2 สาขาใหม่สุดฮอต | คณะบริหารธุรกิจเปิดรับสมัครแล้ว | Scoop.it

ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552 คณะบริหารธุรกิจ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ได้เปิดหลักสูตรใหม่อีก 2 สาขา คือ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และสาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว เพื่อรองรับการเติบโตของภาคธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลงความต้องการบุคลากรของทั้งภาครัฐและเอกชน ทำให้คณะบริหารธุรกิจมีหลักสูตรที่รองรับภาคธุรกิจอย่างครบครันจำนวน 10 สาขาวิชา