Tjänstekedja | Användande av hashtags på olika plattformar | DDB302
125 views | +0 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Simon Love Alexander Hjortfors
Scoop.it!

Uppföljning av lärkontrakt – DDB302 | Simon Hjortfors

Uppföljning av lärkontrakt – DDB302 | Simon Hjortfors | Tjänstekedja | Användande av hashtags på olika plattformar | DDB302 | Scoop.it
Simon Love Alexander Hjortfors's insight:
Kursen är alldeles snart slut och det är dags att sammanfatta.

När jag nu ser tillbaks på mitt lärokontrakt märker jag att jag lärt mig mycket. Många av de saker jag velat lära mig har jag lärt mig och det känns bra.Andra punkter har hamnat i skymundan och andra tankar har kommit till liv då jag mer och mer upptäckt vad jag vill skriva om och min bild blivit tydligare.
I mitt lärokontrakt skrev jag följande. [X]=Ja, [/]=Något, [  ]= mycket lite eller inget alls.

[/] Jag vill i kursen lära mig hur man kan koppla ihop tjänster på nya sätt.
[ /] Jag vill hitta nya vägar att sprida budskap och enklare sätt att samla och sortera min egna sociala ström.
[ /] Hur kan man vara kreativ och sticka ut bland bruset med dessa verktyg?
[X] Jag kommer att fokusera på att lära mig så mycket som möjligt om Twitter och Instagram. Hur dessa används och vad de används till?
[X] Jag kommer även att lägga vikt vid hashtags i de olika tjänsterna för att ha material att använda mig av när jag ska skriva min essä.

Jag känner att jag lärt mig mycket mer än vad jag tänkte från början. De delar i mitt lärokontrakt som handlar om hashtags är de som stämmer bäst in på vad jag fått ut av kursen. Om jag skulle skriva om lärokontraktet idag skulle det se mycket annorlunda ut.
Vad gäller kursmålen känner jag att jag lyckats bättre. Särskilt de mål under rubriken Färdighet och förmåga. Många av målen tycker jag är öppna för tolkning, särskilt de under rubriken Kunskap och förståelse. Men jag antar att jag visat prov på kunskap och förståelse för ämnet i stort genom hela kursen, de specifika målen har svårare att bocka av då jag inte vet om jag tolkar de helt rätt.
Vad gäller det kritiska förhållningssättet till kunskap och källor har jag medvetet tummat på granskningen av källor. Till mitt försvar har jag letat och inte alltid funnit de diskussioner och röster jag velat komma åt i vetenskapliga artiklar. Jag har fått gå utanför de akademiska texterna för att hitta färska iakttagelser om vad som händer på webben.

Med detta sagt hoppas jag att bli godkänd i kursen och jag tackar för mig för den här gången.

more...
No comment yet.
Scooped by Simon Love Alexander Hjortfors
Scoop.it!

Kritik till den första versionen av Minne Berholts Essä | Simon Hjortfors

Simon Love Alexander Hjortfors's insight:

Simon Hjortfors Högskolan Väst

DDB302 VT12

Kritik till den första versionen av Minne Berholts Essä:
 Hur kan man få Korpen Lysekil att växa genom sociala medier så som Twitter, blogg och Facebook?

Kommentarer
Din essä har ett tydligt syfte där du vill utreda de olika möjligheterna för Korpen Lysekil att komma ut och synas på nätet. Det mest intressanta var ditt kapitel om marknadsföring där du skriver roligt och intressant om hur marknadsföring i sociala medier fungerar. Sedan går du igenom dina tre valda distributionsformer.
I kapitlet om facebook känner jag att det stannar på det generella planet med historia och funktioner. Jag hade gärna sett mer koppling till frågeställningen. För och nackdelar för just Korpen hade varit väldigt intressant att veta.
I kapitlet om Twitter är det roligt och intressant att läsa. Mängder med tips för hur man skall sköta sitt twitterkonto för att få ut mest utav det. Några saker repeterar du, se över det. Jag säger inte att det är dåligt men det kan behöva lite bättre ordning. Du skulle kunna staka upp det i underrubriker t.ex. Frågor, info, tips.
I kapitlet om bloggar förklarar du ingående vad som är bra med en blogg.  Du tar upp målgrupper och tipsar om många bra saker för någon som vill starta en blogg. Detta är väldigt intressant för att se vad som skulle passa Korpen Lysekil.

