duurzaam&groene-energie
1.2K views | +0 today
Follow
duurzaam&groene-energie
Duurzaamheid en groene energie
Curated by Ivo van Dam
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Ivo van Dam
Scoop.it!

Scholengemeenschap zet zonnepanelen in als lesmateriaal - Duurzaamgebouwd.nl

Scholengemeenschap zet zonnepanelen in als lesmateriaal - Duurzaamgebouwd.nl | duurzaam&groene-energie | Scoop.it
Duurzaamgebouwd.nl
Scholengemeenschap zet zonnepanelen in als lesmateriaal
Duurzaamgebouwd.nl
Scholengemeenschap zet zonnepanelen in als lesmateriaal.
more...
No comment yet.
Scooped by Ivo van Dam
Scoop.it!

Gemeenten maken iChoosr rijk met promotie zonnepanelen - WijNoordHolland

De vele gemeenten die samen met het Amsterdamse bedrijf iChoosr burgers warm maken voor de aankoop van zonnepanelen in het project 'SamenZonneEnergie', maken iChoosr rijk.
Ivo van Dam's insight:
ONEERLIJKE CONCURRENTIE' 
Gemeenten maken iChoosr rijk met promotie zonnepanelen

De vele gemeenten die samen met het Amsterdamse bedrijf iChoosr burgers warm maken voor de aankoop van zonnepanelen in het project 'SamenZonneEnergie', maken iChoosr rijk. iChoosr bv zag zijn eigen vermogen stijgen van drie ton in 2011 naar 1,3 miljoen in 2012. iChoosr Holding zag zijn eigen vermogen stijgen van 1 miljoen naar 4,5 miljoen in 2012.

Over 2013, het jaar waarin de campagne SamenZonneEnergie door nog veel meer gemeenten is uitgerold met iChooser, zijn nog geen cijfers gedeponeerd.

De installatiebranche beticht de gemeenten van broodroof en van oneerlijke concurrentie door in grootscheepse pr-campagnes één bedrijf te promoten. Ze hebben op petities24.com al meer dan 700 handtekeningen opgehaald tegen de verstoring van de markt door gemeenten. De gemeente Heerhugowaard voelde zich aangesproken en ontkent in een lange verklaring dat ze zich schuldig maakt aan oneerlijke concurrentie.

 

iChoosr legt op zijn website uit hoe zijn verdienmodel in elkaar zit:

iChoosr verbindt...

Al sinds 2008 verbindt iChoosr consumenten, community leaders en leveranciers door het doen van groepsaankopen. Wij zijn actief in België en Nederland en hebben al meer dan 300.000 consumenten geholpen om naar een nieuwe (energie)leverancier over te stappen. Inmiddels breiden we onze groepsaankopen uit naar andere landen en nieuwe producten.

iChoosr beperkt zich tot de markt van complexe (service)producten waar de consument in het dagelijks leven niet zonder kan - zoals energie, verzekeringen, spaargeld en zonnepanelen. iChoosr streeft naar transparantie voor de consument die op deze manier een weloverwogen keuze kan maken.

iChoosr biedt een full service pakket (van IT platform, projectmanagment, leveranciersmanagement, communicatie ondersteuning en helpdesk) en ziet zichzelf als professioneel en kwalitatief hoogwaardige dienstverlener, waar consumenten, community leaders als ook leveranciers profijt van hebben.

Visie

Aan de basis van iChoosr ligt het gedachtengoed van Vendor Relationship Management (VRM).

De wereld van CRM

In deze wereld proberen de leveranciers zoveel mogelijk (relevante) data te verzamelen van consumenten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de Bonuskaart van de Albert Heijn, waarmee uw aankoophistorie wordt vastgelegd. Maar wanneer u toegang probeert te krijgen tot deze (uw eigen) data dan wordt dat zeer moeilijk gemaakt. Hiernaast wordt u als klant gedwongen om de algemene voorwaarden van de leverancier te volgen. Deze voorwaarden zijn geschreven voor en door de leverancier.

De wereld van VRM

In deze wereld wordt de relatie tussen consument en leverancier omgedraaid. In plaats dat de leverancier zijn voorwaarden oplegt, bepaalt de consument welke diensten hij wil ontvangen en tegen welke condities. Daarnaast zal de consument recht op en eigendom van zijn eigen gegevens eisen. Daarmee komt de consument weer in de "driver seat".

iChoosr onderhandelt namens consumenten over producten en voorwaarden met leveranciers.

