Dutch #TobaccoControl Weekly
1.9K views | +0 today
Follow
Dutch #TobaccoControl Weekly
Weekly news about tobacco control in the Netherlands by the Dutch Alliance for a Smokefree Society or 'Alliantie Nederland Rookvrij'. New edition every Friday!
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Rescooped by Alliantie Nederland Rookvrij from Dutch #TobaccoControl Weekly
Scoop.it!

Apr10, 2015: The 143rd Dutch #TobaccoControl Weekly is out!

This week ▸ story via @NTvG_actueel

 

WEEKLY NEWS ABOUT TOBACCO CONTROL IN THE NETHERLANDS. For everyone who wants to know all about recent Dutch tobacco control news. Even for those who:
* do not want to learn Dutch; and/or
* do not want to be on Twitter.

NEW EDITION EVERY FRIDAY!

>> Please let us know when you miss important Dutch tobacco control tweets or tweeps or when you have questions or comments: http://www.alliantienederlandrookvrij.nl/contact or http://www.twitter.com/AllRookvrij

more...
No comment yet.
Scooped by Alliantie Nederland Rookvrij
Scoop.it!

@leeftijdsgrens (Mar23, 2015): Ban on sales of all e-cigarettes to minors

@leeftijdsgrens (Mar23, 2015): Ban on sales of all e-cigarettes to minors | Dutch #TobaccoControl Weekly | Scoop.it

Staatssecretaris Martin van Rijn: 'Alle e-sigaretten verboden voor minderjarigen' http://bit.ly/1CdvNAo

[Junior Health Minister Van Rijn: 'All e-cigarettes will be prohibited for minors']

 

Om te voorkomen dat jongeren te makkelijk in aanraking komen met de elektronische sigaret, scherpt staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) de regels aan. Net als bij de verkoop van alcohol en gewone sigaretten wordt 18 jaar ook de minimumleeftijd om een e-sigaret te mogen kopen, dus ook voor de elektronische sigaret zonder nicotine. Ook komen er strengere eisen voor de ingrediënten die in de e-sigaret kunnen. Onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) geeft aan dat de e-sigaret schadelijker is dan eerder werd aangenomen.

[To prevent young people from coming into contact with the electronic cigarette, Junior Health Minister Van Rijn will introduce further rules. As with the sale of alcohol and regular cigarettes, 18 years will become the minimum age to purchase an e-cigarette, both with and without nicotine. There will also be stricter requirements for the ingredients that are allowed in e-cigarettes. Research by the National Institute for Public Health and Environment (RIVM) and the Dutch Food and Consumer Product Safety Authority (NVWA) indicates that the e-cigarette is more harmful than was previously thought.]

more...
No comment yet.
Scooped by Alliantie Nederland Rookvrij
Scoop.it!

@Wdekanter (Mar17, 2015): Pulmonologists want tobacco out of supermarket

@Wdekanter (Mar17, 2015): Pulmonologists want tobacco out of supermarket | Dutch #TobaccoControl Weekly | Scoop.it

Longartsen: ‘Geen tabak meer in supermarkt’ http://bit.ly/1BRXXR8

[Pulmonologists: 'No tobacco should be sold in supermarkets']

 

Stichting Rookpreventie Jeugd wil dat supermarktketen Jumbo stopt met het verkopen van tabak. De stichting, die is opgericht door twee longartsen, heeft dit maandag geschreven in een open brief aan de directie van Jumbo. Aanleiding voor de brief is het nieuws dat Jumbo snoep aan de kassa in de ban wil doen om een bijdrage te leveren aan de strijd tegen overgewicht bij kinderen.

[Foundation Smoking Prevention Youth want supermarket chain Jumbo to stop selling tobacco. The foundation, that is started by two pulmonologists, has written an open letter to the management of the Jumbo. The reason for the letter is the news that Jumbo wants to stop displaying candy at the register to contribute to the battle against childhood obesity.]

more...
No comment yet.
Scooped by Alliantie Nederland Rookvrij
Scoop.it!