Du kan försöka koppla de tre fristående kapitlen om distributionsformer till frågeställningen mer tydligt. Varför skulle facebook vara bra för korpen? kan en blogg vara det rätta? Eller är twitter det bästa distributionsverktyget för föreningen?

 

Bra språk, roligt och lättläst. Idén är väldigt bra, du tar uppgiften ut i verkligheten.
I det stora hela en trevlig essä som med lite bättre struktur och tydligare koppling till frågeställningen lätt blir en toppentext!

 

 

Ändra
Allt detta är väldigt enkelt att göra utan att ha kunskap i html eller liknande. (överväg att skriva förklaringar istället för förkortningar, t.ex. (webbprogrammering istället för html)
I kapitlet " Mun till mun" skriver du ut procentsatser. Skriv gärna med under vilken tidsperiod detta har uppmäts annars är det svårt att förstå statistiken.
"Vad betyder WOM-effekten (word-of-mouth)?" är detta generellt eller för korpen?
Överväg att skriva om koppla till Korpen eller ta bort stycket om Word of Mouth.

Stavning och grammatik - Se över det som jag har satt i fetstil.
För de första är det viktigt att veta vad man vill få ut av Twitter, vilka man vill nå och hur man vill synas.

-Hur har du tänkt använda Twitter? Är det tänkt som ett kundservice verktyg? Övervakning för försäljningsmöjligheter? O.s.v.

Webb Guru Corbett Barr har skapat en produkt som vägledning bloggare genom bloggens byggprocess.

 

Betyg 1-5

4 ::Språk och struktur

3 ::Användning av källor

4::Textens idé och fokus

3::Textens analytiska höjd.

 

3::Helhetsomdöme -Kul!

more...
No comment yet.
Scooped by Simon Love Alexander Hjortfors
Scoop.it!

Kritik till den första versionen av Caroline Jensens Essä | Simon Hjortfors

Simon Love Alexander Hjortfors's insight:

Simon Hjortfors Högskolan Väst

DDB302 VT12

Kritik till den första versionen av Caroline Jensens Essä:
På vilket sätt har engagemang betydelse i sociala medier?

Tillgänglig: file:///C:/Users/Simon/Downloads/Caroline%20Jensen,%20ESS%C3%84.pdf

Till att börja tycker jag att du valt ett intressant ämne Den tar upp det som är viktigt vad gäller ämnet. Den håller sig till den röda tråd du lägger ut i början och är lätt att läsa och hänga med i. Det finns ett bra djup i essän, som en effektiv tratt dras man ner i den. Man är förberedd på vad som skall komma. Du visar på källkritiskt tillvägagångssätt redan i introduktionen.
Du visar tydligt att det finns två sidor, de som ser facebook som en självklarhet och de som tycker det är för tidskrävande för vad de får ut utav att ha facebooksidan. Du är positiv till facebook genom större delen av essän och de negativa sidorna förklaras inte lika ingående som de positiva. Jag tycker dock att du gjort detta bra.

Jag blir intresserad av att veta mer om hur andra företag arbetar med sina facebooksidor. En jämförelse med ett annat företag gentemot Ving hade varit väldigt intressant.
Den mest intressanta delen i essän tycker jag är Engagemang där du verkligen sätter fingret på hur facebook fungerar för användarna.

Ändra
Vad för typ av engagemang som du menar framgår dock inte så tydligt. Företagets, användarnas? Att det är företaget får reda på efter två sidor. På tredje sidan är det både företaget och "kundens" - användarens engagemang som menas.
Detta kan du förklara tydligare i Abstract-sektionen.

Stavning och grammatik - Se över det som jag har satt i fetstil.

1. Essän kommer utreda varför engagemang är viktigt när vid marknadsföring på Facebook och på vilket sätt företag kan bygga förtroende hos sina kunder och stärka deras relationer till företaget.

