Etika a souvislosti s projekty
712 views | +0 today
Follow
Etika a souvislosti s projekty
Etika a souvislosti s výzkumem či účastí na projektu
Curated by IT
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by IT
Scoop.it!

ÚOOÚ - Formulář oznámení o porušení ochrany osobních údajů

IT's insight:

Dnem 1. ledna 2012 nabyl účinnosti zákon  č. 468/2011 Sb., kterým se současně mění tři zákony týkající se oblasti elektronických komunikací, ochrany osobních údajů a služeb informační společnosti. Novela zavádí do procesů ochrany osobních údajů následující zásadní změny a k tomu upravuje související kompetence Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V zákonu o elektronických komunikacích se v souladu s právem EU dále definuje nový nástroj ochrany osobních údajů a soukromí. Poskytovatelům služeb elektronických komunikacích se výslovně stanoví povinnost řešit případyporušení ochrany osobních údajů1 (tzv. data breaches), včetně povinnosti takové porušení oznámit Úřadu pro ochranu osobních údajů. Není-li odpovídajícím způsobem a včas řešeno porušení ochrany osobních údajů, mohou být uživatelům služeb způsobeny značné ekonomické ztráty nebo škoda, může dojít například ke krádeži nebo podvodu (zneužití identity), významnému společenskému ponížení nebo poškození pověsti. Jakmile poskytovatel veřejně dostupných služeb elektronických komunikací zaznamená, že k porušení ochrany osobních údajů došlo, měl by přijmout adekvátní opatření a incident oznámit Úřadu. Ve zvlášť závažných případech musejí být přímo vyrozuměni ohrožení uživatelé, aby mohli učinit vlastní nezbytná opatření. Aby porušení ochrany osobních údajů bylo řešeno efektivně a vůči dotčeným osobám korektně, může Úřad stanovovat formát a podmínky oznámení porušení ochrany.

V případech porušení ochrany osobních údajů vyplývají pro povinné subjekty následující povinnosti:

oznámit porušení ochrany osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů,

v definovaných případech a za definovaných podmínek informovat subjekt údajů, jehož ochrana osobních údajů byla porušena,

provést opatření k nápravě porušení ochrany osobních údajů,

vést přehled porušení ochrany osobních údajů včetně informací o okolnostech porušení, jeho dopadech a opatření přijatých k nápravě stavu.

1 Porušením ochrany osobních údajů rozumíme porušení bezpečnosti, které vede k neoprávněnému přístupu nebo k neoprávněné nebo nahodilé změně, zničení, vyzrazení či ztrátě osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s poskytováním veřejně dostupné služby elektronických komunikací.

more...
IT's curator insight, October 11, 2013 7:34 AM

Kdyby měl někdo z Vás pocit, že dochází nějakým způsobem k úniku nebo zveřejňování osobních údajů atd. může vyplnit formulář a poslat  stížnost k rukám úředníka pracujícího na ÚOOU. Vyplňení nezabere více než hodinu, kterou by jste zajistě raději strávili ... něčím jiným.

Rescooped by IT from The future of medicine and health
Scoop.it!

New AI Mental Health Tools Beat Human Doctors at Assessing Patients

New AI Mental Health Tools Beat Human Doctors at Assessing Patients | Etika a souvislosti s projekty | Scoop.it
About 20 percent of youth in the United States live with a mental health condition, according to the National Institute of Mental Health.

That’s the bad news.

The good news is that mental health professionals have smarter tools than ever before, with artificial intelligence-related technology coming to the forefront to help diagnose patients, often with much greater accuracy than humans.

A new study published in the journal Suicide and Life-Threatening Behavior, for example, showed that machine learning is up to 93 percent accurate in identifying a suicidal person. The research, led by John Pestian, a professor at Cincinnati Children's Hospital Medical Center, involved 379 teenage patients from three area hospitals.

Each patient completed standardized behavioral rating scales and participated in a semi-structured interview, answering five open-ended questions such as "Are you angry?" to stimulate conversation, according to a press release from the university.

The researchers analyzed both verbal and non-verbal language from the data, then sent the information through a machine-learning algorithm that was able to determine with remarkable accuracy whether the person was suicidal, mentally ill but not suicidal, or neither.

“These computational approaches provide novel opportunities to apply technological innovations in suicide care and prevention, and it surely is needed,” Pentian says in the press release.

