Presentatie: De DWO op het Hermann Wesselink College
Op het Hermann Wesselink College wordt sinds 2007 alle algebra en de rekenvaardigheden in klas 1 en 2 geoefend in
de DWO van het Freudenthal Instituut.