20 Common Grammar Mistakes That (Almost) Everyone Makes | LitReactor | ENGLISH LEARNING 2.0 | Scoop.it

Webpage with some common mistakes in English grammar.

 

Pàgina amb una sèrie d'errors més comuns a l'hora d'usar l'anglès


Via Alex Iglesias