Forskning om it i skolan: Om informations-, medie-, digital kompetens … | Digitala verktyg för lärandet. En skola i förändring. | Scoop.it
Omvärldsbevakning är oerhört viktig. Omvärldsbevakning är oftast oerhört inspirerande och utveckladen. Omvärldsbevakning gör att man då och då kan lyfta blicken upp från vardagens alla v...

Via Åsa Petersson, Jaakko Hurri