Eugen Jurzyca
1.8K views | +0 today
Follow
Eugen Jurzyca
Ako sme dvadsať mesiacov menili školstvo na modernejšie
Curated by Eugen Jurzyca
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Eugen Jurzyca
Scoop.it!

Štát rozbehol portál Mapy regionálneho školstva

Štát rozbehol portál Mapy regionálneho školstva | Eugen Jurzyca | Scoop.it

Pre všetkých, ktorí si vyberajú medzi základnými alebo strednými školami bude www.mapaskol.iedu.sk velmi dolezitou strankou.

more...
No comment yet.
Scooped by Eugen Jurzyca
Scoop.it!

Školy dostanú športové poukazy

Jedno z opatrení na rozpohybovanie detí sme dokázali pilotne zaviesť ešte do predčasných volieb. Verím, vďaka zážitkovému vzdelávaniu a tretej hodine telesnej východy začnú naše deti športovať pravidelnejšie.

more...
No comment yet.
Scooped by Eugen Jurzyca
Scoop.it!

Študenti už budú vedieť, kde pôsobia ich učitelia

Študenti už budú vedieť, kde pôsobia ich učitelia | Eugen Jurzyca | Scoop.it

Na poslednej parlamentnej schôdzi sme presadili schválenie registra zamestnancov vysokých škôl, vďaka ktorému bude možné sledovať kde a koľko ktorí učitelia učia. Znižovanie informačnej nerovnosti v praxi.

more...
No comment yet.
Scooped by Eugen Jurzyca
Scoop.it!

Ako Ficove presvedčenie môže zvýšiť nezamestnanosť absolventov

Ako Ficove presvedčenie môže zvýšiť nezamestnanosť absolventov | Eugen Jurzyca | Scoop.it

Ak Robert Fico na základe zlých faktov plánuje znižovať počet gymnazistov tak to môže viesť k vyššej nezamestnanosti absolventov stredných škôl.

more...
No comment yet.
Scooped by Eugen Jurzyca
Scoop.it!

Financovanie športu bude výmenou za lepšiu kontrolu pružnejšie

Financovanie športu bude výmenou za lepšiu kontrolu pružnejšie | Eugen Jurzyca | Scoop.it

Prvý krát v histórií Slovenska boli prerozdelené financie do športu podľa zverejnených kritérií. Okrem toho budú zväzy zverejňovať informácie o tom, ako nakladali so štátnymi peniazmi.

more...
No comment yet.
Scooped by Eugen Jurzyca
Scoop.it!

O vysokých školách majú rozhodovať informácie, nie pocity

O vysokých školách majú rozhodovať informácie, nie pocity | Eugen Jurzyca | Scoop.it

Tak ako pri iných rozhodnutiach aj pri tomto je lákavé urobiť rozhodnutie na
základe pocitov a nečakať na analýzy, ktoré si vyžadujú čas. Ale správne pre
slovenské školstvo je pripraviť si najprv informácie, tie zanalyzovať a potom
urobiť rozhodnutia.

more...
No comment yet.
Scooped by Eugen Jurzyca
Scoop.it!

Jurzyca chce na Slovensko dotiahnuť špičkové univerzity

Cesta za lepšou kvalitou vysokých škôl je aj jej internacionalizácia a budovanie spoločných študijných programov je jednou z najefektívnejších ciest. Splnilli sme prvú predvolebnú prioritu.

more...
No comment yet.
Scooped by Eugen Jurzyca
Scoop.it!

Jurzyca chce testovať vysoké školy

Jurzyca chce testovať vysoké školy | Eugen Jurzyca | Scoop.it

Jedným z pilierov zvyšovania kvality vysokých škôl je projekt OECD AHELO, ktorý má za cieľ overiť realizovateľnosť priameho merania kvality vysokoškolského vzdelávania.

more...
No comment yet.
Scooped by Eugen Jurzyca
Scoop.it!

Futbalový štadión Jána Popluhára - Systém výstavby Národného futbalového štadióna

Futbalový štadión Jána Popluhára - Systém výstavby Národného futbalového štadióna | Eugen Jurzyca | Scoop.it
Aký dôvod môže mať súkromný investor odmietnuť príspevok štátu? Iba ak ten, že síce deklaruje úmysel stavať za vlastné, ale ráta s tým, že mu vláda pri istej konštelácii uhradí celé náklady a bez súťaže.
more...
No comment yet.
Scooped by Eugen Jurzyca
Scoop.it!

Za rok odňalo ministerstvo vysokým školám 71 akreditácií

Za rok odňalo ministerstvo vysokým školám 71 akreditácií | Eugen Jurzyca | Scoop.it

Pozreli sme sa aj na akreditáciu niektorých programov vysokých škôl.

more...
No comment yet.
Scooped by Eugen Jurzyca
Scoop.it!

Učiteľom porastú platy na základe analýz a nie za vydieranie

Učiteľom porastú platy na základe analýz a nie za vydieranie | Eugen Jurzyca | Scoop.it
V dokonale konkurenčnom prostredí netreba o platoch vyjednávať kolektívne. Ak firma platy zníži prehnane, odídu zamestnanci. Ak ich zvýši prehnane, dostane sa do straty.
more...
No comment yet.
Scooped by Eugen Jurzyca
Scoop.it!

Jurzyca chce školákom pridať hodinu telocviku

Jurzyca chce školákom pridať hodinu telocviku | Eugen Jurzyca | Scoop.it

Pripravili sme kroky, ktoré by zlepšili aj športovanie detí. Okrem tretej hodiny telesnej výchovy, povinné hodnotenie telesnej, podpora zážitkového vyučovania alebo napr. aj  zavedenie športových poukazov do škôl.

more...
No comment yet.
Scooped by Eugen Jurzyca
Scoop.it!

