De financiële sector moet getemd | Development Cooperation | Scoop.it
De VN-conferentie over Handel en Ontwikkeling (UNCTAD) was een van de weinige internationale organisaties die de financiële crisissen min of meer voorspelden.