Eksamen politikk 2014
828 views | +0 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Erik Høivold
Scoop.it!

Departementene - regjeringen.no

Erik Høivold's insight:

Alle norske offentlige dokumenter og alt som handler om forholdet mellom Norge og EU. Interne forhold i EU

more...
No comment yet.
Scooped by Erik Høivold
Scoop.it!

Mot brudd mellom Storbritannia og EU? / 2012-2013 / Artikler / hvorhenderdet / NUPI

Mot brudd mellom Storbritannia og EU? / 2012-2013 / Artikler / hvorhenderdet / NUPI | Eksamen politikk 2014 | Scoop.it
Sterke politiske krefter og et flertall i befolkningen ønsker at Storbritannia skal forlate EU. Det vil kunne få store konsekvenser for både EU og Storbritannia.
Erik Høivold's insight:

forholdet mellom Gb og EU

more...
No comment yet.
Scooped by Erik Høivold
Scoop.it!

EUROPA - Den Europæiske Unions historie

EUROPA - Den Europæiske Unions historie | Eksamen politikk 2014 | Scoop.it
Denne side indeholder oplysninger om Den Europæiske Unions historie
more...
No comment yet.
Scooped by Erik Høivold
Scoop.it!

EUROPA – Sådan fungerer EU

Hvad EU foretager sig – mål og udfordringer.
Erik Høivold's insight:

EUs egne elevsider

more...
No comment yet.
Scooped by Erik Høivold
Scoop.it!

EU – Store norske leksikon

EU – Store norske leksikon | Eksamen politikk 2014 | Scoop.it
EU, Den europeiske union, er en regional samarbeidsorganisasjon i Europa bestående av 28 medlemsland, med hovedsete i Brussel. Det nåværende navnet (EU) stammer fra 1993. Tidligere navn er EF og EEC.EU styres av syv organer, formelt kalt Institusjoner: Det europeiske råd, Europaparlamentet, Rådet (Consilium), Europakommisjonen, EU-Domstolen, Den europeiske sentralbanken og Revisjonsrådet. Institusjonene har fått delegert myndighet av medlemslandene, og er dels overnasjonale, dels mellomstatlige i sin utforming. Beslutningene i EU styrer politikken på en rekke viktige områder, først og fremst økonomien og arbeidslivet, dessuten distriktspolitikken, innvandringen, miljøpolitikken, sosiale standarder og mer.EU har skrittvis innført en lovgivningsprosess med regler og standarder for samarbeidsområdene.
more...
No comment yet.