@PO_Raad (Mar11, 2015): Education organizations start working on 100% smokefree schoolyards

@PO_Raad (Mar11, 2015): Education organizations start working on 100% smokefree schoolyards | Dutch #TobaccoControl Weekly | Scoop.it

Onderwijs maakt werk van 100% rookvrije schoolpleinen. Lees: http://bit.ly/1C9ue9M @mbonieuws, @VO_raad @Longfonds

[Education organizations start working on 100% smokefree schoolyards]

 

De Tweede Kamer heeft op 25 juni 2014 een motie van Carla Dik-Faber (ChristenUnie) aangenomen. Daarin verzoekt zij de regering om zich in te spannen voor 100% rookvrije scholen en schoolpleinen. De Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl (SBGL) van de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad, het Longfonds en de partners uit de Alliantie Nederland Rookvrij bundelen de krachten en gaan hiermee aan de slag, met steun van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

[The Lower House adopted a motion from Carla Dik-Faber (ChristenUnie) on 25 June 2014. In this motion, she asks the government to push for 100% smokefree schools and schoolyards. The Education Agenda Sport, Activity and a Healthy Lifestyle of the PO-Raad, VO-Raad and MBO Raad, the Lung Fund and the partners of the Dutch Alliance for a Smokefree Society join forces and will start working on this, with support from the Ministry of Health.]

more...
No comment yet.
Scooped by Alliantie Nederland Rookvrij
Scoop.it!

@GGDDrenthe (Mar05): Decrease in smoking among youth in Drenthe

@GGDDrenthe (Mar05): Decrease in smoking among youth in Drenthe | Dutch #TobaccoControl Weekly | Scoop.it

Onderzoek @GGDDrenthe: Leefstijl Drentse jongeren verbeterd: jongeren roken en drinken minder. Lees alles op http://bit.ly/1aMK65J

[Research by GGD Drenthe: Improved lifestyle among youth in Drenthe: young people smoke and drink less]

 

De leefstijl van de jongeren in Drenthe is de afgelopen vijf jaar verbeterd. Er wordt minder gerookt. Sinds het voorgaande onderzoek is het percentage jongeren (12 tot en met 18 jaar) dat wel eens gerookt heeft gedaald van 39% in 2008 naar 34% in 2013. Het percentage rokers dat rookte op het moment van het onderzoek is niet veranderd sinds 2008. Ook bleef het percentage jongeren dat iedere dag rookt gelijk.

[The lifestyle of youth in Drenthe (one of the Dutch provinces) has improved over the past five years. There is less smoking. Since the previous study, the percentage of youth (aged 12 to 18) who have ever smoked decreased from 39% in 2008 to 34% in 2013. The percentage of current smokers did not change since 2008. The percentage of young people who smoke on a daily basis also remained stable. 

more...
No comment yet.
Scooped by Alliantie Nederland Rookvrij
Scoop.it!

@marithrebel (Feb25, 2015): Dutch hospitality sector complies better with smoking ban

@marithrebel (Feb25, 2015): Dutch hospitality sector complies better with smoking ban | Dutch #TobaccoControl Weekly | Scoop.it

Goed nieuws, op naar 100% rookvrij! http://bit.ly/1Bg9o6t

[Good news, towards 100% smokefree!]

 

Nederlandse horecaondernemers houden zich steeds beter aan het rookverbod. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) woensdag. In nagenoeg alle restaurants, cafetaria’s, sportkantines, hotels en centra voor kunst en cultuur wordt het rookverbod nageleefd, aldus de toezichthouder. In cafés en discotheken is nog altijd een kwart van de gelegenheden niet rookvrij, maar ook hier wordt het rookverbod de afgelopen jaren steeds beter nageleefd, stelt de toezichthouder.

[Dutch hospitality industry owners comply better and better with the smoking ban. This is reported by the Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority (NVWA) on Wednesday. In almost all restaurants, cafetarias, sport canteens, hotels and centres for art and culture the smoking ban is complied with, says the authority. A quarter of bars and discos are not smokefree, but there has been an increase in compliance in these venues in the past years also.]

more...
No comment yet.
Scooped by Alliantie Nederland Rookvrij
Scoop.it!