De eerste stap in deze visie is het iChoosr groepsaankoopmodel. Dit model is gericht op ontzorgen en het helder, transparant en begrijpelijk maken van zeer complexe diensten en producten. Hierdoor is de consument beter in staat te kiezen voor een nieuw abonnement of contract.


Klik hier voor de website van SamenZonneEnergie


BROODROOF 
Honderden handtekeningen tegen oneerlijke concurrentie gemeenten bij promoten zonnepanelen (onder meer Heerhugowaard)

Ruim zevenhonderd keer is de petitie getekend tegen oneerlijke concurrentie door gemeenten die bij hun burgers één partij promoten voor de aankoop van zonnepanelen. De installateurs beschuldigen de gemeenten van broodroof. De gemeente Heerhugowaard ontkent in een reactie dat ze iets verkeerd doet. Lees eerst de petitie, dan een ingezonden brief en vervolgens de reactie van de gemeente Heerhugowaard.

Stop oneerlijke concurrentie gemeenten zonnepanelen

Constatering:

Gemeenten gedragen zich als actieve marktpartij in de markt van zonnepanelen. Dat doen zij op de volgende drie verschillende manieren:

1. Als organisator en promotor van een groepsaankoop (Noord- en Zuid-Holland) waarbij zonnepanelen worden aangeboden

2. Als promotor van een individuele marktpartij die men als "beste aanbod" heeft gekwalificeerd (o.a. in Noord-Brabant)

3. Als promotor van een lokale energie-coöperatie, waarbij indirect een marktpartij betrokken of uitverkoren is (landelijk)

Dit doen gemeenten in een inmiddels volwassen markt die zeer competitief is, waardoor zonder overheidsbemoeienis het optimale prijspunt al wordt bereikt. Met nu uitgekristalliseerde en breed geaccepteerde techniek verkeert de markt in een fase die vergelijkbaar is met die van isolatieglas en HR CV-ketels, die de gemeente ook niet zelf aanbiedt. Deze goedbedoelde acties van gemeenten zijn zeer marktverstorend en zijn desastreus voor de duurzame ontwikkeling van de markt op langere termijn. Van een algemeen belang om dit te doen kan dan ook geen sprake meer zijn.

 

Probleem voor ondernemers:

1. Er is sprake van oneerlijke concurrentie omdat grootschalige marketingcampagnes worden gedaan met publieke middelen (o.a. huis-aan-huis brieven vanuit gemeente, gemeentelijke berichten in kranten, online, etc.)

2. Er is ook een ongelijk speelveld omdat ambtenaren en lokale politici zich vele uren (kunnen) inzetten voor promotie van deze acties

3. Er is een ongelijk speelveld omdat promotionele bijeenkomsten worden gehouden in met overheidsgeld betaalde gebouwen of gelegenheden die door de lokale overheid worden gehuurd

4. Er is een ongelijk speelveld omdat media berichten van gemeenten hierover gratis overnemen en uitvoerig redactionele aandacht geven, waar ondernemingen voor veel geld moeten adverteren

5. Er is een ongelijk speelveld omdat als de overheid stelt dat iets "het beste aanbod is" het gezag van de betrouwbare overheid daarbij onevenredig zwaar telt ten opzichte van een commerciële aanbieder.

6. Omdat gemeenten voortdurend halfjaarlijks een aanzienlijk deel van de markt afpakken, is er voor ondernemingen geen continuïteit en schommelt de omzet enorm. Gevolg is dat ondernemers:

- werknemers geen vaste arbeidsovereenkomsten kunnen aanbieden, duurzame werkgelegenheid komt niet tot stand

- geen investeringen durven te doen

- geen huurcontracten kunnen aangaan voor een langere termijn

- geen krediet kunnen krijgen

- autonome groei niet tot stand komt

7. De gemeenten hebben de markt hiermee tot een prijsmarkt gemaakt. Hierdoor:

- staan uurlonen -ook van zzp'ers in een al concurrerende markt- verder onder druk

- is de focus van de consument verschoven van kwaliteit naar prijs, omdat de gemeente toch borg lijkt te staan voor de kwaliteit

- worden zonnepanelen gezien als een generiek product, innovaties en kwaliteitsverschillen worden niet (h)erkend, toegepast en beloond.

