Cymraeg
35 views | +0 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Steffan Webb
Scoop.it!

BBC - Blogiau - Blog Radio Cymru - Geirfa Podlediad Pigion i Ddysgwyr: 1af o Ebrill 2014

BBC - Blogiau - Blog Radio Cymru - Geirfa Podlediad Pigion i Ddysgwyr: 1af o Ebrill 2014 | Cymraeg | Scoop.it
Bore Cothi: Wally a Gwen Henry yn dathlu priodas ddiamwnt.  Dylan Jones: Lowri Fflur yn trafod digwyddiad mae’r Clwb Ffermwyr Ifanc wedi ei drefnu ar faes y Sioe Frenhinol.  Dylan Jones: Alan Hughes yn trafod gwersi gyrru a’r prawf gyrru.  Bore...
Steffan Webb's insight:

Nawr mae Radio Cymru yn help I ddysgu Cymraeg

more...
No comment yet.
Scooped by Steffan Webb
Scoop.it!

Athrawon CA2 Cymraeg yng Nghasnewydd/ KS2 Welsh Language Medium Teachers in Newport : ND Education Recruitment

Athrawon CA2 Cymraeg yng Nghasnewydd/ KS2 Welsh Language Medium Teachers in Newport : ND Education Recruitment | Cymraeg | Scoop.it
Mae New Directions Addysg ar yn edrych i recriwtio athrawon CA2 i weithio mewn ysgolion cynradd Cymraeg yn ardal Casnewydd. Mae'r ysgolion cynradd yng Ngha (Edrych am waith dysgu yng Nghasnewydd?
Steffan Webb's insight:

Athrawon Casnewydd?

more...
No comment yet.
Scooped by Steffan Webb
Scoop.it!

Hwb —Gwersi Cariad@iaith 2013 (23/3/14) Rhan 4

Cipolwg ar wersi Cymraeg Cariad@iaith 2013 A glimpse at cariad@iaith 2013's Welsh Lessons Hwb - S4C Sul/Sunday.
Steffan Webb's insight:

Mae popeth yn help

more...
No comment yet.
Scooped by Steffan Webb
Scoop.it!

René Griffiths - Heno, Mae'n Bwrw Cwrw (yn fyw)

René Griffiths - Heno, Mae'n Bwrw Cwrw yn fyw o Neuadd Ogwen 5 Ebrill 2012.
Steffan Webb's insight:

Bach o hwyl!

more...
No comment yet.
Rescooped by Steffan Webb from TELT
Scoop.it!

Language Teaching and Resources @YaleCLS

Collection of links to resources for teaching different languages.


Via Shona Whyte
Steffan Webb's insight:

Heb edrych ar hyn ond dylai fod o werth

more...
No comment yet.
Scooped by Steffan Webb
Scoop.it!

Dilyn trywydd yr iaith Gymraeg yng Nghaerdydd

Fideo'n cydfynd â lansiad teithlyfr 'Dilyn Trywydd yr Iaith Gymraeg yng Nghaerdydd' Dyma gipolwg unigryw drwy lygad yr hanesydd Dr. John Davies, un o drigoli...
Steffan Webb's insight:

Mae'r fideo i fod i chwarae mewn 30 munud...byw mewn gobaith! 

more...
No comment yet.
Scooped by Steffan Webb
Scoop.it!

Bliu Bliu | Learn Languages The Smart Way! :)

Bliu Bliu | Learn Languages The Smart Way! :) | Cymraeg | Scoop.it
RT @maredudd: O ydych yn adnabod rhywun sy'n dysgu Cymraeg, gofynwch iddynt drio http://t.co/UIP9m7evyY. Bydd y cynnwys yn gwella os y'i de…
Steffan Webb's insight:

Mae hyn yn dda iawn - dwi wedi trio i ddysgu Sbaeneg a braf yw cael defnyddio'r Gymraeg i wneud hynny

more...
No comment yet.
Scooped by Steffan Webb
Scoop.it!