Via Wildcat2030
IT's insight:
I think that is it the same as tip on a result of game. If you wanna try this method, do it. 
more...
No comment yet.
Scooped by IT
Scoop.it!

Professional Ethics and Human Values

Professional Ethics and Human Values Book By Naagarazan. For all the departments of Engineering. Common subject for all. For More Follow Me!
more...
No comment yet.
Rescooped by IT from Why we need to change our mind - Mind (un?)fitting the future
Scoop.it!

The Ethics Of The 'Singularity'

The Ethics Of The 'Singularity' | Etika a souvislosti s projekty | Scoop.it
When machines, smarter than us, make machines smarter than them, futurists argue, the 'singularity' will have arrived. Commentator Alva Noë, a skeptic, wonders about imparting values — and control.

Via Yissar
IT's insight:

Even weaker in nature are left to their fate and die or are killed

more...
No comment yet.
Scooped by IT
Scoop.it!

Is Existential Risk an Authentic Challenge or the Higher Moral Evasion? – Opinion – ABC Religion & Ethics

Is Existential Risk an Authentic Challenge or the Higher Moral Evasion? – Opinion – ABC Religion & Ethics | Etika a souvislosti s projekty | Scoop.it
Prophets of doom fail to recognize the positive side of risk: a radical improvement in the human condition may require a leap into the unknown, which in the long term issue in greater benefits that justify the undertaking.
IT's insight:

Ultimately good end justifies the widest possible range of means deployed in its pursuit, which may well include the destruction or radical transformation of aspects of our world that we currently value.


http://www.existential-risk.org/concept.pdf

more...
No comment yet.
Scooped by IT
Scoop.it!

Medical Body Area Networks - MBAN

Medical Body Area Network’s Man to Machine to Machine JACK BROWN June 23, 2012 Authored by: JEB
IT's insight:

It´s not for me. MBAN - murder body area networks sounds better for my JAWS problem. 

more...
No comment yet.
Scooped by IT
Scoop.it!

Ethics of security and surveillance technologies opinion 28

In addition, surveillance of the public by companies or by other individuals should be subject to conditions, and again, the opinion addresses the principles…
more...
No comment yet.
Scooped by IT
Scoop.it!

Digital Privacy Black Paper

A guide to giving NSA the finger... without them ever noticing. Courtesy of Sovereign Man (http://www.sovereignman.com/)
more...
No comment yet.
Scooped by IT
Scoop.it!

Medical Body Area Networks First Report and Order

Medical Body Area Networks First Report and Order | Etika a souvislosti s projekty | Scoop.it
Federal Communications Commission FCC 12-54 Before the Federal Communications Commission Washington, D.C. 20554 In the Matter of )) Amendment of the Commission’s Rules to Provide ) ET Docket No.

 

The MBAN technology will provide a flexible platform for the wireless networking of multiple body transmitters used for the purpose 
of measuring and recording physiological parameters and other patient information or for performing diagnostic or therapeutic functions, primarily in health care facilities.

IT's insight:

Whom the Bell Tolls ... knows about ASHE


http://www.ashe.org/resources/WMTS/

more...
No comment yet.
Scooped by IT
Scoop.it!

Nové vzdělávací materiály o odškodnění pro výzkum úraz »blog.Bioethics.gov - blog z prezidentské komise pro studium Bioetické otázky

Nové vzdělávací materiály o odškodnění pro výzkum úraz »blog.Bioethics.gov - blog z prezidentské komise pro studium Bioetické otázky | Etika a souvislosti s projekty | Scoop.it

Prezidentské komise pro studium Bioetické otázky (Bioetika komise) byl vyslán, aby Bioethics.gov novou řadu vzdělávacích modulů, o náhradě za škodu v souvislosti s výzkumem. Materiály na kompenzaci zvýšení šíři témat vzdělávacích zdrojů pro bioetiku Komise vztahuje; předchozí témata zahrnují komunitní zapojení, informovaný souhlas, a zranitelné skupiny obyvatelstva. Nová řada obsahuje modul pozadí a dva moduly specifické pro bioetiku Komise zprávy: Moral Science: Ochrana Účastníci u lidských subjektů výzkumu a ochrana dětí: Pediatric Medical Náprava výzkum .

more...
No comment yet.
Scooped by IT
Scoop.it!

