ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 1930 – ΦΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ Οι ιστορικές συγκυρίες του Μεσοπολέμου στην Ελλάδα και ιδιαίτερα οι συνέπειες από την Μικρασιατική καταστροφή έστρεψαν το σύνολο των λογοτεχνών, διανοουμένων και λο...