Vi har mycket att vinna på sammanslagning | Folkbildning på nätet | Scoop.it

Uppsala universitet och Högskolan på Gotland går i dagarna in med en begäran till regeringen om att Högskolan på Gotland blir en del av Uppsala universitet. Detta innebär att det äldsta lärosätet i landet går samman med det yngsta. Vi tar också en tätposition när det gäller flexibla undervisningsformer inom högre utbildning. Högskolan på Gotland har gedigen erfarenhet av nätbaserad utbildning och har utvecklat miljöer som präglas av integration över ämnesgränserna.