DRUŠTVO DIREKTNE DEMOKRACIJE
4 views | +0 today
Follow
DRUŠTVO DIREKTNE DEMOKRACIJE
Direktnu demokraciju možemo ostvariti ovdje i sada ako izokrenemo vladajuću geometriju politike, tj. ako demokraciju počnemo graditi odozdo – od pojedinaca i manjih zajednica. Direktne demokracije nema bez supsidijarnosti,
(“ Kao što ne valja pojedincima oduzimati i predavati državi one poslove koji oni mogu obavljati na vlastitu odgovornost i vlastitom marljivošću, tako je nepravedno i vrlo škodljivo i za javni poredak opasno davati većemu i višemu društvu one poslove koje mogu izvršavati manje i niže zajednice. Svaka naime društvena ustanova mora po svom pojmu i značenju pomagati udovima društvenog tijela, a ne smije ih nikada ni uništiti ni sasvim prisvojiti ”)

a nje pak nema bez solidarnosti

(Solidarnost kao moralni pojam označava “međusobnu obvezu zauzimanja čovjeka za čovjeka”1 pri čemu se ta obveza može odnositi na odnos između osoba, između zajednica te između osoba i zajednica. Kod tog općenitog značenja radi se o zahtjevu koji bez daljnjega spada u temelje morala uopće.)

Time se „gradi novi svijet u ljušturi staroga“. No, najprije građani trebaju artikulirati svoje nezadovoljstvo postojećim stanjem, informirati se, educirati i osvještavati, zatim se trebaju aktivirati i organizirati da bi se mogli upustiti u socijalno-političku borbu koju treba voditi na svim razinama: od obitelji, susjedstva, škole i radnog mjesta do prostora javnosti u najširem smislu.

Smatram da akumulacija manjih promjena može dovesti do revolucionarnih promjena.
Curated by JR
No scoops have been published yet. Suggest content to its curator!