15ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Σωματικής Ψυχοθεραπείας | Ελληνικό Κέντρο Focusing
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ
ΤΟΥ 15ου ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
με τίτλο «Ο ΕΝΣΩΜΑΤΟΣ ΕΑΥΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ»
ΑΘΗΝΑ (Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ και ΕΚΠΑ)
13-16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 
Thinking At the Edge (ΤΑΕ ή Βιωματική Σκέψη) | Ελληνικό Κέντρο Focusing
Thinking At the Edge (ΤΑΕ ή Βιωματική Σκέψη)
Βασικές Πληροφορίες
 Διαβάστε για την εφαρμογή της μεθόδου ΤΑΕ στο σχολικό περιβάλλον πχ. στο Προαιρετικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
με τίτλο
«Ο μαθητής του μαθητή: Αναπτύσσοντας την υπόρρητη γνώση και δημιουργικότητα των μαθητών»
και υπότιτλο: «Η μέθοδος της «Βιωματικής Σκέψης» (Thinking At the Edge ή ΤΑΕ) – Συγγραφή πρωτότυπων, καινοτόμων εργασιών από τους μαθητές»,
στο 1ο Γυμνάσιο Μαρκόπουλου,
κατά το σχ. έτος 2015-2016

Ενημερωθείτε επίσης για τα εργαστήρια/workshops που διοργανώνει η Ελληνογερμανική Αγωγή σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Focusing στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έργου Open Discovery Space 
Στοιχεία Επικοινωνίας
nikoskypriotakis@gmail.com
focusing.gr@gmail.com
Carl Rogers and the Person-Centred Approach, Mind Changers - BBC Radio 4
Abraham Maslow and the Hierarchy of Needs
Meeting Carl Rogers for the First Time – Regina Stamatiadis & John Wilson
Meeting Carl Rogers for the First Time – Regina Stamatiadis & John Wilson http://bit.ly/25NW2LP Body-mind conversation is a speciality within the person-centred approach as, for example, is person-centred play therapy, pre-therapy or expressive therapy. It was developed by Regina Stamatiadis and may be described as follows. The therapist or counsellor has two partners in the therapy work: the first being the person or client, and the second his or her body. But, very importantly, the body has exactly the same status as the person and is addressed as: ‚‘‘YOU, the body of so and so“. The therapist starts out dialoguing with the person in classical person-centred ways. At a moment she considers appropriate, she asks the client whether she is allowed to address his or her body directly. The body – after a moment of surprise at being treated like an individuality – begins to reveal its perceptions, sensitivity and deep intelligence. The person, through listening attentively to the body, realizes the existence of his/her two entities, the mind entity and the body entity, what they are fully experiencing. The therapist speaks with each one individually, responding in detail to their verbal or non-verbal communications. Then she moves on to facilitating a direct exchange between the two, helping them to improve their mutual understanding. The body and the mind having both experienced unconditional positive regard, accurate empathy and the therapist’s sincere efforts to fully value each one, offer their wisdom and suggestions of solutions in the best interests of the PERSON AS A WHOLE. As a result of the process, the person has a deeper feeling of existing, of being more unified and being on the way to better health“.
“How do I tell people what Focusing is?”
The post “How do I tell people what Focusing is?” appeared first on Focusing Resources.
The Neuroscience of Empathizing With Another Person's Pain
Neuroscientists have identified the brain mechanisms that make it possible for someone to feel empathy—or a lack thereof—for another person's pain.
Have You Been Falsely Accused?
Being falsely accused is a painful emotional experience. The pain and shame of not being seen as we really are creates deep heartache and frustration. How can we deal with this?
Unconscious Material and Focusing | Focusing Resources
How do you help a client access new awareness at the border between conscious and unconscious?
The Focusing Institute: Conversations: February 2016: Lynette Lancini
The Focusing Institute: Focusing is direct access to a bodily knowing. Focusing is a practice developed from the Philosophy of the Implicit.
Focusing and Dreams, May 7th and 8th 2016, Athens | Ελληνικό Κέντρο Focusing
Teresa Dawson, Switzerland Certifying Coordinator of the International Focusing Institute 32 years of professional experience in working as a psychotherapist in Zurich and teaching Focusing, TAE and Focusing [...]...
Focusing When Mentally Foggy | Focusing Resources
How can you bring mindful attention to yourself when all you feel is tiredness and mental fog?