UCSF Human Protection Program Výzkum - CHR - Pokyny - Full Výbor recenze aplikací

UCSF Human Protection Program Výzkum - CHR - Pokyny - Full Výbor recenze aplikací | Etika a souvislosti s projekty | Scoop.it

Výbor pro výzkum na lidech

Nejčastější dotazy týkající se obrátí na výboru pro lidská VÝZKUMU

Jaká je definice výzkumu?Jaká je definice lidských subjektů?Kdo musí mít CHR schválení před provedením lidských subjektů výzkumu?Má se výzkum kmenových buněk Vyžadovat CHR hodnocení?Má Research Použití dat Death soubory vyžadují CHR hodnocení?Jak zjistím, jaký typ aplikace, aby předložily?Co když mám NIH Just In Time Review?Má pilotní studie musí být přezkoumána IRB?Má Výzkum vzorky z mrtvol Vyžadovat IRB hodnocení?Stručná referenční příručka: činnosti, které vyžadují nebo nevyžadující CHR přezkoumání a schválení před zahájením
more...
No comment yet.
Scooped by IT
Scoop.it!

Biotechnology and science probing the mind

1 57th UIA CONGRESS Macau / China October 31 – November 4, 2013 BIOTECHNOLOGY LAW SATURDAY, NOVEMBER 2, 2013 BIOTECHNOLOGY AND NEUROSCIENCE PROBING THE …
IT's insight:

 “Neurolaw,” or the intersection between neuroscience and its attendant legal issues, has the potential to reach almost all areas of the law—tort law, criminal procedure, contract law, et cetera.

more...
No comment yet.
Rescooped by IT from DigitAG& journal
Scoop.it!

What will humans look like in 100 years?

What will humans look like in 100 years? | Etika a souvislosti s projekty | Scoop.it
We can evolve bacteria, plants and animals -- futurist Juan Enriquez asks: Is it ethical to evolve the human body? In a visionary talk that ranges from medieval prosthetics to present day neuroengineering and genetics, Enriquez sorts out the ethics associated with evolving humans and imagines the ways we'll have to transform our own bodies if we hope to explore and live in places other than Earth.

Via Andrea Graziano
more...
No comment yet.
Scooped by IT
Scoop.it!

Is it all about human nature? Ethical challenges of converging technologies beyond a polarized debate

Is it all about human nature? Ethical challenges of converging technologies beyond a polarized debate | Etika a souvislosti s projekty | Scoop.it

This article seeks a better understanding of the debate on the ethical challengesposed by converging technologies in the two versions offered by the United States(NBIC) and Europe (CTEKS) and plans to achieve three things. First, I want toshow that the reduction of the ethical challenges posed by these technologies tothe question of human nature, creating a polarization of positions, has generateda sort of impasse from which it is difficult to escape.

more...
No comment yet.
Scooped by IT
Scoop.it!

How I Write for Peer Review - Institute for Ethics and Emerging Technologies

How I Write for Peer Review - Institute for Ethics and Emerging Technologies | Etika a souvislosti s projekty | Scoop.it
Publish or perish, or so they say. That’s the rule in academia. But not all publications are created equal.
more...
No comment yet.
Scooped by IT
Scoop.it!

Ublížení na zdraví

Ublížení na zdraví | Etika a souvislosti s projekty | Scoop.it
§ 146 tr. zákoník
Ublížení na zdraví

(1) Kdo jinému úmyslně ublíží na zdraví, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta. 

(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
a) na těhotné ženě,

b) na dítěti mladším patnácti let,

c) na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi v souvislosti s výkonem jejich povinnosti,
d) na zdravotnickém pracovníkovi při výkonu zdravotnického zaměstnání nebo povolání směřujícího k záchraně života nebo ochrany zdraví, nebo na jiném, který plnil svoji obdobnou povinnost při ochraně života, zdraví nebo majetku vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, nebo

e) na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání.

(3)  Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví.

(4) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.

IT's insight:

hi

more...
No comment yet.
Scooped by IT
Scoop.it!

Nick Bostrom's Home Page

Nick Bostrom's Home Page | Etika a souvislosti s projekty | Scoop.it
Oxford philosopher (videos, papers, interviews, bio, etc.)
IT's insight:

Nice materials but that is enough words for nothing. 

more...
No comment yet.
Scooped by IT
Scoop.it!

Evropská dohoda o ochraně obratlovců pro pokusné a jiné vědecké účely

Evropská dohoda o experimentech "Cindy"
IT's insight:

Vypadá tohle jako povolenka k používání zvířat jako prostředku pro neustálý dohled osob skrze který lze odesílat data (z) jejich soukromí.  