8. Innovatieve nieuwkomers in de markt krijgen geen kans om zich te ontwikkelen en kunnen praktisch gezien ook nooit meedingen. Dergelijke acties zijn daardoor een rem op innovatie.

9. Waar de Europese Commissie streeft naar een minimale inkoopprijs van zonnepanelen vanuit China (75% wereldproductie), streven gemeenten tegelijkertijd naar een consumentenprijs die ongeveer op hetzelfde niveau ligt als deze minimale inkoopprijs. Ondernemers zitten door toedoen van de gemeente nu klem tussen Europa en de lokale overheid.

 

Wij eisen:

1. Dat de gemeenten zich definitief terugtrekken uit de inmiddels volwassen markt van zonnepanelen, en ondernemers een kans geven te ondernemen, innoveren en groeien

2. Dat de gemeenten niet concurreren met ondernemers met het mede door hen betaalde belastinggeld, of hun autoriteit of kanalen daarvoor aanwenden

3. Dat de gemeenten en hun milieudiensten zich beperken tot een voorlichtende rol, waarbij er geen voorkeuren zijn voor marktpartijen

 

Van het forum van petities24.com
Een stuk vol met drogreden, zoals: we verkopen veel dus is het goed. Dit kan geen argument zijn. De overheid zou van alles veel kunnen verkopen, ook zuinige CV-ketels en koelkasten. Het is een principieel punt dat dit niet de taak van de overheid zou móeten zijn. Bovendien lazen we laatst dat in het oosten van het land de concentratie zonnepanelen het hoogst is, en de concentratie van gemeentelijke inkoopacties is daar het laagst. Ik ben er van overtuigd dat overheden in goede samenwerking met ondernemers minimaal hetzelfde resultaat kunnen bereiken. 
Ze zeggen "we maken het levend en ontzorgen". Dat kan ook zonder dat je de keuze maakt voor een leverancier. Het levend maken van de technologie door middel van promotie is niet hetgeen bezwaar tegen is. Het verstoren van de markt wel.
Ontzorgen is ook een dienst die de andere leveranciers leveren, er is specialisme genoeg in de markt. Ook nu weer herhalen dat jij kwaliteit beter inzichtelijk maakt dan de markt en wederom stellen dat jij een kwalitatief goed aanbod tegen een aantrekkelijke prijs levert, is alweer typisch gedrag van een concurrent: ik ben beter dan jij. 

Hoe dat er te veel leveranciers zouden zijn een rechtvaardiging kan zijn voor dit soort acties is mij helemaal een raadsel. Eigenlijk zeggen de gemeentes: er is toch te veel ondernemerschap, moeten we niet willen, wij ondermijnen uw investeringen wel. U moet niet groeien, dat willen wij doen.

 

HEERHUGOWAARD: 
"Project SamenZonneEnergie is geen oneerlijke concurrentie

Onder de naam SamenZonneEnergie is iChoosr in samenwerking met een groot aantal Nederlandse gemeenten zeer succesvol in het in beweging brengen van burgers bij het kiezen van zonne-energie als energiebron. Zoals ieder succesvol initiatief, krijgt ook SamenZonneEnergie te maken met kritiek uit de markt: gemeenten en iChoosr zouden oneerlijke concurrentie bedrijven en zo de markt verstoren. Dat is niet zo, zeggen de gemeenten en iChoosr.

