re:flexbloggen: Dator en-till-en och BYOD | Digitala verktyg för lärandet. En skola i förändring. | Scoop.it

BYOD betyder "Bring Your Own Device" handlar om att elever tar med sig sina egna devices, alltså smart phones, surfplattor, bärbara datorer m.m., till skolan för att använda dem i skolarbetet.

Dator en-till-en är ett annat begrepp på modet. Oftast verkar begreppet användas då man menar att en skola/kommun/organisation förser alla studerande med varsin dator (eller liknande). Men pratar man rent pedagogiskt är det irrelevant vem som förser eleverna med verktyg, det viktiga är att de har dem.Hur hänger dessa båda begrepp ihop? Jag ska försöka punkta upp några aspekter:


Via Åsa Petersson