Physics and Physicists: Teaching Radioactivity
Potential Energy
Joniserande Strålning "Avklingstid" P6
Sammanfattning Arbete, energi, effekt