@larissaexalto (Feb17, 2015): VVD Utrecht wants schoolyards smokefree

@larissaexalto (Feb17, 2015): VVD Utrecht wants schoolyards smokefree | Dutch #TobaccoControl Weekly | Scoop.it

Mooi te horen dat @VVDUtrecht alle schoolpleinen in Utrecht rookvrij wil. Dat willen wij bij @Longfonds ook bit.ly/1vakpVO 

[Good to hear that regional political party VVD Utrecht wants all schoolyards in Utrecht smokefree. That is also what we want at the Lung Fund]

 

De VVD in Utrecht wil dat de schoolpleinen van alle middelbare scholen in de stad rookvrij worden. De afdeling reageert daarmee op een onderzoek van het Longfonds waaruit blijkt dat de helft van de Utrechtse scholen een rookvrij schoolplein heeft. De VVD wil dat het stadsbestuur zich actief gaat inzetten om de schoolpleinen rookvrij te krijgen.[The regional political party VVD Utrecht wants that the schoolyards of all secondary schools in Utrecht become smokefree. The party respons with this to a study from the Lung Fund that shows that half of Utrecht schools have a smokefree schoolyard. The VVD wants that the city council actively commits itself to get the schoolyards smokefree.]
more...
No comment yet.
Scooped by Alliantie Nederland Rookvrij
Scoop.it!

@rug_gmw (Feb12, 2015): Pictures on cigarette packs work, but not for everyone

@rug_gmw (Feb12, 2015): Pictures on cigarette packs work, but not for everyone | Dutch #TobaccoControl Weekly | Scoop.it

Angstaanjagende plaatjes op sigarettenpakjes werken niet bij iedereen, aldus psycholoog Arie Dijkstra #roken http://bit.ly/1EdVD6D

[Fear arousing pictures on cigarette packages do not work for everyone, says psychologist Arie Dijkstra]

 

Angstaanjagende plaatjes op sigarettenpakjes zijn niet bij alle rokers effectief, concludeert hoogleraar Arie Dijkstra op basis van zijn onderzoek. Dijkstra concludeert dat de lelijke plaatjes effectief kunnen zijn maar niet bij iedereen en dat nog niet duidelijk is of sommigen er zelfs slechter van worden. ‘Het beste advies dat ik op basis van mijn onderzoek kan geven is dat als de angstaanjagende plaatjes worden ingevoerd, het van belang is dat er ook voor een oplossing wordt gezorgd: rokers moeten dan gemakkelijk, laagdrempelig en goedkoop ondersteuning kunnen krijgen bij stoppen met roken.’

[Fear arousing pictures on cigarette packages are not effective among all smokers, concludes professor Arie Dijkstra based on his research. Dijkstra concludes that ugly pictures can be effective, but not for everyone, and that it is still unclear whether they work counterproductive for some people. 'The best advice that I can give based on my research is that when fear arousing pictures are being implemented, it is important that there is also a solution: smokers have to be offered accessible and cheap support with smoking cessation.']

more...
No comment yet.
Scooped by Alliantie Nederland Rookvrij
Scoop.it!

@matthijsvdberg (Feb5, 2014): New campaign smokefree hospitality industry law

@matthijsvdberg (Feb5, 2014): New campaign smokefree hospitality industry law | Dutch #TobaccoControl Weekly | Scoop.it

Staatssecretaris @mjrijn trapt campagne 'Alle horeca rookvrij' af http://bit.ly/1xsoY8s

[Junior Health Minister Van Rijn kicks off campaign 'All hospitality industry smokefree']

 

Vandaag gaf staatssecretaris Van Rijn van VWS in een Haags café het startsein voor de campagne ‘Alle horeca rookvrij’. Het verbod op roken in de horeca is sinds 10 oktober 2014 overal van kracht, ook in kleine cafés zonder personeel. Het Trimbos Instituut kwam vandaag met een overzicht van feiten en recente onderzoeken over een rookvrije horeca en de gezondheidseffecten van meeroken.

[Today, junior Health Minister Van Rijn kicked off the campaign 'All hospitality industry smokefree' in a bar in The Hague. The ban on smoking in the hospitality industry applies to all venues since October 10th 2014, also in small bars without employees. The Trimbos Institute today published an overview of facts and recent studies about the smokefree law and the health consequences of secondhand smoking.]

more...
No comment yet.
Scooped by Alliantie Nederland Rookvrij
Scoop.it!