Safle Swyddi: Swyddi Cymraeg — Swyddi — jobs/view/1849

Safle Swyddi: Swyddi Cymraeg — Swyddi — jobs/view/1849 | Cymraeg | Scoop.it
Recruitment Advertising Website for jobs where the ability to speak Welsh is essential or desirable. Edrych am waith? Defnyddiwch eich Iaith.
Steffan Webb's insight:

Ydych chi eisiau gwaith? Ydych chi eisiau staff sy'n siarad Cymraeg? Dyma'r lle i fynd.

more...
No comment yet.
Scooped by Steffan Webb
Scoop.it!

Y Trwynau Coch- Niggers cymraeg

Steffan Webb's insight:

Diolch yn fawr am honno. Mae'r finyl gyda fi rhywle. Grwp gorau Cymraeg ar y pryd.

 

more...
No comment yet.
Rescooped by Steffan Webb from Learn Welsh
Scoop.it!

BBC - Cymru - Dysgu - Dysgu Cymraeg

BBC - Cymru - Dysgu - Dysgu Cymraeg | Cymraeg | Scoop.it
BBC Cymru Dysgu - Dysgu Cymraeg: Adnoddau arlein ar gyfer dysgwyr Cymraeg. Dod o hyd i gyrsiau Cymraeg yn dy ardal di, defnyddio geiriadur ar-lein, pori gwefannau yn ôl eich lefel dysgu a rhestr o'n gwefannau Dysgu Cymraeg.

Via learnwelsh
Steffan Webb's insight:

Mae'r cyfryngau yn bwysig iawn wrth ddysgu iaith ac mae llawer o adnoddau  gwych gyda'r BBC

 

 

more...
No comment yet.
Rescooped by Steffan Webb from Dysgu Cymraeg
Scoop.it!

Cymraeg ail iaith | Welsh second language

Cymraeg ail iaith | Welsh second language | Cymraeg | Scoop.it
RT @JoKnell2: Gwefan newydd http://t.co/iW9bFcpyZc ar gyfer athrawon, dysgwyr a rhieni. Adnoddau dysgu ac addysgu ar gael am ddim ar ôl cof…

Via Jo Knell
Steffan Webb's insight:

Os oes eisiau deunyddiau.......

more...
Jo Knell's curator insight, September 13, 2015 12:04 PM

My website for teachers, learners and parents.  Register and then you can download any resources free of charge. 

Scooped by Steffan Webb
Scoop.it!

Using the Welsh Language / Defnyddio'r Gymraeg

A multi media support tool for tutors to help you use both incidental Welsh language and a national/local context to learning. The resource has been produced...
Steffan Webb's insight:

Mae defnyddio'r iaith darged yn bwysig iawn.

Mae hyfforddiant i diwtoriaid Cymraeg i Oedolion Gwent ar hyn ar 15/03/14

more...
No comment yet.
Scooped by Steffan Webb
Scoop.it!

Tweet from @CymraegGwent

Tweet from @CymraegGwent | Cymraeg | Scoop.it
RT @CymraegGwent: Dych chi'n sefyll arholiad Cymraeg i Oedolion eleni? #dysgucymraeg #arholiadau #learnwelsh http://t.co/Ghb4KhcjnM
more...
No comment yet.
Scooped by Steffan Webb
Scoop.it!

Cyfres newydd/New series - Ti, Fi a Cyw

Plant yw'r bosys yn y gyfres newydd hon wrth iddyn nhw ddysgu oedolion sut i siarad Cymraeg. Bydd Rohan, Morus, Isobelle, Laura, Gabriel, Ffion a Ieuan yn dy...
Steffan Webb's insight:

Plant yw'r bosys bob tro!

more...
No comment yet.
Scooped by Steffan Webb
Scoop.it!

