Δημιούργησε την καριέρα σου
16 views | +0 today
Follow
Δημιούργησε την καριέρα σου
Δεδομένα, πληροφορίες και ιδέες για να προετοιμάσεις και να υλοποιήσεις το εργασικό μέλλον σου.
Curated by Chrismos
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Chrismos
Scoop.it!

How Has The Internet Changed Education? [Infographic] - SEO.com

How Has The Internet Changed Education? [Infographic] - SEO.com | Δημιούργησε την καριέρα σου | Scoop.it
If you want evidence of the way the internet is pervading every aspect of our lives, you need look no further than its effect on education.
more...
No comment yet.
Scooped by Chrismos
Scoop.it!

The DNA of a Successful Book [infographic]

The DNA of a Successful Book [infographic] | Δημιούργησε την καριέρα σου | Scoop.it
Men are more likely to read a story with a male protagonist, yet a publication with women...
more...
No comment yet.
Scooped by Chrismos
Scoop.it!

Would You Like a Spot of Tea? [infographic]

Would You Like a Spot of Tea? [infographic] | Δημιούργησε την καριέρα σου | Scoop.it
Some of the world's greatest problems might just be solved over nothing more than a decent cup of tea.
more...
No comment yet.
Scooped by Chrismos
Scoop.it!

Photos du journal | Facebook

Photos du journal | Facebook | Δημιούργησε την καριέρα σου | Scoop.it
Facebook est un réseau social qui vous relie à des amis, des collègues de travail, des camarades de classe ou d’autres personnes qui ont quelque chose à partager avec vous.
more...
No comment yet.
Scooped by Chrismos
Scoop.it!

The Most-Annoying Writing Mistakes | Visual.ly

The Most-Annoying Writing Mistakes | Visual.ly | Δημιούργησε την καριέρα σου | Scoop.it
There's one thing that communicators, writers, editors and all wordsmiths love to discuss: bad writing and grammar. But what really drives them batty?
more...
No comment yet.
Scooped by Chrismos
Scoop.it!

Grammar Newsletter - English Grammar Newsletter

Grammar Newsletter - English Grammar Newsletter | Δημιούργησε την καριέρα σου | Scoop.it
The best blog about English grammar! Always useful infographics! Write without mistakes and misspellings following the rules of English grammar.
more...
No comment yet.
Scooped by Chrismos
Scoop.it!

Verbs and their prepositions | Visual.ly

Verbs and their prepositions | Visual.ly | Δημιούργησε την καριέρα σου | Scoop.it
Sometimes a verb is attached to other words that assist it; word groups consisting of a verb and its helpers are called "verb phrases."
more...
No comment yet.
Scooped by Chrismos
Scoop.it!

How to Get Better Grades Using Social Media | Visual.ly

How to Get Better Grades Using Social Media | Visual.ly | Δημιούργησε την καριέρα σου | Scoop.it
How to get better grades by using social media platforms such as Twitter and Facebook.
more...
No comment yet.
Scooped by Chrismos
Scoop.it!

The Learning Curve | Visual.ly

The Learning Curve | Visual.ly | Δημιούργησε την καριέρα σου | Scoop.it
The Learning Curve as I see it. Based on the 4 Phases of Learning with an emphasis on the need to steamroll past the Cusp of Proficiency.

This info
more...
No comment yet.
Scooped by Chrismos
Scoop.it!

The Watson Critical Thinking Blog | Visual.ly

The Watson Critical Thinking Blog | Visual.ly | Δημιούργησε την καριέρα σου | Scoop.it
Not every job requires you to be a great critical thinker, but most do! Of course doctors and judges need above-average critical thinking and problem
more...
No comment yet.
Scooped by Chrismos
Scoop.it!

Sins Of Typography | Visual.ly

Sins Of Typography | Visual.ly | Δημιούργησε την καριέρα σου | Scoop.it
Before we all started using computers to do our typesetting, there were professional typesetters who knew a lot about type and some rules for setting
more...
No comment yet.
Scooped by Chrismos
Scoop.it!

The Flipped Classroom | Visual.ly

The Flipped Classroom | Visual.ly | Δημιούργησε την καριέρα σου | Scoop.it
Is this new style of teaching a more efficient way of educating today's students?
more...
No comment yet.
Scooped by Chrismos
Scoop.it!

Students Through the Ages

Students Through the Ages | Δημιούργησε την καριέρα σου | Scoop.it
Education is instinctual, we begin learning instantly, taking in sights and sounds to make sense of the world. We are all products of education, but the education process has changed dramatically through the ages.
more...
No comment yet.
Scooped by Chrismos
Scoop.it!

Reading For The Future [Infographic] | Daily Infographic

Reading For The Future [Infographic] | Daily Infographic | Δημιούργησε την καριέρα σου | Scoop.it
When I was little, I remember my mom reading chapters of Harry Potter and The Hobbit to me every night. She, along with my father, gave to me the gift of story and a love of reading.
more...
No comment yet.
Scooped by Chrismos
Scoop.it!

A Portrait of the Modern High-Tech Family [INFOGRAPHIC]

A Portrait of the Modern High-Tech Family [INFOGRAPHIC] | Δημιούργησε την καριέρα σου | Scoop.it
The average modern family still has two children, two cars and two TVs, but cutting-edge gadgets are moving right on in and making themselves at home.
more...
No comment yet.
Scooped by Chrismos
Scoop.it!

The Speed of Language | Visual.ly

The Speed of Language | Visual.ly | Δημιούργησε την καριέρα σου | Scoop.it
Ever wondered why some languages sound like they're spoken much faster than others? Yet, in dubbed movies the words seemingly fit the actors' mouth mo
more...
No comment yet.
Scooped by Chrismos
Scoop.it!

Live Work and Study | Visual.ly

Live Work and Study | Visual.ly | Δημιούργησε την καριέρα σου | Scoop.it
The downturn in the economy is translating into an increase demand for higher education. Recent statistics show that higher education institutions are
more...
No comment yet.
Scooped by Chrismos
Scoop.it!

Free Aptitude Test - Find Your Strengths & Weaknesses

Free Aptitude Test - Find Your Strengths & Weaknesses | Δημιούργησε την καριέρα σου | Scoop.it
This free Aptitude Test will show your top 3 strengths and weaknesses - no access code / no email needed. You get all 21 strengths, aptitudes, & tips.
more...
No comment yet.
Scooped by Chrismos
Scoop.it!

Education by the Numbers | Visual.ly

Education by the Numbers | Visual.ly | Δημιούργησε την καριέρα σου | Scoop.it
This infographic provided by Microsoft provides all types of numerical data and statistics about education in America. It provides information for the
more...
No comment yet.
Scooped by Chrismos
Scoop.it!

Learn English Abroad | Visual.ly

Learn English Abroad | Visual.ly | Δημιούργησε την καριέρα σου | Scoop.it
The friendly team at Kaplan decided to create an infographic for our blog users to show some interesting stats about learning English overseas, as wel
more...
No comment yet.
Scooped by Chrismos
Scoop.it!

The Social Mind of the Student | Visual.ly

The Social Mind of the Student | Visual.ly | Δημιούργησε την καριέρα σου | Scoop.it
Ever wonder what's going on in the mind of a student as he picks a school? In this series of infographics we try to express the decision points, visua
more...
No comment yet.