Krátky film o vzdelávacom programe Zelená škola, ktorý pomáha pri realizovaní enviromentálnej výchovy na školách.