@jackvanw (Feb3, 2015): Not complying with smoking ban becomes more expensive

@jackvanw (Feb3, 2015): Not complying with smoking ban becomes more expensive | Dutch #TobaccoControl Weekly | Scoop.it

Rookverbod overtreden weer duurder https://lnkd.in/dcANCGE

[Not complying with smoking ban becomes more expensive again]

 

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een verhoging van de maximumboete tot € 19.500 voor het overtreden van het rookverbod in de horeca. De boetes gaan niet direct omhoog maar de wetswijziging geef wel de mogelijkheid om de boetes te verhogen.

[The Dutch parliament has agreed on an increase of the maximum fines for non-compliance with the smoking ban in the hospitality industry to €19,500. The fines will not go up immediately, but the legislative change does give the possibility to increase the fines.]

more...
No comment yet.
Scooped by Alliantie Nederland Rookvrij
Scoop.it!

@Marc_Willemsen (Jan27, 2015): FCTC shadow report published

@Marc_Willemsen (Jan27, 2015): FCTC shadow report published | Dutch #TobaccoControl Weekly | Scoop.it

Today we presented 2nd #FCTC tobacco control 'Shadow Report' at a press conference. Report: http://bit.ly/1ENhrHg

 

Vandaag is het precies tien jaar geleden dat Nederland het internationale FCTC verdrag ratificeerde. KWF Kankerbestrijding, het Longfonds en de Hartstichting hebben als samenwerkingspartners in de  ‘Alliantie Nederland Rookvrij’, het initiatief genomen om door middel van een FCTC schaduwrapport in kaart te brengen of en hoe Nederland zich houdt aan haar verantwoordelijkheid.

[Today it is exactly ten years ago that the Netherlands ratified the international FCTC treaty. The Dutch Cancer Society, Lung Fund, and the Heart Foundation, working together in the 'Dutch Alliance for a Smokefree Society', have taken the initiative to publish an FCTC shadow report showing whether and how the Netherlands takes her responsibility.]

more...
No comment yet.
Scooped by Alliantie Nederland Rookvrij
Scoop.it!

@HuisartsRossen (Jan22, 2015): 18 year minimum age limit e-cigarettes

@HuisartsRossen (Jan22, 2015): 18 year minimum age limit e-cigarettes | Dutch #TobaccoControl Weekly | Scoop.it

‘Kabinet wil strenger antirookbeleid - minimaal 18 jaar voor elektronische sigaret’ http://bit.ly/1wpVveU via @nrc

['Government wants stronger tobacco control policy - minimum 18 years for electronic cigarette']

 

18 jaar wordt de minimumleeftijd voor de verkoop van de elektronische sigaret. Dat wil staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid, schrijft de Volkskrant. De populariteit van de elektrische staafjes groeit. Uit cijfers van het Trimbos Instituut bleek vorig jaar dat het aantal rokers van elektronische sigaretten in 2013 gestegen was van 1 naar 3 procent van de bevolking.

[18 year will be the minimum age for the sales of electronic cigarettes. Junior Health Minister Martin van Rijn wants this, according to newspaper Volkskrant. The populairity of the electronic devices is growing. A study from the Trimbos Institute published last year showed that the number of users of e-cigarettes increaed in 2013 from 1 to 3 percent of the population.]

more...
No comment yet.
Scooped by Alliantie Nederland Rookvrij
Scoop.it!

@oogtv (Jan15, 2015): Café de Kachel is done smoking and stops lawsuit

@oogtv (Jan15, 2015): Café de Kachel is done smoking and stops lawsuit | Dutch #TobaccoControl Weekly | Scoop.it
#groningen Café de Kachel uitgerookt en stopt rechtzaak: http://www.oogtv.nl/2015/01/cafe-de-kachel-uitgerookt-en-stopt-rechtzaak/

[#groningen Café de Kachel is done smoking and stops lawsuit]

 

Café de Kachel gooit de handdoek in de ring. Na controle op roken in de kroeg van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), afgelopen vrijdag, wordt er in de Kachel niet meer gerookt. Ook een eventuele rechtszaak tegen de staat gaat niet door. Om deze zaak te financieren riep Gerhard Sannes van café de Kachel andere cafés op om geld te doneren om een advocaat te kunnen betalen. Nu blijkt dat er te weinig geld binnen is gekomen.

