L'estudi denuncia el fort desequilibri en l'adscripció dels alumnes amb necessitats educatives especials: l'escola pública aglutina el 80% de l'alumnat nouvingut i la concertada només el 20%. L'estudi remarca que tot ique a ...