Chữ ký số, Chứng thư số, Kê khai thuế qua mạng giá rẻ
8 views | +0 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Legalbiz Vn
Scoop.it!

Thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần chi tiết nhất | thong tin can thiet

Thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần chi tiết nhất | thong tin can thiet | Chữ ký số, Chứng thư số, Kê khai thuế qua mạng giá rẻ | Scoop.it
Legalbiz chuyên cung cấp các dịch vụ thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty, đăng ký kinh doanh, chữ ký số, in hóa đơn, khắc dấu...nhanh chóng,uy tín
Legalbiz Vn's insight:

Thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần chi tiết nhất

more...
No comment yet.
Scooped by Legalbiz Vn
Scoop.it!

Các bước đăng ký mã số thuế chi tiết nhất | thong tin can thiet

Các bước đăng ký mã số thuế chi tiết nhất | thong tin can thiet | Chữ ký số, Chứng thư số, Kê khai thuế qua mạng giá rẻ | Scoop.it
Legalbiz chuyên cung cấp các dịch vụ thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty, đăng ký kinh doanh, chữ ký số, in hóa đơn, khắc dấu...nhanh chóng,uy tín
Legalbiz Vn's insight:

Các bước đăng ký mã số thuế chi tiết nhất

more...
No comment yet.
Scooped by Legalbiz Vn
Scoop.it!

Quy định đặt tên hộ kinh doanh | Đăng ký kinh doanh

Quy định đặt tên hộ kinh doanh | Đăng ký kinh doanh | Chữ ký số, Chứng thư số, Kê khai thuế qua mạng giá rẻ | Scoop.it
Legalbiz chuyên cung cấp các dịch vụ thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty, đăng ký kinh doanh, chữ ký số, in hóa đơn, khắc dấu...nhanh chóng,uy tín
Legalbiz Vn's insight:

Quy định đặt tên hộ kinh doanh

more...
No comment yet.
Scooped by Legalbiz Vn
Scoop.it!

Nghiệp vụ nổi bật của công ty chứng khoán | thong tin can thiet

Nghiệp vụ nổi bật của công ty chứng khoán | thong tin can thiet | Chữ ký số, Chứng thư số, Kê khai thuế qua mạng giá rẻ | Scoop.it
Legalbiz chuyên cung cấp các dịch vụ thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty, đăng ký kinh doanh, chữ ký số, in hóa đơn, khắc dấu...nhanh chóng,uy tín
Legalbiz Vn's insight:

Nghiệp vụ nổi bật của công ty chứng khoán

more...
No comment yet.
Scooped by Legalbiz Vn
Scoop.it!

Thành lập công ty cần những gì? | thanh lap cong ty

Thành lập công ty cần những gì? | thanh lap cong ty | Chữ ký số, Chứng thư số, Kê khai thuế qua mạng giá rẻ | Scoop.it
Legalbiz chuyên cung cấp các dịch vụ thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty, đăng ký kinh doanh, chữ ký số, in hóa đơn, khắc dấu...nhanh chóng,uy tín
Legalbiz Vn's insight:

thành lập công ty cần những gì

more...
No comment yet.
Scooped by Legalbiz Vn
Scoop.it!

Người nào được quyền thành lập, quản lý, góp vốn doanh nghiệp | thong tin can thiet

Người nào được quyền thành lập, quản lý, góp vốn doanh nghiệp | thong tin can thiet | Chữ ký số, Chứng thư số, Kê khai thuế qua mạng giá rẻ | Scoop.it
Legalbiz chuyên cung cấp các dịch vụ thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty, đăng ký kinh doanh, chữ ký số, in hóa đơn, khắc dấu...nhanh chóng,uy tín
Legalbiz Vn's insight:

Người nào được quyền thành lập, quản lý, góp vốn doanh nghiệp

more...
No comment yet.
Scooped by Legalbiz Vn
Scoop.it!

Thành lập công ty xây dựng | thanh lap cong ty

Thành lập công ty xây dựng | thanh lap cong ty | Chữ ký số, Chứng thư số, Kê khai thuế qua mạng giá rẻ | Scoop.it
Legalbiz chuyên cung cấp các dịch vụ thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty, đăng ký kinh doanh, chữ ký số, in hóa đơn, khắc dấu...nhanh chóng,uy tín
Legalbiz Vn's insight:

Thành lập công ty xây dựng

more...
No comment yet.
Scooped by Legalbiz Vn
Scoop.it!

Thành Lập Công Ty Cổ Phần | thanh lap cong ty

Thành Lập Công Ty Cổ Phần | thanh lap cong ty | Chữ ký số, Chứng thư số, Kê khai thuế qua mạng giá rẻ | Scoop.it
Bạn Muốn thành lập công ty cổ phần phải có Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành. Đối với thành lập công ty cổ phần có trên mười một cổ đông phải có Ban Kiểm soát.
Legalbiz Vn's insight:

thanh lap cong ty co phan, thành lập công ty cổ phần

more...
No comment yet.
Scooped by Legalbiz Vn
Scoop.it!

