Paddorna” invaderar Lidköpingsskolorna - Lidköpingsnytt.nu | digitala verktyg i skolan | Scoop.it
Paddorna” invaderar LidköpingsskolornaLidköpingsnytt.nuDalängskolan förser personalen med cirka 50 iPads och Majåkerskolan tar emot ett tjugotal surfplattor till både elever och personal.