[Café de Kachel throws in the towel. After a smoking inspection by the Dutch Food and Consumer Product Safety Authority (NVWA) last Friday, smoking no longer takes place in the pub. Also, a possible lawsuit against the State will not be going forward. To finance this lawsuit, Gerhard Sannes of Café de Kachel had called on other cafes to donate money to pay for a lawyer. Now it appears that not enough money was collected.]

 

 

more...
No comment yet.
Scooped by Alliantie Nederland Rookvrij
Scoop.it!

@NTvG_actueel (Apr03, 2015): Online smoking intervention for primary schoolers does not seem effective

@NTvG_actueel (Apr03, 2015): Online smoking intervention for primary schoolers does not seem effective | Dutch #TobaccoControl Weekly | Scoop.it

Online rookpreventie voor basisschoolkind lijkt niet effectief http://ow.ly/L7m2g #ehealth #roken #preventie

[Online smoking intervention for primary school children does not seem effective]

 

Basisschoolkinderen uit groep 7 die 2 jaar lang toegang hebben tot een online rookpreventieprogramma staan in groep 8 en in de brugklas niet anders tegenover het beginnen met roken dan kinderen die geen informatie krijgen aangeboden. De onderzoekers merken op dat het gebrek aan significantie mogelijk een gevolg is van de lage aantallen kinderen die roken overwogen of gingen roken. Zij stellen dan ook dat een online rookpreventieprogramma misschien beter werkt als dit wordt aangeboden rondom de tijd dat de meeste kinderen daadwerkelijk beginnen met roken.

[Primary school children, aged 10-12, who had access to on online smoking prevention programme for two years, do not have different smoking intentions and behaviors than children who were not provided with any information. The researchers noted that the lack of significance may be a consequence of the low number of children who were (considering) smoking. They therefore suggest that an online smoking prevention program may work better if it is made available around the time that most children actually start smoking.]

more...
No comment yet.
Scooped by Alliantie Nederland Rookvrij
Scoop.it!

@campagnevanNIX (Mar23, 2015): Launch of new NIX18 TV ads

@campagnevanNIX (Mar23, 2015): Launch of new NIX18 TV ads | Dutch #TobaccoControl Weekly | Scoop.it

Hoe je hem ook maakt, NIX is de afspraak. De nieuwe spotjes van onze #NIX18 campagne zie je vanaf vandaag op tv http://bit.ly/1BO9IVa

[However you reach the agreement, the agreement is to use nothing (no smoking, no alcohol). The new ads from the NIX18 campaign are now shown on Dutch television.]

 

Met een nieuwe serie commercials brengt Roorda Reclamebureau NIX18 weer een fase verder. Na kennis en houding bij ouders, begeleiders en jongeren worden deze keer handvatten voor gedrag aangereikt. In de campagne zien we ouders op inventieve wijze de afspraak van NIX met hun kinderen maken.

[With a new series of commercials, Roorda Advertising brings the NIX18 campaign to a new stage. Having targeted knowledge and attitudes among parents, carers and young people, this time the focus is on providing guidance for behavior. The campaign illustrates how parents can use inventive ways the reach the agreement to use nothing with their children.]

 

more...
No comment yet.
Scooped by Alliantie Nederland Rookvrij
Scoop.it!

@Longfonds (Mar17, 2015): Provincial politicians want smokefree schoolyards

@Longfonds (Mar17, 2015): Provincial politicians want smokefree schoolyards | Dutch #TobaccoControl Weekly | Scoop.it

Provinciale politiek wil #rookvrij schoolterrein! Wie volgt @janwestert en @tijs_de_bree? #overijssel #zeeland http://bit.ly/1F7cnAO

[Provincial politicians want smokefree schoolyards! Who follows Jan Westert and Tijs de Bree?