Đăng ký bản quyền tác giả | thong tin can thiet

Đăng ký bản quyền tác giả | thong tin can thiet | Chữ ký số, Chứng thư số, Kê khai thuế qua mạng giá rẻ | Scoop.it
Bản quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.
Theo quy định của luát sở hữu trú tuệ Bản quyền tác giả đối với tác phẩm bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản.
Legalbiz Vn's insight:

Đăng ký bản quyền tác giả

more...
No comment yet.
Scooped by Legalbiz Vn
Scoop.it!

Phân biệt tên doanh nghiệp và tên thương mại | thong tin can thiet

Phân biệt tên doanh nghiệp và tên thương mại | thong tin can thiet | Chữ ký số, Chứng thư số, Kê khai thuế qua mạng giá rẻ | Scoop.it
Legalbiz chuyên cung cấp các dịch vụ thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty, đăng ký kinh doanh, chữ ký số, in hóa đơn, khắc dấu...nhanh chóng,uy tín
Legalbiz Vn's insight:

tên doanh nghiệp và tên thương mại 

more...
No comment yet.
Scooped by Legalbiz Vn
Scoop.it!

Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp | thong tin can thiet

Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp | thong tin can thiet | Chữ ký số, Chứng thư số, Kê khai thuế qua mạng giá rẻ | Scoop.it
Legalbiz chuyên cung cấp các dịch vụ thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty, đăng ký kinh doanh, chữ ký số, in hóa đơn, khắc dấu...nhanh chóng,uy tín
Legalbiz Vn's insight:

Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp

more...
No comment yet.
Scooped by Legalbiz Vn
Scoop.it!

Cơ cấu tổ chức công ty cổ phần | thong tin can thiet

Cơ cấu tổ chức công ty cổ phần | thong tin can thiet | Chữ ký số, Chứng thư số, Kê khai thuế qua mạng giá rẻ | Scoop.it
Legalbiz chuyên cung cấp các dịch vụ thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty, đăng ký kinh doanh, chữ ký số, in hóa đơn, khắc dấu...nhanh chóng,uy tín
Legalbiz Vn's insight:

Cơ cấu tổ chức công ty cổ phần

more...
No comment yet.
Scooped by Legalbiz Vn
Scoop.it!

Công ty trách nhiệm hữu hạn là gì? | thong tin can thiet

Công ty trách nhiệm hữu hạn là gì? | thong tin can thiet | Chữ ký số, Chứng thư số, Kê khai thuế qua mạng giá rẻ | Scoop.it
Công ty trách nhiệm hữu hạn là loại hình công ty mà thành viên công ty có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên công ty TNHH không vượt quá năm mươi
Legalbiz Vn's insight:

Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty tnhh là gì?

more...
No comment yet.
Scooped by Legalbiz Vn
Scoop.it!

thủ tục thu hồi đăng ký doanh nghiệp chi tiết nhất | thong tin can thiet

thủ tục thu hồi đăng ký doanh nghiệp chi tiết nhất | thong tin can thiet | Chữ ký số, Chứng thư số, Kê khai thuế qua mạng giá rẻ | Scoop.it
Legalbiz chuyên cung cấp các dịch vụ thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty, đăng ký kinh doanh, chữ ký số, in hóa đơn, khắc dấu...nhanh chóng,uy tín
Legalbiz Vn's insight:

Thủ tục thu hồi đăng ký doanh nghiệp

more...
No comment yet.
Scooped by Legalbiz Vn
Scoop.it!

Hộ cá thể chi tiết nhất | Đăng ký kinh doanh

Hộ cá thể chi tiết nhất | Đăng ký kinh doanh | Chữ ký số, Chứng thư số, Kê khai thuế qua mạng giá rẻ | Scoop.it
Legalbiz chuyên cung cấp các dịch vụ thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty, đăng ký kinh doanh, chữ ký số, in hóa đơn, khắc dấu...nhanh chóng,uy tín
Legalbiz Vn's insight:

Thủ tục Đăng ký kinh doanh hộ cá thể chi tiết nhất

more...
No comment yet.
Scooped by Legalbiz Vn
Scoop.it!

Công ty đa quốc gia là gì? | thong tin can thiet

Công ty đa quốc gia là gì? | thong tin can thiet | Chữ ký số, Chứng thư số, Kê khai thuế qua mạng giá rẻ | Scoop.it
Legalbiz chuyên cung cấp các dịch vụ thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty, đăng ký kinh doanh, chữ ký số, in hóa đơn, khắc dấu...nhanh chóng,uy tín
Legalbiz Vn's insight:

Công ty đa quốc gia là gì?

more...
No comment yet.
Scooped by Legalbiz Vn
Scoop.it!