2. Det som upprör eller engagerar, det som behöver berättas, förändras eller påverkan kan göras via nätet.

 

Betyg 1-5

4 ::Språk och struktur

3 ::Användning av källor

4::Textens idé och fokus

4::Textens analytiska höjd.

 

4::Helhetsomdöme - Grymt!

more...
No comment yet.
Rescooped by Simon Love Alexander Hjortfors from Josephine Söderström
Scoop.it!

Kommentar Nr:3

Kommentar Nr:3 | Tjänstekedja | Användande av hashtags på olika plattformar | DDB302 | Scoop.it

Min kommetar till Josephines tweets om bloggar.


Via Josephine_Soderstrom
more...
Simon Love Alexander Hjortfors's comment, January 8, 2013 2:04 PM
Jag har bläddrat igenom dina tweets om bloggar och jag tycker du på ett kortfattat sätt förklarar vad bloggar är. Detta visar på ett bra användande av twitter. De flesta andra jag sett, inklusive mig själv har använt twitlonger.com för att kunna lägga ut texten mer. Du lägger ett tydligt fokus på din inriktning, marknadsföring för företag via blogg. Jag tycker att ämnet är högst intressant och jag vill genast läsa mer om detta. Jag antar att jag får vänta till din essä men i vissa fall tycker jag att dina tweets kunnat vara med uttömmande. Här är ett exempel på en en sådan mini-tweet: https://twitter.com/Josephine_IKT/status/281081422754758656

Det saknas källor för de första tweetsen och jag ser inte några källhänvisningar via harvardsystemet. Mitt tips är att du samlar alla källor du har från de här tweetsen och lägger det i en separat twitlonger-tweet.

Jag gillar det jag ser men det behöver slipas på för att uppnå kraven för kursen. Fixa referenserna så är detta bra. Jag ser fram emot att få läsa din essä på ämnet.

http://www.twitlonger.com
En enligt harvardsystemet godkänd wiki-länk som du kan använda som referens till dina första tweets:
Twitter. (2012, December 4). In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 11:47, December 5, 2012, from http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Twitter&oldid=526409221
Scooped by Simon Love Alexander Hjortfors
Scoop.it!

Gemensamt Projekt #websecurityshorts

Simon Love Alexander Hjortfors's insight:

Den fria webben. Varför är den viktig?
#websecurityshorts #dig11

more...
No comment yet.
Scooped by Simon Love Alexander Hjortfors
Scoop.it!

Tema för kommande Essä | Simon Hjortfors

Tema för kommande Essä | Simon Hjortfors | Tjänstekedja | Användande av hashtags på olika plattformar | DDB302 | Scoop.it
Simon Love Alexander Hjortfors's insight:

temat på min kommande essä om hashtags i ett medieöverskridande användarperspektiv

more...
No comment yet.
Scooped by Simon Love Alexander Hjortfors
Scoop.it!

Jag twittrar fortfarande via - TwitLonger

Jag twittrar fortfarande via - TwitLonger | Tjänstekedja | Användande av hashtags på olika plattformar | DDB302 | Scoop.it
Tweet nr:2
Simon Love Alexander Hjortfors's insight:

Min andra långa tweet om hur bloggar fungerar. Här har jag fokuserat på de som bloggar, vilka är de mest lästa bloggarna, vilka är de och vilka är det som läser?

more...
Sandra Classon's comment, January 6, 2013 9:56 AM
Hej! Jag kommenterat din tjänst C, finns här http://sandraclasson.wordpress.com/2013/01/06/kommentar-tjanst-c-simon-hjortfors/
Scooped by Simon Love Alexander Hjortfors
Scoop.it!

Kommentar Nr:2

Kommentar Nr:2 | Tjänstekedja | Användande av hashtags på olika plattformar | DDB302 | Scoop.it

Klicka dig in här för att läsa kommentaren.

http://www.twitlonger.com/show/ka69an

Simon Love Alexander Hjortfors's insight:

Min kommentar på Hanna björnbergs Tweet om instagram.

