writecomics.com - an easy tool for creating comics | Digitala verktyg för lärandet. En skola i förändring. | Scoop.it

Add the background, add scenes, add characters, add dialogs and present!


Via Baiba Svenca, Gust MEES