אוריינות מחשב ומידע - השתלמויות רכזי תקשוב חדשים מחוז צפון | אוריינות מחשב | Scoop.it