Công ty chứng khoán là gì? | thong tin can thiet

Công ty chứng khoán là gì? | thong tin can thiet | Chữ ký số, Chứng thư số, Kê khai thuế qua mạng giá rẻ | Scoop.it
Legalbiz chuyên cung cấp các dịch vụ thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty, đăng ký kinh doanh, chữ ký số, in hóa đơn, khắc dấu...nhanh chóng,uy tín
Legalbiz Vn's insight:

Công ty chứng khoán là gì?

more...
No comment yet.
Scooped by Legalbiz Vn
Scoop.it!

10 điều cần biết trước khi thành lập công ty | thanh lap cong ty

10 điều cần biết trước khi thành lập công ty | thanh lap cong ty | Chữ ký số, Chứng thư số, Kê khai thuế qua mạng giá rẻ | Scoop.it
Legalbiz chuyên cung cấp các dịch vụ thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty, đăng ký kinh doanh, chữ ký số, in hóa đơn, khắc dấu...nhanh chóng,uy tín
Legalbiz Vn's insight:

10 điều cần biết trước khi thành lập công ty

more...
No comment yet.
Scooped by Legalbiz Vn
Scoop.it!

Những ai bị cấm thành lập doanh nghiệp | thong tin can thiet

Những ai bị cấm thành lập doanh nghiệp | thong tin can thiet | Chữ ký số, Chứng thư số, Kê khai thuế qua mạng giá rẻ | Scoop.it
Theo Khoản 2 Điều 13 LDN 2005 thì những tổ chức, cá nhân sau đây không được quyền thành lập và quản lý DN tại Việt Nam
Legalbiz Vn's insight:

Những ai bị cấm thành lập doanh nghiệp

more...
No comment yet.
Scooped by Legalbiz Vn
Scoop.it!

Thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty trọn gói chỉ với 980.000đ

Thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty trọn gói chỉ với 980.000đ | Chữ ký số, Chứng thư số, Kê khai thuế qua mạng giá rẻ | Scoop.it
Legalbiz chuyên cung cấp các dịch vụ thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty, đăng ký kinh doanh, chữ ký số, in hóa đơn, khắc dấu...nhanh chóng,uy tín
Legalbiz Vn's insight:

Thành lập doanh nghiệp, thanh lap doanh nghiep

more...
No comment yet.
Scooped by Legalbiz Vn
Scoop.it!

Thành lập VPĐD của doanh nghiệp trong nước | thong tin can thiet

Thành lập VPĐD của doanh nghiệp trong nước | thong tin can thiet | Chữ ký số, Chứng thư số, Kê khai thuế qua mạng giá rẻ | Scoop.it
Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Tổ chức và hoạt động của văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật.
Legalbiz Vn's insight:

Thành lập vpdd doanh nghiệp trong nước

more...
No comment yet.
Scooped by Legalbiz Vn
Scoop.it!

Một doanh nghiệp nên đặt bao nhiêu tên | thong tin can thiet

Một doanh nghiệp nên đặt bao nhiêu tên | thong tin can thiet | Chữ ký số, Chứng thư số, Kê khai thuế qua mạng giá rẻ | Scoop.it
Legalbiz chuyên cung cấp các dịch vụ thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty, đăng ký kinh doanh, chữ ký số, in hóa đơn, khắc dấu...nhanh chóng,uy tín
Legalbiz Vn's insight:

Một doanh nghiệp nên đặt bao nhiêu tên

more...
No comment yet.
Scooped by Legalbiz Vn
Scoop.it!

Thế nào là doanh nghiệp tư nhân | thong tin can thiet

Thế nào là doanh nghiệp tư nhân | thong tin can thiet | Chữ ký số, Chứng thư số, Kê khai thuế qua mạng giá rẻ | Scoop.it
Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp: do một cá nhân làm chủ sở hữu và cá nhân chủ sở hữu đó chỉ được làm chủ sở hữu một doanh nghiệp tư nhân
more...
No comment yet.
Scooped by Legalbiz Vn
Scoop.it!

Công ty cổ phần là thế nào? | thong tin can thiet

Công ty cổ phần là thế nào? | thong tin can thiet | Chữ ký số, Chứng thư số, Kê khai thuế qua mạng giá rẻ | Scoop.it
Legalbiz chuyên cung cấp các dịch vụ thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty, đăng ký kinh doanh, chữ ký số, in hóa đơn, khắc dấu...nhanh chóng,uy tín
Legalbiz Vn's insight:

Công ty cổ phần là thế nào

more...
No comment yet.
Scooped by Legalbiz Vn
Scoop.it!

Thể chế công ty cổ phần | thong tin can thiet

Thể chế công ty cổ phần | thong tin can thiet | Chữ ký số, Chứng thư số, Kê khai thuế qua mạng giá rẻ | Scoop.it
Legalbiz chuyên cung cấp các dịch vụ thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty, đăng ký kinh doanh, chữ ký số, in hóa đơn, khắc dấu...nhanh chóng,uy tín
Legalbiz Vn's insight:

Thể chế công ty cổ phần

more...
No comment yet.