 

Alle Overijsselse schoolpleinen moeten in 2020 rookvrij zijn. Dat vinden lijsttrekkers Tijs de Bree (PvdA) en Jan Westert (ChristenUnie). De twee lijsttrekkers lanceerden dat gezamenlijk streven vanochtend tijdens een bezoek aan het Ichthus College in Kampen.

[All schoolyards in the province Overijssel should be smokefree in 2020, say party leaders Tijs de Bree (PvdA) and Jan Westert (ChristenUnie). The two party leaders launched this joined goals this morning during a visit to the Ichthus College in Kampen.]

more...
No comment yet.
Scooped by Alliantie Nederland Rookvrij
Scoop.it!

@Medicalfacts (Mar7, 2015): Ecigarette assocation sues government

@Medicalfacts (Mar7, 2015): Ecigarette assocation sues government | Dutch #TobaccoControl Weekly | Scoop.it

E-sigaretten branche daagt overheid voor de rechter http://is.gd/b5m2HT

[E-cigarette association sues government]

 

De branchevereniging Elektronische Sigaretten Bond Nederland heeft de Staat der Nederlanden voor de rechter gedaagd in verband met de Algemene Maatregel van Bestuur inzake de elektronische sigaret, die op 1 februari jl. is ingegaan. De branche is van mening dat de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) onjuiste en disproportionele maatregelen bevat.

[The Dutch Electronic Cigarette Association has sued the Dutch State because of the new e-cigarette regulation that has been implemented on February 1st. The association believes that the new regulation contains improper and disproportionate measures.]

more...
No comment yet.
Scooped by Alliantie Nederland Rookvrij
Scoop.it!

@InfoRoken (Feb26, 2015): Results compliance checks age limit tobacco

@InfoRoken (Feb26, 2015): Results compliance checks age limit tobacco | Dutch #TobaccoControl Weekly | Scoop.it

In deze factsheet staan resultaten van uitgevoerde controles van de leeftijdgrens voor de verkoop van tabak in 2014: http://ow.ly/JFrSJ

[This factsheet shows results of compliance checks of the age limit for seeling tobacco in 2014]

 

In het algemeen kan gezegd worden dat het maatregelpercentage nog te hoog is. In de horeca werd in 40% van alle kooppogingen door jongeren daadwerkelijk tabak verkocht aan een persoon onder de 18 jaar, bij tabaksspeciaalzaken lag dit op 26%. Supermarkten doen het duidelijk beter.

[Overall, it can be said that the percentage of regulatory measures is too high. In the hospitality industry, 40% of attempts to buy tobacco by youth under 18 years old were successful, at tobacco specialty shops this was 26%. Supermarkets perform significantly better.]

more...
No comment yet.
Scooped by Alliantie Nederland Rookvrij
Scoop.it!

@gezondheidenco (Feb24, 2015): Smoking during pregnancy changes DNA baby

@gezondheidenco (Feb24, 2015): Smoking during pregnancy changes DNA baby | Dutch #TobaccoControl Weekly | Scoop.it

Roken tijdens de zwangerschap verandert DNA van baby - #gezondheid http://is.gd/GQmbbU #Astma

[Smoking during pregnancy changes the DNA of the baby]

 

Roken tijdens de zwangerschap verandert het DNA van de baby, ontdekten UMCG-immunoloog Machteld Hylkema en haar collega’s. Door meer onderzoek proberen ze nu uit te zoeken wat dit precies betekent. Komt het door het veranderde DNA dat kinderen die in de baarmoeder rook binnenkregen meer risico lopen op longziekten?

[Smoking during pregnancy changes the DNA of the baby. This was discovered by UMCG immunologist Machteld Hylkema and her collegues. With more studies they now try to find out what this means exactly. Is it because of the changed DNA that children who where exposed to smoke in the womb are more at risk for lung disease?]

more...
No comment yet.
Scooped by Alliantie Nederland Rookvrij
Scoop.it!

@NHDDenHelder (Feb12, 2015): Smoking ban on streets surrounding school

@NHDDenHelder (Feb12, 2015): Smoking ban on streets surrounding school | Dutch #TobaccoControl Weekly | Scoop.it

'Rookverbod voor jongere op hele Bijlweg in Den Helder' http://bit.ly/16WoqBZ

['Smoking ban for youth on whole Bijlweg street in Den Helder']

 

Scholen aan Zee wil komen tot een rookvrije zone voor de hele omgeving van de onderwijslocaties aan de Drs. F. Bijlweg. Met de gemeente vindt overleg plaats over de juridische haalbaarheid en wijze van handhaving.