Eteach: Swydd Dysgu - Cyfnod Sylfaen, Newport, Newport

Eteach: Swydd Dysgu - Cyfnod Sylfaen, Newport, Newport | Cymraeg | Scoop.it
Advert: Swydd Dysgu - Cyfnod Sylfaen (Newport): Un o ysgolion cyfrwng Cymraeg diweddara’r Sir y... http://t.co/jdmnLQVvUt #Educationjobs
Steffan Webb's insight:

Ble mae athrawon Cymraeg Casnewydd?

more...
No comment yet.
Scooped by Steffan Webb
Scoop.it!

35 Diwrnod - Hysbyseb Cymraeg

Hysbyseb o gyfres ddrama dirgelwch newydd S4C. Teaser from S4C's new mystery drama series, English subtitles available.
Steffan Webb's insight:

Be dych chi'n gwylio nos sul?

more...
No comment yet.
Scooped by Steffan Webb
Scoop.it!

Tweet from @SteffanWebb

Tweet from @SteffanWebb | Cymraeg | Scoop.it
Llongyfarchiadau i Seren Diwtor Cymraeg i Oedolion Gwent Andy Warburton. @LearnwelshGwent @CymraegGwent http://t.co/zeFafEnrqw
more...
No comment yet.
Scooped by Steffan Webb
Scoop.it!

Wendy Roberts

Wendy Roberts yn sôn am ei phrofiad ar Gwrs Uwch Bloc y Cynllun Sabothol ar gyfer Hyfforddiant Iaith Gymraeg yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd. Rhagfyr ...
Steffan Webb's insight:

Meddwl gwneud cwrs Uwch neu Gwrs Sabothol?

more...
No comment yet.
Scooped by Steffan Webb
Scoop.it!

Atebion Sylfaen

Fideo i'ch helpu chi i ymarfer atebion ar gyfer Arholiad Defnyddio'r Gymraeg Sylfaen CBAC. A video to help you practice answers for the WJEC Using Welsh exam...
Steffan Webb's insight:

Chwarae teg i Ganolfan Morgannwg! Help mawr.

more...
No comment yet.
Scooped by Steffan Webb
Scoop.it!

Gweithdy Michael McCarthy

Ieithyddiaeth Gymhwysol a Llafar Cynhadledd Cymraeg i Oedolion Gogledd Cymru 2013.
Steffan Webb's insight:

Nawr,  Mae'r dyn yma yn ddiddorol ac mae gyda fe lot i ddweud am iaith a'r ffyrdd dyn ni'n dysgu.

more...
No comment yet.
Scooped by Steffan Webb
Scoop.it!

Banc Syniadau hefo Pam

Syniadau i'w defnyddio yn y dosbarth CYmraeg i Oedolion...
Steffan Webb's insight:

Da te

more...
No comment yet.
Scooped by Steffan Webb
Scoop.it!

Meic Stephens: dysgu sut i weithredu

http://dwynwenjones.com Cyfweliad gyda Meic Stephens, llenor ac ymgyrchydd iaith.
Steffan Webb's insight:

mae eisiau i bawb wneud mwy

more...
No comment yet.
Rescooped by Steffan Webb from Methodoleg
Scoop.it!

ywers

ywers | Cymraeg | Scoop.it
Safle i diwtoriaid Cymraeg i Oedolion

Via Jo Knell
Steffan Webb's insight:

Deunydd defnyddiol iawn i diwtoriaid

more...
No comment yet.
Scooped by Steffan Webb
Scoop.it!

Adrian puts learning Welsh to good business use / Adrian yn rhoi dysgu Cymraeg i ddefnydd busnes

With changes taking place in the Welsh language act, Adrian Bates' employers were looking for individuals to help the organisation provide a fully bilingual ...
Steffan Webb's insight:

Mae Ade nawr yn diwtor Cymraeg i Oedolion yng Nghanolfan CYmraeg i Oedolion Gwent

more...
No comment yet.