Skolbibliotekarielyftet kan tjäna som modell för andra regioner i Sverige. Det har stora potentialer för strategisk påverkan och spridning inom skola och bibliotek lokalt, regionalt, nationellt.


Via Niels Damgaard, Kent Wallén