SamenZonneEnergie

SamenZonneEnergie is een voorbeeld van samenwerking tussen partijen waarin deelnemende gemeenten marktpartijen bij elkaar brengen om tot een goed aanbod voor burgers te komen. Gemeenten initiëren de groepsaankoop, burgers die interesse hebben in een zonnepanelensysteem kunnen zich vrijblijvend inschrijven. Op basis van strikte kwaliteitsvoorwaarden en garanties wordt een veiling georganiseerd onder gekwalificeerde leveranciers. De veiling levert een kwalitatief goed aanbod tegen een aantrekkelijke prijs, dat aan alle deelnemers wordt aangeboden. Burgers hebben de vrije keuze al dan niet voor dit aanbod te kiezen.
De toename van het aantal geïnstalleerde zonnepanelensystemen in gemeenten die deelnamen aan SamenZonneEnergie is significant hoger  dan in gemeenten die niet aan de actie hebben deelgenomen hebben. Volgens registratiecijfers van de netbeheerder in Noord-Holland (Liander) zijn in gemeenten die deelnamen aan de twee acties van SamenZonneEnergie, tot twee maal zoveel meer systemen geïnstalleerd, te weten 2,6% van de huishoudens gemiddeld per gemeente. Slechts een klein deel van dit verschil wordt veroorzaakt door de installaties via SamenZonneEnergie. Brengen we alle installaties van SamenZonneEnergie in mindering dan wordt zichtbaar dat de deelnemende gemeenten nog steeds gemiddeld 40% meer geïnstalleerde systemen hebben dan de andere gemeenten in Noord-Holland. 

Het belang van duurzame energie

Al vele jaren is de overheid op diverse niveaus actief met verduurzaming van Nederland. Het stimuleren van een toename van het aantal zonnepaneelsystemen is een van de speerpunten binnen dit beleid. Veel burgers hebben wel interesse, maar vinden het lastig om een weloverwogen keuze te maken vanwege de complexe materie in combinatie met het ontbreken van toegankelijke onafhankelijke informatiebronnen voor belangrijke onderwerpen als kwaliteit en garanties. Vanwege het uiteenlopende aanbod is het  ingewikkeld om verschillende aanbiedingen goed te vergelijken. Om deze belemmeringen weg te nemen zijn op talloze plaatsen in Nederland samenwerkingsverbanden opgezet door burgers, gemeenten en milieu- en consumentenorganisaties. Gemeenschappelijk kenmerk van deze initiatieven is dat ze een actieve rol spelen in het voorlichten van burgers over zonnepaneelsystemen. Ze weten het onderwerp ‘levend’ te maken onder burgers, nemen de praktische zorgen rondom de aanschaf bij mensen weg en maken het makkelijk, en daardoor laagdrempelig, om een zonnepaneelsysteem aan te schaffen. Deze initiatieven leveren daardoor een wezenlijke bijdrage aan de realisatie van de duurzaamheidsdoelstellingen van de overheid door het stimuleren van de vraag van burgers naar zonnepaneelsystemen.

Bezwaren uit de marktEr komen de laatste tijd geluiden dat de samenwerking tussen gemeenten en organisaties als iChoosr de markt zou verstoren en lokale aanbieders zou benadelen door oneerlijke concurrentie. Het is onze inschatting dat deze kritiek mede is ingegeven door de sterk veranderende marktsituatie, die is beïnvloed door een aantal factoren:

 

Er zijn in het afgelopen jaar honderden aanbieders van zonnepanelen bij gekomen. Op dit moment telt Nederland meer dan 1.000 aanbieders. Veel van deze aanbieders komen uit de installatiebranche die door het economische tij onder druk staat, waardoor ondernemers zoeken naar alternatieve inkomstenbronnen; Er zijn in Nederland ondertussen meer dan 500 collectieve acties opgestart door vrijwilligers, gemeenten, consumentenorganisaties, etc. Het collectieve model speelt in op een grootschalige consumentenbehoefte en is inmiddels niet meer weg te denken. Collectieven spelen niet alleen een rol bij zonnepanelen maar ook bij energie en (zorg)verzekeringen;De rijkssubsidie voor zonnepanelen is vervallen en heeft voor een grote dip in investeringen gezorgd in Nederland in de maanden na de zomer;Doordat het perspectief van economisch herstel voor burgers uitblijft is iedereen voorzichtig met grote uitgaven. Veel mensen kiezen ervoor om financiële reserves te houden<//li>

Naar verwachting zal deze combinatie van factoren ervoor zorgen dat de markt in 2014 gaat consolideren en dat het aantal aanbieders zal afnemen. 

