Customer Experience training
0 view | +0 today
Follow
Customer Experience training
Your customer experience inspiring resources!
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Your Learning Partner - www.learningpro.ro
Scoop.it!

Emotions which facilitates sales

Emotions which facilitates sales | Customer Experience training | Scoop.it

The present challenges of sales people become greater every day. In the new economic conditions is more and more difficult to get a meeting with a client, not to say that it is becoming even harder to be convinced that he needs the product or service offered by the vendor.
Maybe it's time for a change now in sales, as in all areas of social, economic, political world.

 

Why?

 

Maybe we should all realize, managers, buyers and sellers, that sale is firstly a social act, which indeed contribute significantly, ultimately, to achieve economic functions.

 

How?

 

In the infographic below we show a new approach to sales which assumes interaction between social beings, as the emotional foundation, and therefore often as a decisional foundation of a sale and thus a purchase.

more...
No comment yet.
Scooped by Your Learning Partner - www.learningpro.ro
Scoop.it!

Emoţiile care facilitează vânzările

Emoţiile care facilitează vânzările | Customer Experience training | Scoop.it

LearningPro oferă organizaţiilor servicii de consultanţă şi facilitare, training-uri, ateliere de lucru.

 

Provocările oamenilor din vânzări sunt în fiecare zi din ce în ce mai mari. În noile condiţii economice este tot mai greu să obţii o întâlnire cu un client, ca să nu mai zicem că e din ce în ce mai greu ca acesta să fie convins că are nevoie de produsul sau serviciul oferit de vânzător.
Poate că e momentul acum ca şi în vânzări, ca şi în toate planurile sociale, economice politice din lume, să aibă loc o schimbare.

 

De ce?

 

Poate că ar trebui să realizăm cu toţii, manageri, vânzători şi cumpărători, că vânzarea este un act social în primul rând, care într-adevăr, contribuie semnificativ, în cele din urmă, la realizarea unei funcţii economice.

 

Cum?

 

Mai jos am ilustrat într-un infografic noua abordare a vânzării care porneşte de la premiza interacţiunii între două fiinţe sociale, ca fundament emoţional şi, deci, de multe ori, decizional al actului de vânzare şi, implicit, cumpărare.

more...
No comment yet.