[The school Scholen aan Zee aims for a smokefree zone for the whole surrouding of the educational location located at the Drs. F. Bijlweg. The school is consulting with the municipality about the legal feasibility and methods of enforcement.]

more...
No comment yet.
Scooped by Alliantie Nederland Rookvrij
Scoop.it!

@MichaelRutgers (Feb10, 2015): Half of all school grounds are smokefree

@MichaelRutgers (Feb10, 2015): Half of all school grounds are smokefree | Dutch #TobaccoControl Weekly | Scoop.it

50% schoolterreinen rookvrij. En nu snel alle schoolterreinen! Het kan echt! Met jullie hulp http://nos.nl/l/755996

[50% of school grounds smokefree. And now quickly all school grounds! We can do it! With your help]

 

De helft van alle scholen in het voortgezet onderwijs heeft een rookvrij schoolterrein. Twee jaar geleden was dat nog een kwart, meldt het Longfonds. Volgens het Longfonds zijn de verschillen per provincie groot. In Zeeland en Overijssel hebben respectievelijk 21 en 34 procent van de middelbare scholen een rookvrij terrein. Flevoland is met 60 procent koploper, terwijl deze provincie een jaar geleden met 22 procent nog onderaan de lijst bungelde.

[Half of all secondary education schools has smokefree school grounds. Two years ago this was a quarter, reports the Dutch Lung Fund. According to the Lung Fund, differences between provinces are big. In Zeeland and Overijssel 21 and 34 percent of secondary education schools respectively have smokefree school grounds. Flevoland is the frontrunner with 60 percent, while this province had only 22 percent smokefree school grounds a year ago.]

more...
No comment yet.
Scooped by Alliantie Nederland Rookvrij
Scoop.it!

@Hartstichting (Feb4, 2015): Students work on ideas to prevent smoking initiation

@Hartstichting (Feb4, 2015): Students work on ideas to prevent smoking initiation | Dutch #TobaccoControl Weekly | Scoop.it

Vandaag zijn collega Mara en hartpatiënt Gui te gast op het @Aug040 om college te geven over de gevolgen van roken #besteidee  http://bit.ly/1v0NCgs

[Today, college Mara and heart patient Gui are guest at the Augustinianum school to give a lecture about the consequences of smoking]

 

Het Beste Idee heeft het Augustinianum een nominatie voor deNoord-Brabantse Onderwijsprijs opgeleverd. Tijdens "Het Beste Idee" maken alle leerlingen uit 5-vwo kennis met (toegepast) wetenschappelijk onderzoek door in kleine teams een tastbaar product te ontwikkelen. De opdrachtgever van 2015 is de Hartstichting met als opdracht 'Bedenk een nieuw of verbeterd product dat ertoe bijdraagt dat jongeren (12 tot 18 jaar) niet beginnen met roken'.  

[The 'Best Idea' has gotten the Augustinianum school a nomination for the North-Brabants Education Price. During the 'Best Idea' all students from 5-vwo learn about (applied) scientific research by developing a tangible product in small teams. The client for 2015 is the Heart Foundation with the assignment to 'Develop a new or improved product that prevents youth (12 to 18 years) from starting smoking'.]

more...
No comment yet.
Scooped by Alliantie Nederland Rookvrij
Scoop.it!

@dewisegaar (Jan28, 2015): Dutch healthcare can be improved with full smoking ban

@dewisegaar (Jan28, 2015): Dutch healthcare can be improved with full smoking ban | Dutch #TobaccoControl Weekly | Scoop.it

Nederlandse zorg beste van Europa - Vooral preventie kan nog beter - grootste winst met compleet rookverbod http://s.trouw.nl/3838674

[Dutch healthcare best of Europe - Prevention can be done better - largest gain from full smoking ban]

 

De Nederlandse gezondheidszorg is de beste in Europa, volgens een ranglijst van de denktank Health Consumer Powerhouse. Wat zou nog beter kunnen in Nederland? De preventie van ziekten. De grootste winst valt te behalen als er een compleet rookverbod komt.