Kansen in de markt  Het is onze overtuiging dat ondernemers die zich specialiseren in standaard zonnepaneel­systemen en ondernemers die zich specialiseren in maatwerkoplossingen, ook onder deze minder gunstige marktomstandigheden succesvol kunnen blijven.
Om te beginnen blijkt uit cijfers dat de vraag naar zonnepanelensystemen ook buiten de groepsaankoop groeit. Doordat op grote schaal wordt gecommuniceerd over zonnepanelen binnen een regio gaan mensen zich verdiepen in de materie. Ze vergelijken het aanbod van SamenZonneEnergie met het aanbod van andere partijen. Uiteindelijk kiezen burgers voor het aanbod dat het beste aansluit op hun individuele situatie en wensen. Samenwerkings­initiatieven stimuleren dus ook burgers die niet aan een groepsaankoop deelnemen. Dit biedt kansen voor ondernemers die hierop in weten te spelen. Samen gaan voor groeiDe grootste uitdaging in de Nederlandse markt is overigens de 96 procent huishoudens te bereiken die nog geen zonnepanelen hebben terwijl hun dak daar wel geschikt voor is. Daarbij zijn de nodige weerstanden te overwinnen, zoals bijvoorbeeld, de snel veranderende regulering en wetgeving, het in-transparante aanbod, onvolledige en of onjuiste informatievoorziening, sterk wisselende prijsstellingen en onvoldoende merkbeleving. Negatieve toonzetting in de branche en in de media helpt niet om het benodigde vertrouwen op te bouwen bij burgers. Naar onze stellige overtuiging moeten alle partijen de krachten verenigen om samen het vertrouwen van de Nederlandse burger te winnen. Het hoofddoel daarbij is het noodzakelijke verduurzamen van de energievoorziening in Nederland. Er liggen veel kansen. Door te benadrukken waar iedere partij zich in onderscheidt in (prijs, kwaliteit, maatwerk, levertijd, naamsbekendheid, voorwaarden en garanties) is er naar onze overtuiging absoluut plaats voor ondernemende aanbieders die inspelen op de kansen in deze groeiende markt.

 

 
more...
No comment yet.
Scooped by Ivo van Dam
Scoop.it!

Witte Huis kleurt 'groen' - Telegraaf.nl

Witte Huis kleurt 'groen' - Telegraaf.nl | duurzaam&groene-energie | Scoop.it
Het Belang van Limburg Witte Huis kleurt 'groen' Telegraaf.nl Het Witte Huis in Washington, het kantoor van de Amerikaanse president Barack Obama, kleurt deze week langzaam groen.
more...
No comment yet.
Scooped by Ivo van Dam
Scoop.it!

» Nederlandse ‘Energiewende’ levert tienduizenden banen ophetkanWel.nl

» Nederlandse ‘Energiewende’ levert tienduizenden banen ophetkanWel.nl | duurzaam&groene-energie | Scoop.it
Nederlandse ‘Energiewende’ levert tienduizenden banen op: In Duitsland levert flink investeren in duurzame ene... http://t.co/vMgHHjW1Jx
more...
No comment yet.
Scooped by Ivo van Dam
Scoop.it!

Vlaamse regering bevriest groene stroom - De Standaard

Vlaamse regering bevriest groene stroom - De Standaard | duurzaam&groene-energie | Scoop.it
Vlaamse regering bevriest groene stroom De Standaard De Vlaamse regering trekt aan de noodrem om het systeem van groene steun leefbaar te houden.
more...
No comment yet.
Scooped by Ivo van Dam
Scoop.it!

Verordening (EU) nr. 513/2013

Ivo van Dam's insight:

Opvallend: Yingli één van de hoogste dumpmarges en de laagste importheffing.

more...
No comment yet.
Scooped by Ivo van Dam
Scoop.it!

Petition: Verteidigen Sie bezahlbare Solarenergie in Europa

Petition: Verteidigen Sie bezahlbare Solarenergie in Europa | duurzaam&groene-energie | Scoop.it
Karel De Gucht (EU-Handelskommissar) hat es in der Hand, die von ihm angedrohte Einfuhrsteuer auf Solarprodukte zu verhindern.
Die EU hat eine Steuer auf Importe bezahlbarer Solarprodukte vorgeschla
more...
No comment yet.
Scooped by Ivo van Dam
Scoop.it!

BNR Duurzaam | Hakken in het zand bij energieakkoord - BNR Nieuwsradio

BNR Duurzaam | Hakken in het zand bij energieakkoord - BNR Nieuwsradio | duurzaam&groene-energie | Scoop.it
BNR Duurzaam | Hakken in het zand bij energieakkoord BNR Nieuwsradio ... zand te zetten. Boetes Er dreigen Europese boetes, als we niet heel snel werk maken van de vermindering van fijnstof in de lucht.
more...
No comment yet.
Scooped by Ivo van Dam
Scoop.it!

