Om Bolla - Bolla | Folkbildning på nätet | Scoop.it

Bolla är en nationell webbplats om barn- och ungdomskultur som ges ut av Kulturrådet.
Bolla vill inspirera genom att visa goda exempel på barn- och ungdomsprojekt inom olika konstområden, samt förmedla nyheter och aktuell forskning om barn- och ungdomskultur.

Bolla vill sprida kunskap om olika arbetssätt som främjar barns och ungas delaktighet och möjligheter till eget skapande.

Bolla riktar sig i första hand till vuxna som arbetar med barn- och ungdomskultur: