ERK Mondriaan College Oss
199 views | +0 today
Follow
ERK Mondriaan College Oss
Informatie voor het talenteam
Curated by ankie cuijpers
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by ankie cuijpers
Scoop.it!

NetwERK moderne vreemde talen

Bent u op zoek naar een instrument waarmee de moderne vreemde talen op uw school meer dezelfde taal gaan spreken? Zou u de frisse kijk van een collega kunnen gebruiken? Word lid van NetwERK-MVT.
more...
No comment yet.
Scooped by ankie cuijpers
Scoop.it!

Het ERK in het voortgezet onderwijs: ervaringen van docenten moderne vreemde talen | Moonen | Levende Talen Tijdschrift

Het ERK in het voortgezet onderwijs: ervaringen van docenten moderne vreemde talen...
more...
No comment yet.
Scooped by ankie cuijpers
Scoop.it!

Gratis workshop Europass/ Europees Taalportfolio

Gratis workshop Europass/ Europees Taalportfolio

Voor LinQ-docenten en docenten (vreemde) talenonderwijs in het vo: wilt u meer weten over het gebruik van Europass - het Europees standaardmodel CV en over het taalportfolio in de klas? Volg dan de gratis workshop, verzorgd door het Europees Platform. In de bijlage vindt u gedetailleerde informatie over deze workshop. Heeft u belangstelling, dan kunt u een afspraak maken met Simone Spakman. Neem ook een kijkje op www.europass.nl en www.europeestaalportfolio.nl.

more...
No comment yet.
Scooped by ankie cuijpers
Scoop.it!

Prézi over het gebruik van de Flipcamera bij spreekvaardigheid en het ERK

De flipcamera is een handig instrument om spreekvaardigheid vast te leggen. Leerlingen geven elkaar feedback met behulp van de ERKcriteria.

http://prezi.com/kkli7w8yu2yt/flipcamera

 

more...
No comment yet.
Scooped by ankie cuijpers
Scoop.it!

Talenteam Mondriaan College

Talenteam Mondriaan College | ERK Mondriaan College Oss | Scoop.it

 

 

Op het Mondriaan College werken de moderne vreemde talen samen in het Talenteam.

Dit jaar hebben de secties Frans, Engels en Duits gezamenlijk een reader samengesteld voor de eindexamenleerlingen als voorbereiding op het centraal eindexamen.

more...
No comment yet.
Scooped by ankie cuijpers
Scoop.it!

Kwaliteit schoolexamens voortgezet onderwijs | Onderwijsinspectie.nl

 

 Het Cito heeft in opdracht van de Onderwijsinspectie een onderzoek (2007) uitgevoerd naar de vakinhoudelijke en toetstechnische kwaliteit van schoolexamens.

Hieruit bleek o.a. dat de kwaliteit van het schoolexamen ‘gespreksvaardigheid' vrijwel niet te beoordelen was, vanwege het ontbreken van scorings- en beoordelingsgegevens.

Speciaal bij de toetsing en beoordeling van ‘gesprekvaardigheid' zijn de risico's op niet-valide toetsing en onbevredigende beoordelingspraktijken groot.

 

Dit onderzoek werd niet op het Mondriaan uitgevoerd. Wij hebben wel de oplossing.

Gebruik de ERKcriteria bij de beoordeling én de flipcamera!

 

 

more...
No comment yet.
Scooped by ankie cuijpers
Scoop.it!

Europees Referentiekader

Europees Referentiekader | ERK Mondriaan College Oss | Scoop.it

Voor het Europees Referentie Kader is het uitgangspunt bij het bepalen van een niveau wat men kan in de betreffende taal, omschreven in descriptoren die zijn uitgewerkt in can do-statements (in het Nederlands: ik-kan stellingen).
Het ERK beschrijft vaardigheidsniveaus van taalbeheersing, in termen van:
- taalomvang: wat moet je kunnen, in welke contexten en voor welke doelen?
- taalcomplexiteit en mate van correctheid : hoe goed moet je het kunnen?

Werken met het ERK brengt geen verplichtingen met zich mee over te gebruiken leer- en hulpmiddelen, waaronder het digitaal Europees Taalportfolio.

more...
No comment yet.
Scooped by ankie cuijpers
Scoop.it!

Dossier: ERK in de klas en in internationaliserin

Dossier: ERK in de klas en in internationaliserin | ERK Mondriaan College Oss | Scoop.it
Handreikingen voor het werken met het Europees Referentiekader (ERK)?
ankie cuijpers's insight:

Het Europees Referentiekader is een Europese beschrijving van de vaardigheid in taalbeheersing voor de diverse talen.  Taalbeheersing in de zin van taalomvang (wat moet je kunnen, in welke contexten en voor welke doelen?) en taalcomplexiteit (hoe goed moet je het kunnen?).

Hoewel het ERK nog niet verplicht is, zijn veel scholen en docenten bezig om de principes van het ERK toe te passen in hun onderwijs, maar dit leidt vaak tot vragen als ‘Hoe weet ik of mijn methode ‘ERK-proof’ is? Hoe moet ik leerlingen nu toetsen met het ERK? Hoe maak ik gebruik van het ERK bij internationalisering? Etc.’

In het kader van het Masterplan ERK is de afgelopen jaren door diverse instellingen gewerkt aan producten die docenten kunnen helpen met het ERK te werken. 

more...
No comment yet.
Scooped by ankie cuijpers
Scoop.it!

CPS - wERKwijzer en wERKwaaier

Deze wERKwaaier is een handzaam, overzichtelijk en praktisch instrument voor gespreksvaardigheid in de klas.
De wERKwaaier heeft twee kanten: Aan de ene kant vindt u de productieve tekstkenmerken voor gespreksvaardigheid op de niveaus A1 t/m C1. Elk blad heeft een eigen niveau, waarbij de tekstkenmerken ieder een eigen kleur hebben. Deze kleuren zijn krachtiger naarmate het niveau hoger is. Zo kunt u bij het uitwaaieren per tekstkenmerk snel overzien aan welke criteria een niveau moet voldoen en of uw leerling al opschuift in niveau. Aan de andere kant van de wERKwaaier vindt u voorbeelden van de organisatie van gespreksvaardigheid in de klas. Dit zijn beknopte beschrijvingen, bedoeld als spiekbrief.

Bij deze wERKwaaier hoort de wERKwijzer. In deze wERKwijzer laten we zien hoe met behoud van de leergang toch geleidelijk aan het ERK in de reguliere lessen ingebracht kan worden. In het hoofdstuk over werkvormen wordt op de organisatie van gespreksvaardigheid dieper ingegaan. U vindt daar de uitwerkingen van de voorbeelden die op de achterkant van deze wERKwaaier staan.

more...
No comment yet.
Scooped by ankie cuijpers
Scoop.it!

Schrijven en spreken: voorbeelden van schoolonderzoektoetsen conform ERK

Het schoolexamen is een belangrijk onderdeel van het examen. Daarom is het belangrijk om aandacht te schenken aan de kwaliteit van schoolexamens. Deze website biedt de docent of schoolleider de mogelijkheid om de kwaliteit van schoolexamens havo en vwo te monitoren en waar mogelijk te verbeteren.

Kies de gewenste taal en vervolgens 'toetsen' en je vindt ook informatie over schrijven en spreken op ERK niveau over Frans en Engels.

more...
No comment yet.
Scooped by ankie cuijpers
Scoop.it!

Toetsen en beoordelen met het ERK - SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

In Nederland werken steeds meer talendocenten vanuit het ERK. Als een MVT-sectie het ERK introduceert in de lessen, is het ook de bedoeling dat er getoetst wordt volgens het ERK. Met het handboek 'Toetsen en beoordelen met het ERK' bieden Cito en SLO praktische hulp aan talensecties die al enigszins bekend zijn met het ERK en die besloten hebben met het ERK te gaan werken. Docenten vinden in de publicatie onder andere ondersteuning bij het opstellen van een meerjarentoetsplanning, het maken van een blauwdruk voor een ERK-toets, het maken van een correctievoorschrift volgens ERK-criteria, het normeren van resultaten en het toekennen van cijfers aan ERK-prestaties.

more...
No comment yet.
Scooped by ankie cuijpers
Scoop.it!

Flipcamera « Innovatieregelingen 2011

Flipcamera « Innovatieregelingen 2011 | ERK Mondriaan College Oss | Scoop.it

Projectbeschrijving
Efficiënte manieren om het communicatieonderwijs in de moderne vreemde talen te verbeteren staan al jaren op het verlanglijstje van de taaldocenten. Veelal was de docent degene die de aanwijzingen gaf die tot verbetering moesten leiden. Algemeen bekend is, dat een actieve houding van leerlingen de leeropbrengsten verhoogt.

De oplossing is simpel: op een eenvoudige en snelle manier kunnen opnames van gesprekken gemaakt worden met behulp van Flip videocamera's. Na de opname kan op een eenvoudige manier het beeldmateriaal geprojecteerd worden via de beamer. Hierdoor wordt de motivatie van leerlingen om gesprekkenvoeren serieus te oefen aanzienlijk verbeterd.

Het documenteren van de vorderingen in het taalportfolio voor de vaardigheid gesprekkenvoeren op ERK (Europees Referentie Kader)-niveau wordt hierdoor sterk vereenvoudigd. Door visuele reflectie in klassenverband worden leerlingen uitgedaagd om een hoger niveau te bereiken. Het gebruik van Flip videocamera's biedt de kans om het ERK en het Europees taalportfolio op een uitdagende manier te implementeren in het taalonderwijs.

more...
No comment yet.
Scooped by ankie cuijpers
Scoop.it!

Ervaringen met invoering - Europees Referentiekader

Invoering van het ERK op het Mondriaan College in de bovenbouw havo en vwo.

more...
No comment yet.
Scooped by ankie cuijpers
Scoop.it!

Lezing: Leesvaardigheid MVT en het ERK

Lezing: Leesvaardigheid MVT en het ERK | ERK Mondriaan College Oss | Scoop.it

Prof. Dr. G.J. Westhoff geeft een lezing over leesvaardigheid in het moderne vreemde talen onderwijs.

 

more...
No comment yet.