e-HRM
3.8K views | +0 today
Follow
e-HRM
Personeelsbeleid met de muis...
Curated by Matthys
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Matthys
Scoop.it!

hoe kijken recruiters en kandidaten naar video-cv’s?

hoe kijken recruiters en kandidaten naar video-cv’s? | e-HRM | Scoop.it

Is een video-cv beter dan een papieren cv? Een eenvoudige vraag, maar het antwoord is genuanceerd. ‘Kandidaten zien vooral de meerwaarde ervan als ze denken dat ze zichzelf zo in een beter daglicht kunnen stellen’, zegt professor Eva Derous.

more...
No comment yet.
Scooped by Matthys
Scoop.it!

Binnenkort ook wettelijke basis voor occasioneel telewerk (Wet Peeters)

Binnenkort ook wettelijke basis voor occasioneel telewerk (Wet Peeters) | e-HRM | Scoop.it
Vanaf 1 januari 2017 zal een werknemer de mogelijkheid hebben om van thuis uit te werken indien hij daar omwille van overmacht of persoonlijke redenen toe genoodzaakt is.  Mits motivering kan de werkgever dit evenwel weigeren.  De spelregels voor dit occasionele telewerk zijn voorzien in het wetsontwerp werkbaar en wendbaar werk van de regering.  We geven ze u hieronder mee.
Opgelet evenwel, indien de Nationale Arbeidsraad voor het einde van dit jaar nog een collectieve arbeidsovereenkomst over dit onderwerp sluit, zullen de regels uit die cao van toepassing worden en niet de regels uit het wetsontwerp.  Wijzigingen zijn dus nog altijd mogelijk.  We houden u uiteraard op de hoogte.
Tot nog toe enkel structureel telewerk mogelijk
Momenteel legt cao nr. 85[1] de spelregels vast waarbinnen werkgever en werknemer telewerk kunnen overeenkomen. De cao definieert telewerk echter als een “een vorm van organisatie en/of van uitvoering van het werk waarbij, in het kader van een arbeidsovereenkomst en met gebruikmaking van informatietechnologie, werkzaamheden die ook op de bedrijfslocatie van de werkgever uitgevoerd zouden kunnen worden, op regelmatige basis en niet incidenteel, buiten die bedrijfslocatie worden uitgevoerd”.
Hierdoor wordt het telewerk beperkt tot werknemers die op structurele basis, bijvoorbeeld een dag per week of elke dag een paar uur, van thuis uit (of op elke andere door de werknemer gekozen locatie[2]) werken.  Een werkgever die zijn werknemers ook sporadisch eens laat thuiswerken, bijvoorbeeld omdat de loodgieter die dag zal langskomen, doet dit dus buiten enig wettelijk kader, zodat het noch voor de werkgever, noch voor de werknemer duidelijk is welke regels hierbij nageleefd moeten worden. Het wetsontwerp wil hier nu een mouw aan passen door ook voor deze gevallen een kader te scheppen.
Wat is occasioneel telewerk?
Het wetsontwerp definieert herneemt bijna letterlijk de definitie uit cao nr. 85, maar vervangt de structurele basis door een occasionele.  Het gaat dus om “een vorm van organisatie en/of van uitvoering van het werk waarbij, met gebruikmaking van informatietechnologie, werkzaamheden die ook op de bedrijfslocatie van de werkgever uitgevoerd zouden kunnen worden, incidenteel en niet op regelmatige basis, buiten die bedrijfslocati
more...
No comment yet.
Scooped by Matthys
Scoop.it!

#WOL introduceren is cultuur transformeren

#WOL introduceren is cultuur transformeren | e-HRM | Scoop.it
Hoe kan je met social-mediagedreven technologie beter samenwerken en kennis delen? Bij KBC kozen ze voor ‘tWeethetMEE’, of kennisdelen via 140-tekens-berichtjes. Verbaast het u dat dit een cultuuraanpassing vergt?
more...
No comment yet.
Scooped by Matthys
Scoop.it!

