IKT och specialpedagogik - GR | Folkbildning på nätet | Scoop.it

GR Utbildning utgör en mötesplats för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling
för alla med intresse inom område IKT och specialpedagogik.