 

Dina tweets är intressanta och får mig att vilja veta mer. Detta skulle du kunna göra enklare för läsaren med länkar till det du pratar om. När du säger att Instagram nu även finns på webben så undrar jag på vilket sätt det finns. Instagram.com är egentligen bara en vilande sida med reklam för mobilappen. Det som gör instagram intressant på webben har jag funnit vara alla tredjepartssidor som samlar, curerar och synliggör instagrambilder på nätet. Jag använder själv ett sådant verktyg i kursen och jag antar att du redan kikat på en del av dessa. Själv använder jag
webstagram men titta här och se vad du gillar bäst.

Här visas några sådana webappar:
http://www.christine.biz/social-media/instagram-web-apps/

På min blogg har jag skrivit om instagram och vill du veta mer får du gärna gå in där och titta.
http://simonhjortfors.se/2012/11/22/vad-ar-instagram/
http://simonhjortfors.se/2012/11/22/innehallet-pa-instagram/
http://simonhjortfors.se/2012/11/15/141/

Intressant läsning på ämnet:
Linaschke Joseph 2012. Getting the Most from Instagram – Google Böcker. [ONLINE] Available at: http://www.google.se/books?hl=sv&lr=&id=zI3Km4v6kqQC&oi=fnd&pg=PT2&dq=instagram+app&ots=pVLeuIi_-p&sig=rk9BNVzVo9dT_NUJwD8_DSDaAjo&redir_esc=y. [Accessed 21 November 2012].

Lite kul med diagram på det mesta som har med instagram att göra:
http://www.amcharts.com. 2012. HOT TAGS & INSTAGRAMERS | Webstagram – the best Instagram viewer. [ONLINE] Available at: http://web.stagram.com/hot/. [Accessed 21 November 2012]. (Today, 6:59 PM)@bjornberghanna

more...
No comment yet.
Scooped by Simon Love Alexander Hjortfors
Scoop.it!

Steg 6. hashtags

Steg 6. hashtags | Tjänstekedja | Användande av hashtags på olika plattformar | DDB302 | Scoop.it

Här de 40 hashtags som har legat konstant i toppen på Twitter den senaste tiden. Detta är ett mått på vilka ämnen som diskuteras mest frekvent men också en inblick i vad personer på twitter gör för att nå ut till den stora massan.

 

#teamfollowback, #gameinsight, #tfbjp, #android, #androidgames, #sougofollow, #openfollow, #peopleschoice, #np, #fujitv, #followback, #welovekingthailand, #ipad, #ipadgames, #rt, #nowplaying, #f4f, #bl, #500aday, #followme, #follow, #jj, #instantfollowback, #kamuscewek, #musicfans, #autofollow, #nintendodirectjp, #news, #ff, #autofollowback, #iphone, #tfb, #followmejp, #mustfollow, #snow, #nakakamiss, #teamfollowwack, #iphonegames, #bahrain, #allkpopawards

 

Källa:

Trending on Twitter (2012) What’s Trending on Twitter Right Now? [ONLINE] Available at: http://www.hashtags.org/trending-on-twitter/. [Accessed 5 December 2012].

more...
No comment yet.
Scooped by Simon Love Alexander Hjortfors
Scoop.it!

Jag har skrivit fel

Jag har gjort misstaget att skriva kursens namn fel. detta innebär att alla tweets, scoops och hashtags är döpta till DBB302 istället för det rätta DDB302. Jag kompenserar detta med att skriva kursens namn här några gånger så att min scoop.it blir någorlunda sökbar ändå. DDB302 DDB302 DDB302 DDB302 DDB302 DDB302 DDB302 DDB302

more...
No comment yet.
Scooped by Simon Love Alexander Hjortfors
Scoop.it!

Steg 3. Connect

Steg 3. Connect | Tjänstekedja | Användande av hashtags på olika plattformar | DDB302 | Scoop.it

Under fliken Connect ser du ett annat flöde. Här får du uppdateringar på vilka som börjat följa dig, vilka som tyckt om din atweets och vilka som spridt dina tweets vidare.