Europese energietop gaat meer over kosten dan over klimaat | Duurzaam Bedrijfsleven

Europese energietop gaat meer over kosten dan over klimaat | Duurzaam Bedrijfsleven | duurzaam&groene-energie | Scoop.it
Europees overleg over energie ging afgelopen week meer over energieprijzen dan over het klimaat. Schaliegas krijgt een rol in het drukken van de prijzen.
more...
No comment yet.
Scooped by Ivo van Dam
Scoop.it!

Windenergie capaciteit Afrika vertienvoudigd | HappyNews | Positief ...

Windenergie capaciteit Afrika vertienvoudigd | HappyNews | Positief ... | duurzaam&groene-energie | Scoop.it
Windenergie wint snel terrein in Afrika. Uit een rapport van de Afrikaanse Ontwikkelingsbank blijkt dat in totaal voor 10,5 gigawatt aan projecten in de pijpleiding zit.
more...
No comment yet.
Scooped by Ivo van Dam
Scoop.it!

Duitsland wil 'zonnepanelenoorlog' met China voorkomen - DuurzaamBedrijfsleven.nl

Duitsland wil 'zonnepanelenoorlog' met China voorkomen - DuurzaamBedrijfsleven.nl | duurzaam&groene-energie | Scoop.it
Gazet van Antwerpen Duitsland wil 'zonnepanelenoorlog' met China voorkomen DuurzaamBedrijfsleven.nl Volgens de Alliantie voor Betaalbare Duurzame Zonne-energie (AFASE) komen 242.000 banen in Europa in gevaar.
more...
No comment yet.
Scooped by Ivo van Dam
Scoop.it!

Energie & CO2-meter voor scholen - Nationale Onderwijsgids

Energie & CO2-meter voor scholen - Nationale Onderwijsgids | duurzaam&groene-energie | Scoop.it
Energie & CO2-meter voor scholen Nationale Onderwijsgids GRONINGEN - Hoe hoog zijn het energieverbruik en de CO2-emissie van uw school?
more...
No comment yet.
Scooped by Ivo van Dam
Scoop.it!

Prijzen voor energie flink gestegen in EU - Elsevier

Prijzen voor energie flink gestegen in EU - Elsevier | duurzaam&groene-energie | Scoop.it
BNR Nieuwsradio Prijzen voor energie flink gestegen in EU Elsevier Dit terwijl de prijzen daalden in Zweden (5 procent), Hongarije (2 procent) en Finland (1 procent). Nederlanders gebruikten in het eerste kwartaal van dit jaar flink meer energie.
more...
No comment yet.
Scooped by Ivo van Dam
Scoop.it!

Duurzame burgerinitiatieven: hype of kansrijke beweging? - Duurzaamgebouwd.nl

Duurzame burgerinitiatieven: hype of kansrijke beweging? - Duurzaamgebouwd.nl | duurzaam&groene-energie | Scoop.it
Duurzaamgebouwd.nl
Duurzame burgerinitiatieven: hype of kansrijke beweging?
Duurzaamgebouwd.nl
Het aantal duurzame burgerinitiatieven is al jaren groeiende.
more...
No comment yet.
Scooped by Ivo van Dam
Scoop.it!

Duurzame wijk Goes eindelijk duurzaam - Omroep Zeeland

Duurzame wijk Goes eindelijk duurzaam - Omroep Zeeland | duurzaam&groene-energie | Scoop.it
Omroep Zeeland Duurzame wijk Goes eindelijk duurzaam Omroep Zeeland GOES - Komende winter zitten de bewoners van de Goese wijk Ouverture er weer warmpjes bij. Op een duurzame manier.
more...
No comment yet.
Scooped by Ivo van Dam
Scoop.it!

Elektrisch rijden valt in de smaak | Agentschap NL

Agentschap NL is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken. Het agentschap is de uitvoeringsorganisatie van de Nederlandse Rijksoverheid als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal ondernemen.
more...
No comment yet.
Scooped by Ivo van Dam
Scoop.it!