 

...taková předtucha

more...
No comment yet.
Scooped by IT
Scoop.it!

Global Issues and Ethical Considerations in Human Enhancement Technologies (Advances in Human and Social Aspects of Technology)

With rapid advancements in human enhancement technologies, society struggles with many issues, such as definition, effects, participation, regulation, and control. Current and future initiatives in these technologies may not be in the participants' best interests; therefore, it is imperative for research on humanitarian considerations to be available to those affiliated with this field. Global Issues and Ethical Considerations in Human Enhancement Technologies compiles prestigious research and provides a well-rounded composite of the field's role in emerging technologies. Addressing both present and future concerns, this publication serves as a valuable reference work for researchers, students, professionals, and practitioners involved in computer science and the humanities, as well as many engaged in a humanities approach to metasystems, new artificial life, and robotics.

IT's insight:

I'd like to read this much interesting book with many information about ethical considerations in Human enhancement .

more...
No comment yet.
Scooped by IT
Scoop.it!

When NSA and FBI call for surveillance takeout, these companies deliver

When NSA and FBI call for surveillance takeout, these companies deliver | Etika a souvislosti s projekty | Scoop.it
“Trusted third party companies” serve up ISPs’ subeona’d and FISA warrant data.

 

Not every Internet provider can handle the demands of a Foreign Intelligence Surveillance Act warrant or law enforcement subpoena for data. For those companies, Zack Whittaker reports on ZDNet, the answer is to turn to a shadowy class of companies known as “trusted third parties” to do the black bag work of complying with the demands of the feds.

IT's insight:

whooops ... 

more...
No comment yet.
Scooped by IT
Scoop.it!

What is Mass Surveillance

What is Mass Surveillance | Etika a souvislosti s projekty | Scoop.it
Mass surveillance is the subjection of a population or significant component of a group to indiscriminate monitoring. It involves a systematic interference with people's right to privacy. Any system that generates and collects data on individuals without attempting to limit the dataset to well-defined targeted individuals is a form of mass surveillance. Under the methods that mass surveillance is now capable of being conducted, governments can capture virtually all aspects of our lives.

Today it  increasingly involves the generation, collection, and processing of information about large numbers of people, often without any regard to whether they are legally suspected of wrongdoing. At this scale, modern surveillance shifts the burden of proof, leads to an unaccountable increase in power, and has a chilling effect on individual action.

 

IT's insight:

The systematic collection, processing and retention of a searchable database of personal information, even of a relatively routine kind, involves a significant interference with the right to respect for private life, and to an emerging extent , requires protection against unreasonable searches .

more...
No comment yet.
Scooped by IT
Scoop.it!

Kódy a směrnice o ochraně lidských subjektů ve výzkumu

Kódy a směrnice o ochraně lidských subjektů ve výzkumu | Etika a souvislosti s projekty | Scoop.it
Human Subject Protection, Ethics, and Health Law information from CIRCARE, Citizens for Responsible Care and Research, the oldest independent nonprofit human research protection advocacy group
more...
No comment yet.
Scooped by IT
Scoop.it!

Neuroscience, mental privacy and the law

NEUROSCIENCE, MENTAL PRIVACY, AND THE LAW FRANCIS X. SHEN* INTRODUCTION ............................................................654 I. GOVERNMENT USE O…
more...
No comment yet.
Scooped by IT
Scoop.it!

THE ETHICS OF THE CYBORG

THE ETHICS OF THE CYBORG | Etika a souvislosti s projekty | Scoop.it

The computer, moreso than any other device in history, is now making possible the augmentation of the human being. For the first time, through electronic technology, human biology is no longer destiny. Through bionic prostheses, bio-implants, and bio-chips, electronic technology can be integrated into the human organism. Projects like the Human Genome Initiative are made possible by the use of massive supercomputers, allowing the operators of DNA sequencers to practice a new form of positive eugenics previously unrealizable by any propagandists for the master race[1.] New forms of human-computer interfaces (teleoperation, "electronic telepathy," etc.) are making possible human-machine interaction that rivals the most imaginative descriptions from science fiction. The computer now offers the human race the opportunity to transcend limitations of intellect, strength, and longevity previously "programmed" into its DNA by eons of evolution.

more...
No comment yet.