 

RT eller retweet är en funktion för att ta en tweet man tycker är bra och få upp den på sin sida vilket i sin tur leder till att dina följare också ser den här tweeten . Ett exempel på en retweet är när USAs president Barack Obama tweetade "Four more years" när han vann valet 2012. Denna tweet blev retweetad 760,000 gånger de första 20 timmarna.

 

Twitter. (2012, December 4). In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 11:47, December 5, 2012, from http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Twitter&oldid=526409221

more...
No comment yet.
Scooped by Simon Love Alexander Hjortfors
Scoop.it!

Steg 1. Log-in

Steg 1. Log-in | Tjänstekedja | Användande av hashtags på olika plattformar | DDB302 | Scoop.it

Jag kommer denna veckan att ge en viss insikt i twitters funktioner och skrapa på ytan till varför det är så populärt. Vilka finns på twitter, hur filtrerar man all information och hur skaffar man ett nätverk? Det är frågor jag kommer att besvara i den här instagram-bildserien. Alla bilder är tagna med instagram på min mobiltelefon och sedan "scoopade" från mitt konto på webstagram.

När du kommer till Twitter.com möts du av den här rutan. Här skapar du ditt konto eller loggar in på ditt befintliga.

 

Enligt Rosson och Zhao (2009) finns det 5 tydliga anledningar till varför vi använder Twitter. De är utan inbördes ordning:

1. För att hålla kontakten med vänner och kollegor
2. För att visa för sitt nätverk vad man tycker är intressant
3. För att samla nyttig information för sitt yrke eller sina fritidsintressen
4. För att hitta hjälp och åsikter
5. Som en emotionell ventil

 

Alla använder twitter på sitt sätt. Det finns de som skriver 30-40 tweets i veckan till de som skriver 60-70 per år.

Vissa använder det bara i jobbet medan andra ser det som en fritidssyssla.

Man twittrar från sin dator, smartphone eller tablet.

 

Källa:

Rosson, Mary Beth & Zhao, Dejin (2009). How and Why People Twitter: The Role that Micro-blogging Plays in Informal Communication at Work. [ONLINE] Tillgänglig: http://delivery.acm.org.ezproxy.server.hv.se/10.1145/1540000/1531710/p243-zhao.pdf?ip=193.10.199.184&acc=ACTIVE%20SERVICE&CFID=220588112&CFTOKEN=45822033&__acm__=1354702828_712490d071121de18f8e890b60e88638 [Accessed 5 December 2012].

 

 

more...
No comment yet.
Scooped by Simon Love Alexander Hjortfors
Scoop.it!

Innehållet på Instagram | Simon Hjortfors

Innehållet på Instagram | Simon Hjortfors | Tjänstekedja | Användande av hashtags på olika plattformar | DDB302 | Scoop.it

Hej, jag tänkte gå igenom lite av det innehåll som finns på Instagram. Vad kan man förväntas ska dyka upp i ens flöde när man skapar det och vilka är de mest populära personerna att följa? Vad för typ av bilder och vad som är mest populärt tänker jag visa här.

more...
No comment yet.
Scooped by Simon Love Alexander Hjortfors
Scoop.it!

Essä – Hashtags | Simon Hjortfors

Essä – Hashtags | Simon Hjortfors | Tjänstekedja | Användande av hashtags på olika plattformar | DDB302 | Scoop.it
Simon Love Alexander Hjortfors's insight:

Min essä har nu gått igenom en omgång kritik från mina kamrater i #DIG11. 
Läs den på min hemsida.
 

more...
No comment yet.
Rescooped by Simon Love Alexander Hjortfors from Digital Delights
Scoop.it!

The A-Z Dictionary of Educational Twitter Hashtags | Edudemic

The A-Z Dictionary of Educational Twitter Hashtags | Edudemic | Tjänstekedja | Användande av hashtags på olika plattformar | DDB302 | Scoop.it

Via Ana Cristina Pratas
more...
No comment yet.
Rescooped by Simon Love Alexander Hjortfors from 21st Century Learning and Teaching
Scoop.it!

What You Need to Know About Twitter Hashtags (Infographic)

What You Need to Know About Twitter Hashtags (Infographic) | Tjänstekedja | Användande av hashtags på olika plattformar | DDB302 | Scoop.it

 

 

 


Via Krishnendu Dutta, Dennis T OConnor, Gust MEES
more...
No comment yet.
Scooped by Simon Love Alexander Hjortfors
Scoop.it!