De gevaren van excel binnen HRM

De gevaren van excel binnen HRM | e-HRM | Scoop.it
Blunders in excelsheets kunnen bedrijven duur komen te staan. Een foutje is snel gemaakt, maar de gevolgen zijn vaak niet te overzien. Een overzicht van grote missers met Excel.
more...
No comment yet.
Scooped by Matthys
Scoop.it!

Waar recruiters tegenwoordig wél op letten, en waarop niet

Waar recruiters tegenwoordig wél op letten, en waarop niet | e-HRM | Scoop.it
Wie 10 jaar geleden voor het laatst solliciteerde, moet misschien een opfriscursus. Want de wereld is veranderd en recruiters ook. Waar letten ze tegenwoordig op en wat kun je verwachten?
more...
No comment yet.
Scooped by Matthys
Scoop.it!

Schermen met papier

Met het oog op een presentatie een bladzijden lange, ingewikkelde tekst lezen? Dat doen de meeste mensen liever op papier dan op een beeldscherm. Ja, dat is minder goed voor het milieu, maar ze hebben wel gelijk. Want volgens een Nederlandse hersenspecialist verlaagt lezen op computer je productiviteit.
more...
No comment yet.
Scooped by Matthys
Scoop.it!

Werknemers die altijd bereikbaar zijn, raken na twee jaar chronisch oververmoeid

Werknemers die altijd bereikbaar zijn, raken na twee jaar chronisch oververmoeid | e-HRM | Scoop.it
Altijd maar bereikbaar zijn voor je werk? Binnenkort kan het misschien niet meer.

In verschillende landen experimenteren -
more...
No comment yet.
Scooped by Matthys
Scoop.it!

Negen op de tien werknemers mogen niet van thuis werken

Negen op de tien werknemers mogen niet van thuis werken | e-HRM | Scoop.it
Slechts één op de tien werknemers (12 procent) in ons land kan of mag af en toe eens thuiswerken. Dat blijkt uit onderzoek van de FOD Economie. Vooral laagge­schoolden en arbeiders werken nagenoeg nooit van thuis. (bron:  nieuwsblad.be  - 2/05/2016)
 
more...
No comment yet.
Scooped by Matthys
Scoop.it!

Gebruik video bij rekrutering - Duurzame inzetbaarheid

Gebruik video bij rekrutering - Duurzame inzetbaarheid | e-HRM | Scoop.it
In 2016 liepen er bij Securex iets meer dan 6.000 cv’s binnen van mensen die bij ons aan de slag willen gaan. Dat is een hele uitdaging voor de rekruteringsdienst als je weet dat onze HR Officers ongeveer 45 minuten besteden aan iedere kandidaat die een cv instuurt. Want er volgt een telefonisch gesprek met …
more...
No comment yet.
Scooped by Matthys
Scoop.it!

Open Source HRMS, gewaagd of geniaal?

Open Source HRMS, gewaagd of geniaal? | e-HRM | Scoop.it
In het HR-landschap merk ik nog vaak koudwatervrees als het op Open Source software (bv. het Linux-besturingssysteem) aankomt. Maar is dit wel terecht? Een vaak gehoorde bezorgdheid is de compatibiliteit met strikt gepatenteerde software, waarvan Microsoft het bekendste voorbeeld is.
more...
No comment yet.
Scooped by Matthys
Scoop.it!

Experimenteren met #WOL - WisKeys

‘tWEEThetMEE’ is een fijne woordspeling op ‘tweet het’, informatie publiceren, en ‘weet het mee’, leren. Het is ook een praktijkvoorbeeld van Working out Loud (WOL), gerealiseerd bij KBC.

WOL is een manier om met social media gedreven technologie in bedrijven samen te werken én kennis te delen. In dit eerste deel vertellen we u meer over hoe KBC tot de huidige vorm van kennisdeling kwam, via 140-tekens berichtjes.
more...
No comment yet.
Scooped by Matthys
Scoop.it!

