Το Βραβείο Αειφόρου Σχολείου είναι ένας διαγωνισμός μεταξύ σχολείων τον προσανατολισμό όλης της σχολικής κοινότητας προς την αειφορία.

Via Informatics