Gemensamt Projekt #websecurityshorts Nr1 och Nr2

Gemensamt Projekt #websecurityshorts Nr1 och Nr2 | Tjänstekedja | Användande av hashtags på olika plattformar | DDB302 | Scoop.it
Simon Love Alexander Hjortfors's insight:

Mitt arbete med spridningen av av youtubekanalen websecurityshorts visar jag med de här två kollagen.

 

 #HV #dig11 #websecurityshorts

more...
No comment yet.
Scooped by Simon Love Alexander Hjortfors
Scoop.it!

Preliminär Essä – #hashtags | Simon Hjortfors

Preliminär Essä – #hashtags | Simon Hjortfors | Tjänstekedja | Användande av hashtags på olika plattformar | DDB302 | Scoop.it
Simon Love Alexander Hjortfors's insight:

Nu är min essä klar för första omgångens kritik. Den är klar i den meningen att jag tror mig ha tillräckligt mycket innehåll för att kunna ta emot kritik. Nedladdningslänk finns i bloggposten.

more...
No comment yet.
Scooped by Simon Love Alexander Hjortfors
Scoop.it!

Tweetar på via Twitlonger

Tweetar på via Twitlonger | Tjänstekedja | Användande av hashtags på olika plattformar | DDB302 | Scoop.it

Tweet nr:3

Simon Love Alexander Hjortfors's insight:

Min tredje långtweet om hur bloggar fungerar. I det här inlägget fokuserar jag på taggar, vad de är och hur de används på bloggar.

more...
No comment yet.
Scooped by Simon Love Alexander Hjortfors
Scoop.it!

Nu twittrar jag via - TwitLonger

Nu twittrar jag via - TwitLonger | Tjänstekedja | Användande av hashtags på olika plattformar | DDB302 | Scoop.it
Tweet nr:1
Simon Love Alexander Hjortfors's insight:

Min första långtweet om bloggar. Här beskriver jag vad en blogg är och lite hur en sådan fungerar.

more...
No comment yet.
Scooped by Simon Love Alexander Hjortfors
Scoop.it!

Steg 7. Sök

Steg 7. Sök | Tjänstekedja | Användande av hashtags på olika plattformar | DDB302 | Scoop.it

Detta är sökrutan. Här skriver du i vad som helst. Skriver du i ett ord blir sökningen gjord på alla ämnen, twittrare och inlägg som har det ordet i sig, sorterat efter relevans och popularitet. Skriver du istället i en hashtag, t.ex. #DDB302 får du endast sökträffar som är kopplade till just den hashtagen. Använd sökfunktionen för att hitta vad som intresserar dig och visa det för andra genom att följa nya twittrare.

Vad kan man vänta sig att hitta? Vilka är det som använder twitter mest?
Enligt Johannes Nesser på journalisten.se kan man i största utsträckning förvänta sig tweets från följande grupper.

"De 12 vanligaste "yrkena" på Twitter, är i fallande ordning: journalist, student, manager, director, designer, developer, kommunikation, medier, marketing, företag, consultant och PR. Den stora massan av aktiva twittrare arbetar alltså inom medier och kommunikation, och de följer i stor utsträckning varandra."

Journalisterna är också som grupp de mest aktiva twittrarna i Sverige. (Nesser, 2012)

 

Detta var min korta introduktion till Twitter. Hoppas den har gett en något bättre bild av vad du kan förvänta dig av twitter.

 

Källa:

Nesser , Johannes (2012) twitter-har-skapat-en-ny-medieelit. [ONLINE] Available at: http://www.journalisten.se/nyheter/twitter-har-skapat-en-ny-medieelit.

[Accessed 05 December 2012].

more...
No comment yet.
Scooped by Simon Love Alexander Hjortfors
Scoop.it!

Steg 5. Me-fliken

Steg 5. Me-fliken | Tjänstekedja | Användande av hashtags på olika plattformar | DDB302 | Scoop.it

Här ser du endast din egen interaktion på twitter. Du får en lista på dina tweets, du kan se om du blivit re-tweetad eller om någon gillat dina tweets.