[Dutch healthcare is the best in Europe, according to a ranking of the thinktank Health Consumer Powerhouse. What could be done even better in the Netherlands? Prevention of diseases. The largest gain can be achieved if there will come a full smoking ban.]

more...
No comment yet.
Scooped by Alliantie Nederland Rookvrij
Scoop.it!

@laurentdevries (Jan22, 2015): Pictorial warning labels on cigarette packs within a year

@laurentdevries (Jan22, 2015): Pictorial warning labels on cigarette packs within a year | Dutch #TobaccoControl Weekly | Scoop.it

Binnen jaar onsmakelijke foto's op pakjes sigaretten aldus Volkskrant artikel van @vkgijs http://bit.ly/1JcD71Q via @volkskrant

[Within a year scary pictures on cigarette packages, says the newspaper Volkskrant]

 

Het kabinet scherpt het antirookbeleid verder aan. Binnen een jaar moeten pakjes sigaretten en shag voor minimaal 65 procent bestaan uit waarschuwingsteksten en onsmakelijke foto's van aandoeningen als gevolg van roken.

[The government tightens the tobacco control policy further. Within a year, packages of cigarettes and rolling tobacco have to have warning texts and scary pictures of diseases due to smoking on 65% of the packs.]

more...
No comment yet.
Scooped by Alliantie Nederland Rookvrij
Scoop.it!

@TweetTactus (Jan19, 2015): Prof. says smoking should be categorized as hard drugs

@TweetTactus (Jan19, 2015): Prof. says smoking should be categorized as hard drugs | Dutch #TobaccoControl Weekly | Scoop.it

Hoogleraar Wim van den Brink: 'Roken zou eerder in categorie 'harddrugs' moeten vallen dan XTC' http://bit.ly/1xDi94U

[Professor Wim van den Brink: 'Smoking should be in the category 'hard drugs' but XTC should not']

 

Als het aan hoogleraar verslavingszorg Wim van den Brink van het AMC lig, wordt XTC zo snel mogelijk gelegaliseerd. 'Roken, heroïne en cocaïne zijn veel schadelijker als je kijkt naar risico op verslaving en breinschade.' Volgens hem moet roken eerder in de categorie harddrugs vallen dan XTC. 'Elk jaar hebben we 20.000 doden ten gevolg van het roken.'

[Professor in substance abuse Wim van den Brink from the AMC thinks that XTC should be legalized as soon as possible. 'Smoking, heroin and cocaine are much more damaging if you look at the risk of addiction and brain damage.' According to him, smoking should be in the category hard drugs but XTC should not. 'Each year we have 20,000 deaths due to smoking.']

more...
No comment yet.
Scooped by Alliantie Nederland Rookvrij
Scoop.it!

@FlevoPost_nl (Jan10, 2015): No more smoking at schoolyard Groenhorst Lelystad

@FlevoPost_nl (Jan10, 2015): No more smoking at schoolyard Groenhorst Lelystad | Dutch #TobaccoControl Weekly | Scoop.it

Op schoolplein Groenhorst wordt niet meer gerookt: Lelystad - Zien roken doet roken. Dit is de reden dat Groenhorst ... http://enz.nl/4fkho

[No more smoking at schoolyard Groenhorst: Lelystad - Seeing smoking does smoking. This is the reason that Groenhorst ...]

 

Zien roken doet roken. Dit is de reden dat Groenhorst Lelystad sinds het begin van dit schooljaar een rookvrij schoolplein heeft. Met als motto 'Gezonde longen moeten gezond blijven!' Scholen moeten een gezonde en veilige plek zijn en geen plek waar jongeren leren roken. Aan de rokende leerlingen is uitgelegd waarom de school hiertoe besloten heeft.

[Seeing smoking does smoking. This is the reason that Groenhorst Lelystad has a smokefree schoolyard since the beginning of this school year. With the motto "Healthy lungs should remain healthy!" Schools have to be a healthy and safe place and not a place where young people learn to smoke. It has been explained to the smoking students why the school has made this decision.]

more...
No comment yet.