Arbetslösa över 25 år som inte har fullständiga betyg från grundskolan eller gymnasiet ska erbjudas plats på en Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF-kurs). Det är en del av regeringens satsning mot långtidsarbetslöshet.