 

Ens nätverk ökar lika mycket åt alla håll. ökar man aktivt sitt antal personer man följer ökar också ens egna antal följare.

 

Källa:

Haewoon Kwak, Changhyun Lee, Hosung Park, and Sue Moon (2010)

What is Twitter, a Social Network or a News Media?

more...
No comment yet.
Scooped by Simon Love Alexander Hjortfors
Scoop.it!

Steg 4. Discover

Steg 4. Discover | Tjänstekedja | Användande av hashtags på olika plattformar | DDB302 | Scoop.it

Under fliken discover får du förslag på nya personer att följa, dessa förslag är anpassade efter dina intressen.

 

Top tre twittrare i världen ser idag ut såhär:

1. Lady Gaga @ladygaga

2. Justin Bieber @justinbieber

3. Katy perry @katyperry

Twittercounter, (2012)

 

Top tre svenska twittrare ser idag ut såhär:

1. Adam Alsing @adamalsing

2. Per Gessle @PartyPleaser

3. Alex Schulman @alexschulman

Twittoppen, (2012)

 

 

Källor:

Twittercounter, (2012) The top 100 most followed on Twitter. [ONLINE] Available at:

http://twittercounter.com/pages/100.

[Accessed 05 December 2012].

 

Twittoppen, (2012) Alla svenskar på Twitter | Twittoppen. [ONLINE] Available at: http://twittoppen.se/.

[Accessed 05 December 2012].

more...
No comment yet.
Scooped by Simon Love Alexander Hjortfors
Scoop.it!

Steg 2. Home

Steg 2. Home | Tjänstekedja | Användande av hashtags på olika plattformar | DDB302 | Scoop.it

När du är inloggad ser du den här vyn. Den är uppbyggd av många olika fönster. Högst upp till höger är ditt egna, där ser du din profilbild, din twitterstatistik, och där hittar du även rutan du använder för att tweeta. Den största rutan du ser är ditt flöde med alla du följer. Vidare finns mindre rutor med förslag på saker du kan göra på twitter, personer att följa och trender att haka på.

 

 

Schroeder (2009) säger att 17 % twittrar på toaletten och 11 % twittrar medan de kör bil och att detta är mycket högre siffror om man jämför mot användare av andra typer av sociala media.

 

 

Schroeder, Stan (2009) How We Tweet: In a Car, From a Toilet. [ONLINE] Available at: http://mashable.com/2009/09/22/twitter-car-toilet/.

[Accessed 05 December 2012].

more...
No comment yet.
Scooped by Simon Love Alexander Hjortfors
Scoop.it!

Kommentar på Niklas Koskelas: Vad innebär “marknadsföring med Twitter”?

Hej du!
Det här var intressant. Det märks att du har plockat fakta från en längre text och verkligen renodlat syftet med texten. Ett annorlunda grepp som jag tycker fungerar väl i bloggformatet.
Du tar läsaren med dig från begynnelsen av det vi kallar marknadsföring för att mot slutet spetsa till det och hamna vid ditt valda ämne, “marknadsföring med Twitter”.
I min text Om hashtags på Instagram (http://simonhjortfors.se/2012/11/15/141/) pratar jag om den generella nyttan med hashtags, vad som kan göras med dem och hur de fungerar. Eftersom du har valt att skriva om Twitter lär ju hashtags dyka upp här och där. Jag blir intresserad av hur hashtas används vid marknadsföring via Twitter. Det läser jag mycket gärna om.
Som läsare kan jag tycka det är trevligt med en kort inledning och ett eget avslut när så många faktauppgifter skall hanteras, en mjuk ingång där läsaren kan landa lite i ämnet först skulle jag föredra och även en kort avrundning. Ska jag ge dig ett hett tips så är det att kolla upp http://www.harvardgenerator.com/ och http://www2.bibliotek.hv.se/public/pdf/harvard05.pdf så fixar du lätt till harvardreferenserna.
Ha det gött!

more...
No comment yet.