Een sollicitant op voorhand Facebooken, kan dat zomaar? - HrWorld

Een sollicitant op voorhand Facebooken, kan dat zomaar? - HrWorld | e-HRM | Scoop.it
De enorme bloei van de sociale media beïnvloedt niet enkel het privéleven, maar laat ook zijn sporen na in de relatie tussen de werkgever en de werknemer. Steeds meer worden sociale netwerksites ingezet als een extra hulpmiddel bij de zoektocht naar de ideale kandidaat. Het is dan ook geen onbekend fenomeen dat de kritische werkgever tijdens het rekruteringsproces steeds meer geneigd is om kandidaat-werknemers te gaan Facebooken met het oog op het verzamelen van voorafgaande en bijkomende informatie. Mag dit zomaar? Wat kan hij met die informatie doen? Wat zijn de rechten en plichten van de werkgever en de werknemer?
more...
No comment yet.
Scooped by Matthys
Scoop.it!

Het project

Het project | e-HRM | Scoop.it
Binnen project ‘Level Up HR’ willen we de methodieken van de Knack-games inzetten om enerzijds knelpuntberoepen beter/anders te gaan invullen en ook om talentontwikkeling in Vlaanderen meer evidence-based te laten verlopen.
more...
No comment yet.
Scooped by Matthys
Scoop.it!

Ooit gedacht aan reversed mentoring?

Reversed Mentoring slaat doorgaans op netwerken waar digital natives ondersteuning bieden aan senior profielen in hun organisatie. Het gaat dus om jongeren die de oudere generatie(s) helpen in hun digitale zoektocht.
more...
No comment yet.
Scooped by Matthys
Scoop.it!

Frank Van Massenhove: "Niet wat, maar hoe je het doet"

Het ‘nieuwe werken’, we worden er al jaren mee om de oren geslagen. Misschien bent u het stiekem, of openlijk, al behoorlijk beu. Maar eerlijk, hoe ver staat uw organisatie hierin?

En dan hebben we het niet over de (hoera!) vrijheid van medewerkers om af en toe thuis te werken of de persoonlijke bureaus die naar het verdomhoekje zijn gewezen. Nee, het gaat om de hele cultuurverandering met bijhorend andere leiderschapsstijlen en nieuwe samenwerkingsvormen. Een soms erg radicale ommezwaai in een organisatie
more...
No comment yet.
Scooped by Matthys
Scoop.it!

Happy medewerkers voor happy gasten

8500 medewerkers tevreden houden en zoveel mogelijk betrokken, dat is de uitdaging die Center Parcs aanging met de hulp van de app h’APP’y@work. ‘Tevreden medewerkers zorgen voor gelukkige vakantiegangers’ is er immers het motto.

‘Tevreden koeien geven meer melk.’ De vergelijking is oneerbiedig, maar de idee erachter klopt wel als je het verhaal van Center Parcs hoort. Bij deze vakantiespecialist zijn medewerkers een deel van het product. Vakantiegangers komen naar Center Parcs voor de huisjes, het zwembad, de activiteiten, de marketdome en de natuur.
more...
No comment yet.
Scooped by Matthys
Scoop.it!

It’s all in the game

It’s all in the game | e-HRM | Scoop.it
Hoe trek je als bedrijf tegenwoordig de juiste mensen aan? Geen rare vraag toch? We weten allemaal dat er een tekort is aan vaardigheden, waardoor het werven van de juiste mensen moeilijk is. Ik ben er steeds meer van overtuigd dat traditionele recruitmentmethoden voor technologiebedrijven niet de enige manier zijn om de beste kandidaat te vinden.
more...
No comment yet.
Scooped by Matthys
Scoop.it!

Online samenwerken - Zo doe je dat! 6 handige tips

Online samenwerken - Zo doe je dat! 6 handige tips | e-HRM | Scoop.it
Een van de grote kansen van deze tijd is dat je vanuit elke plek kunt samenwerken. En het is een grote uitdaging. Hoe doe je dat, online samenwerken?
more...
No comment yet.