Kasvatustieteellisen tutkimuksen taustamateriaalia
19 views | +0 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Milla Inkilä
Scoop.it!

Oppimisen tulevaisuus 2030

Oppimisen tulevaisuus 2030 | Kasvatustieteellisen tutkimuksen taustamateriaalia | Scoop.it
Toinen koulu, toinen maailma

Oppimisen tulevaisuus 2030

Hannu Linturi & Anita Rubin

Julkaisija: Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus
Julkaisusarja: Tutu-julkaisuja 1/2011

ISBN
Milla Inkilä's insight:

Another school, another world - Turku University Future Studies

more...
No comment yet.
Scooped by Milla Inkilä
Scoop.it!

Arviointi

Arviointi | Kasvatustieteellisen tutkimuksen taustamateriaalia | Scoop.it
Yrittäjyyskasvatuksessa on tärkeää arvioida oppijan koko oppimisprosessia erilaisilla arviointimenet...
Milla Inkilä's insight:

Mitä, miksi, kuka, mitä ja milloin?

more...
No comment yet.
Scooped by Milla Inkilä
Scoop.it!

ITL-raportti 2012 - INNOVATIIVINEN OPETUS JA OPPIMINEN: koulutuksen kehittyvä ekosysteemi

more...
No comment yet.
Scooped by Milla Inkilä
Scoop.it!

Paradoxes of educational improvement: The Finnish experience - Pasi Sahlberg

more...
No comment yet.
Scooped by Milla Inkilä
Scoop.it!

Using Classroom Assessment to Promote 2 st Century Learning in Emerging Market Countries

more...
No comment yet.
Scooped by Milla Inkilä
Scoop.it!

Tutkielman kirjoittaminen

Selviytymisvinkkejä tieteellisten tutkielmien ja opinnäytetöiden kirjoittajille
Milla Inkilä's insight:

Miian Jaa jotain -päivän jakama materiaali - loistosettiä! Tämän voisi lukea aina joka viikko muistutukseksi!:)

more...
No comment yet.
Scooped by Milla Inkilä
Scoop.it!

Toimivatko päättöarvioinnin kriteerit? : Oppilaiden saamat arvosanat ja Opetushallituksen oppimistulosten seuranta-arviointi koulujen välisten osaamiserojen mittareina

Milla Inkilä's insight:

"Kansainvälisestikin mainetta niittänyt suomalainen peruskoulujärjestelmä, jonka lähtökohtiin on koko sen voimassaoloajan kuulunut koulutuksellinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, joutuu koeteltavaksi, kun oppiaineesta annettujen arvosanojen ja seuranta-arvioinnissa osoitetun osaamisen välillä on suuria koulujen välisiä eroja. Yhdenmukaisen arvioinnin varmistamiseksi opetussuunnitelman perusteiden olisi tarjottava aiempaa enemmän tukea opettajan arviointityöhön. Tämä toteutuu esimerkiksi määrittelemällä päättöarvioinnin kriteerit tarkemmin ja luomalla opettajille erillistä materiaalia kriteeripohjaisen arvioinnin tueksi."

more...
No comment yet.
Scooped by Milla Inkilä
Scoop.it!

Dbr johdanto 2012

DESIGN-TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHTIA (Design-based research) 2012 Learning and Educational Technology Research Unit ( LET) let.oulu.fi / pirkko.hyvonen@oulu.fi
Milla Inkilä's insight:

DBr nähdään metodologiana, lähestymistapana, strategiana, metodologisena työvälinepkkina ja paradigmana.

more...
No comment yet.
Scooped by Milla Inkilä
Scoop.it!

re-mediating assessment: Can We Really Measure "21st Century" Skills?

re-mediating assessment: Can We Really Measure "21st Century" Skills? | Kasvatustieteellisen tutkimuksen taustamateriaalia | Scoop.it
more...
No comment yet.
Scooped by Milla Inkilä
Scoop.it!

AIHEKOKONAISUUKSIEN TAVOITTEIDE TOTEUTUMISEN SEURANTA-ARVIOINTI 2010

Milla Inkilä's insight:

Aihekokonaisuuksien toteutuminen suomalaiskoulussa on hyvin heikkoa asiakirjatason määrittelyistä huolimatta?

more...
No comment yet.
Scooped by Milla Inkilä
Scoop.it!

Opetusteknologia koulun arjessa II - Toimittaneet Marja Kankaanranta j Sanna Vahtivuori-Hänninen

more...
No comment yet.
Scooped by Milla Inkilä
Scoop.it!

Perusopetuksen kehittämistä Ruskolla

Milla Inkilä's insight:

Yksinkertaisesti mielenkiintoinen blogi :)

more...
No comment yet.
Scooped by Milla Inkilä
Scoop.it!

white-paper6-Assessment-of-Learning-in-Digital-Social-Networks_DRAFT.pdf

Milla Inkilä's insight:

Assessment of Learning in Digital Social Networks

more...
No comment yet.
Scooped by Milla Inkilä
Scoop.it!

Mitä on tieteellinen kokeilu?

Esityksessä tarkastellaan tieteellistä kokeilua opetuksen kehittämisen näkökulmasta muutaman esimerkin valossa.
more...
No comment yet.
Scooped by Milla Inkilä
Scoop.it!

Design-tutkimus kasvatustieteellisen tutkimuksen lähestymistapana

Design-tutkimus kasvatustieteellisen tutkimuksen lähestymistapana | Kasvatustieteellisen tutkimuksen taustamateriaalia | Scoop.it
Design- eli DBR-tutkimus (design based research) on metodologia, jossa tutkimuksen tuloksia voidaan sellaisenaan siirtää käytäntöön. Se on verrattain uusi lähestymistapa etenkin kasvatustieteissa. ...
more...
No comment yet.
Rescooped by Milla Inkilä from OPS 2016 Curriculum 2016
Scoop.it!

Hellström: Pedagogiikkaa ja koulupolitiikkaa II: Kuukauden kirja ...

Hellström: Pedagogiikkaa ja koulupolitiikkaa II: Kuukauden kirja ... | Kasvatustieteellisen tutkimuksen taustamateriaalia | Scoop.it
JONKIN verran teoksessa pohditaan myös opetusta. Opetus nähdään suppempana käsitteena kuin kasvatus, oppiainekohtaisiin tavoitteisiin pyrkivänä toimintana. Kasvatustiede JO kasvatusilmiön erittely tuottaa lukijalla ...

Via Minna Kähkönen
Milla Inkilä's insight:

Lainauksia...

 

Kasvatus sosiaalisena toimintana

Kasvatusta tarkastellaan eri tasoila:
- kasvattajan ja kasvatettavan vastavuoroisena,  ei-symmetrisenä ja  dialogisena suhteena.
- sosialisaationa eli kulturisaationa, jossa kasvattaja on välittäjänä kasvatettavan ja yhteiskunnan välillä
- kasvattavana yhteisönä, johon liittyy kysymys  vertaisryhmän vaikutuksesta ja
- kasvatuksesta  yhteiskunnan jäsenen rooleihin valmistamisena. Tällaisina rooleina esitellään: työntekijä, kuluttaja, veronmaksaka, palveluiden käyttäjä, vanhempi ja äänestäjä.

Jonkin verran teoksessa pohditaan myös  opetusta. Opetus nähdään suppempana käsitteena  kuin kasvatus, oppiainekohtaisiin tavoitteisiin pyrkivänä toimintana.

Kasvatus on toivottaviksi ja arvokkaiksi nähtyjen ominaisuuksien ja toimintataipumusten edistämistä.

more...
No comment yet.