Les campanyes d'inspecció serveixen per garantir que tots els productes que es troben al mercat són segurs per a les persones consumidores.