Türkiye Nüfusunun Üçte Biri Çocuk » FüzyonBlog | Doğu Anadolu | Scoop.it
En son tespitlerle ortaya çıkan şey, gelecek yıllarda Tüurkiye'de çocuk nüfusunun gerileyebileceği (tahminlere göre 2023’de yüzde 25.7 ve 2050’de yüzde 19.1) 1965’de yürürlüğe giren, doğumları arttırmaya yönelik politikalar nedeniyle yıllar...