Livsmedelsverket anser att dricksvattenkontrollen är för lågt prioriterad av kommunerna. Många gånger saknas anvisningar för hur vattenverk ska skötas. Det behövs också översyn av de säkerhetsrutiner som finns.