Dak Euroborg wordt zonne-energiecentrale - Duurzaam Actueel

Dak Euroborg wordt zonne-energiecentrale - Duurzaam Actueel | duurzaam&groene-energie | Scoop.it
Duurzaam Actueel Dak Euroborg wordt zonne-energiecentrale Duurzaam Actueel Het dak van voetbalstadion Euroborg in Groningen gaat dienen als zonne-energiecentrale. Er komen meer dan duizend zonnepanelen op te liggen.
more...
No comment yet.
Scooped by Ivo van Dam
Scoop.it!

Kerncentrale Californië definitief gesloten - Trouw

Kerncentrale Californië definitief gesloten - Trouw | duurzaam&groene-energie | Scoop.it
Kerncentrale Californië definitief gesloten Trouw Een kerncentrale in de Amerikaanse staat Californië, waar eerder radioactieve stoom vrijkwam, wordt definitief niet meer in gebruik genomen.
more...
No comment yet.
Scooped by Ivo van Dam
Scoop.it!

Heffing op Chinese zonnepanelen definitief

Heffing op Chinese zonnepanelen definitief | duurzaam&groene-energie | Scoop.it
Chinese zonnepanelen zullen duurder worden in Europa. De Europese Commissie zal een tijdelijke invoerheffing opleggen om een einde te maken aan de uiterst goedkope, zwaar gesubsidieerde panelen.
more...
No comment yet.
Scooped by Ivo van Dam
Scoop.it!

MOFCOM Announcement No. 28 of 2013 on Renaming of ARKEMA -

Ivo van Dam's insight:

China begint eigen antidump onderzoeken naar Europese Chemieproducten.

more...
No comment yet.
Scooped by Ivo van Dam
Scoop.it!

Zonder dak energie opwekken met zonnepanelenmaandag 03 juni 2013 16.04 - Vara Vroegevogels

Zonder dak energie opwekken met zonnepanelenmaandag 03 juni 2013 16.04 Vara Vroegevogels Hoewel ze niet over een eigen dak beschikken, kunnen Nederlanders die in flats of appartementen wonen vanaf nu toch duurzame energie opwekken met zonnepanelen.
more...
No comment yet.
Scooped by Ivo van Dam
Scoop.it!

'Nederland zet vol in op windenergie, kolencentrales verdwijnen ...

'Nederland zet vol in op windenergie, kolencentrales verdwijnen ... | duurzaam&groene-energie | Scoop.it
... een uit de hand lopende peperdure operatie”, aldus de krant. Het Financieele Dagblad meldt dan ook dat werkgevers minder zitten de wachten op massale investering in windenergie. Zij willen liever inzetten op biomassa.
more...
No comment yet.
Scooped by Ivo van Dam
Scoop.it!

Made in Holland: het kan echt nog - Trouw

Made in Holland: het kan echt nog - Trouw | duurzaam&groene-energie | Scoop.it
Trouw Made in Holland: het kan echt nog Trouw weblog Wie denkt dat zonnepanelen zo langzamerhand een exclusief Chinese aangelegenheid zijn, heeft het mis. Er worden ook in ons land nog volop nieuwe zaken ontwikkeld.
more...
No comment yet.
Scooped by Ivo van Dam
Scoop.it!

'De volgende bubbel is die van het goedkope schaliegas' - Trouw

'De volgende bubbel is die van het goedkope schaliegas' - Trouw | duurzaam&groene-energie | Scoop.it
Trouw 'De volgende bubbel is die van het goedkope schaliegas' Trouw Er staat een nieuwe zeepbel op springen. Die van het goedkope schaliegas, zegt David Hughes, een Canadese geoloog die al jarenlang de energievoorraden in zijn land bestudeert.
more...
No comment yet.
Scooped by Ivo van Dam
Scoop.it!

90% consumenten bereid mvo-loos bedrijf te boycotten - DuurzaamBedrijfsleven.nl

90% consumenten bereid mvo-loos bedrijf te boycotten - DuurzaamBedrijfsleven.nl | duurzaam&groene-energie | Scoop.it
90% consumenten bereid mvo-loos bedrijf te boycotten DuurzaamBedrijfsleven.nl 90% consumenten bereid mvo-loos bedrijf te boycotten Wereldwijd stellen consumenten steeds duidelijkere eisen aan hoe bedrijven maatschappelijke en ecologische problemen...
more...
No comment yet.