Jurzyca spochybnil menovanie profesorov

Posvietili sme si aj na kvalitu menovaných profesorov a nie vždy naplnili kritériá.

more...
No comment yet.
Scooped by Eugen Jurzyca
Scoop.it!

Kvalitu univerzít má hodnotiť nový web

Kvalitu univerzít má hodnotiť nový web | Eugen Jurzyca | Scoop.it

Podarilo sa nám rozšíriť portál o platoch absolventov na komplexný portál o vysokých školách. Takto vyzerá znižovanie informačnej nerovnosti v praxi.

more...
No comment yet.
Scooped by Eugen Jurzyca
Scoop.it!

Jurzyca: Vysoké školy majú horší imidž, než je ich skutočná kvalita

Jurzyca: Vysoké školy majú horší imidž, než je ich skutočná kvalita | Eugen Jurzyca | Scoop.it

Nutný základ dobrých riešení na zvýšenie kvality vysokých škôl je samotné poznanie ich kvality na základe objektívnych dát.

more...
No comment yet.
Scooped by Eugen Jurzyca
Scoop.it!

Učebnice majú v USA nahradiť tablety

Učebnice majú v USA nahradiť tablety | Eugen Jurzyca | Scoop.it

Dobrá vec sa po svete šíri veľmi rýchlo. V decembri Eaktovka, v januári Apple a vo februári Obama.

more...
No comment yet.
Scooped by Eugen Jurzyca
Scoop.it!

Stážistický program pre vysokoškolákov na ministerstve školstva

Otvorili sme ministerstvo verejnosti a záujemcovia o stážistický program sa môžu hlásiť  do 17.2. 2012.

more...
No comment yet.
Scooped by Eugen Jurzyca
Scoop.it!

Žiaci po prvý raz nedostanú riadne polročné vysvedčenia

Žiaci po prvý raz nedostanú riadne polročné vysvedčenia | Eugen Jurzyca | Scoop.it

Zrušenie polročných vysvedčení znížilo na školách byrokraciu a ušetrilo približne 80 tisíc eur.

more...
No comment yet.
Scooped by Eugen Jurzyca
Scoop.it!

Jurzyca podpísal memorandum s Kalifornskou technickou univerzitou

Jurzyca podpísal memorandum s Kalifornskou technickou univerzitou | Eugen Jurzyca | Scoop.it

Podpísali sme memorandum o spolupráci s najlepšou svetovou univerzitou podľa Times Higher Education World University Ranking...otváraju sa dvere k elektronickým prednáškam z ameriky, telemedicíne a jednoduchšiemu spracovaniu údajov z CERNu. Verím však, že spolupráca s najlepšími univerzitami prinesie aj možnosť získania dvojitých diplomov, teda možnosť pre slovenských študentov získať diplom od našej a súčasne špičkovej zahraničnej univerzity.

more...
No comment yet.
Scooped by Eugen Jurzyca
Scoop.it!

10 priorít ministerstva školstva na posledné dva mesiace

10 priorít ministerstva školstva na posledné dva mesiace | Eugen Jurzyca | Scoop.it

Ako jední z mála sme si povedali, že napriek pádu vlády sa aj za posledné dva mesiace pred voľbami dajú presadiť opatrenia užitočné pre Slovensko.

more...
No comment yet.
Scooped by Eugen Jurzyca
Scoop.it!

eAktovka - Zdigitalizované učebnice pre školy aj pre rodiny

eAktovka - Zdigitalizované učebnice pre školy aj pre rodiny | Eugen Jurzyca | Scoop.it

S veľkým úspechom sa nám podarilo spustiť portál eAktovka, na ktorom sme pre celú verejnosť bezplatne sprístupnili zdigitalizované učebnice.

more...
No comment yet.
Scooped by Eugen Jurzyca
Scoop.it!

Jurzyca vypísal výzvy na vybudovanie vedeckých parkov

Jurzyca vypísal výzvy na vybudovanie vedeckých parkov | Eugen Jurzyca | Scoop.it

Z eurofondov sme vypísali výzvy na budovanie univerzitných-vedeckých parkov, ktoré môžu z dlhodobého hľadiska zlepšiť prepojenie slovenských vyskokých škôl, vedeckých inštitúcií a súkromného sektora.

more...
No comment yet.
Scooped by Eugen Jurzyca
Scoop.it!

Jurzyca začal zverejňovať pracovné ponuky pre učiteľov

V transparentnosti sme pokračovali zverejňovaním voľných pracovných miest pre učiteľov na internetovej stránke ministerstva. Vďaka Mirovi Beblavému za nápad.

more...
No comment yet.
Scooped by Eugen Jurzyca
Scoop.it!

Jurzyca pre HN: Rast platov učiteľov je pre mňa kľúčový

Jurzyca pre HN: Rast platov učiteľov je pre mňa kľúčový | Eugen Jurzyca | Scoop.it

V roku 2010 boli učitelia jediní vo verejnej správe, ktorým platy neklesli. V roku 2011 sme zvýšili platy učiteľov v priemere o 5,7 %. Nie kvôli štrajkom, ale z dôvodu, že sú učitelia nedostatočne ohodnotení nielen v porovnaní so zahraničím, ale aj s platmi
ostatných vysokoškolsky vzdelaných ľudí na Slovensku.

more...
No comment yet.
Scooped by Eugen Jurzyca
Scoop.it!

Základné školy dostanú viac slobody

Čo všetko sa podarilo priniesť na školy už v prvom možnom školskom roku?

more...
No comment yet.