"Datorerna används när det finns en anledning.

Via Lasse