Diccionari de comptabilitat anglès-castellà | Compatibilitat de partida doble | Scoop.it
Els termes són procedents del Nou Pla General Comptable, de les Normes Internacionals de Comptabilitat, les Normes Internacionals d'Informació Financera, i de la legislació europea. Cada terme anglès va descrit amb una ...