Chứng nhận lưu hành thực phẩm | Chứng nhận lưu hành thực phẩm | Scoop.it

Điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm nhập khẩu, thực phẩm đã qua chiếu xạ phải có giấy chứng nhận lưu hành tự do hoặc giấy chứng nhận y tế theo quy định.