Brussels socialisme à Bruxelles
1.3K views | +0 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Brussels Socialisme à Bruxelles
Scoop.it!

N-VA steekt zichzelf rechts voorbij 

Tienduizend euro netto per maand is niets te veel voor Bart De Wever: hij dacht zelf dat het ‘maar’ zevenduizendvijfhonderd was. Een mens kan zich vergissen, niet? 

Voor anderen is een aalmoes meer dan genoeg. 

De federale regering heeft de laatste jaren alles in het werk gesteld om de welvaartsstaat met de grond gelijk te maken: mensen moeten langer werken èn krijgen een lager pensioen. Brugpensioenen worden afgeschaft, vervroegd gepensioneerden worden gestraft, oudere werklozen worden in armoede gedreven, en ga maar door… 

Ondertussen krijgen we langs alle kanten voortduren ingedramd dat de pensioenen onbetaalbaar zijn, de lonen te hoog zijn, ambtenaren het te goed hebben, arbeidscontracten te star zijn en vakbonden lastpakken zijn. Opiniemakers allerhande doen hun best om die boodschap te framen. En wanneer leugens voldoende herhaald worden, worden ze vanzelf waarheid. 

Wanneer het over Paradise- en andere papers gaat, wordt al vlug over gegaan tot de orde van de dag. De link tussen overheidstekorten en belastingsontwijking wordt liefst niet gelegd. Laat staan dat er over verdeling van de welvaart zou gesproken worden. Integendeel, de framers zetten liever in op sociale afbraak: wie nog over een ietwat gunstig sociaal statuut beschikt moet worden aangepakt, landingsbanen voor oudere werknemers moeten eraan geloven, eindeloopbaanmaatregelen moeten worden afgeschaft, werkbaar werk is een loos begrip en voor rechts werken mensen best tot ze dood vallen. Dat is het goedkoopst en sociale zekerheid is dan overbodig. Negentiende eeuwse toestanden is de grote droom. Een humane samenleving, met de grote droom van Keynes – een vijftienurenweek – hebben ze al lang weggegooid. Behalve als het voor zichzelf is… Het einddoel is duidelijk. 

Tijdens de plenaire vergadering van 24 november 2017 in de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (het kleine parlement van de Vlamingen in Brussel) liet N-VA zijn ware gelaat zien bij de voorstellen van het personeelsstatuut van de ambtenaren van die Raad. 

Het nieuwe statuut houdt in dat de eindeloopbaanmaatregelen verstrengd worden: m.a.w. langer werken strengere eindeloopbaanmaatregelen en een motivatiepremie om toch maar geen gebruik te maken van die eindeloopbaanmaatregelen. 

Het voorstel was na lange discussies goedgekeurd door het Bureau van de Raad, nadat het was geadviseerd door de Bestuursraad en het Personeelscomité: ambtenaren van parlementen hebben geen syndicale rechten. Het gevolg is o.m. dat twee jaar geleden het Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles van de een op de andere dag de redacteurs op straat zette. 

Er mag dan wel een megagrote megafoon over superdemocratie staan in de Senaat. Intern zijn de parlementaire assemblees allesbehalve een superdemocratie. 

 Nooit eerder gezien was de demarche van N-VA. Waar normaal gezien een dergelijke aanpassing een formaliteit is tijdens een plenaire vergadering, liet N-VA niet na om het ware, rechts, neo-liberale gelaat te laten zien. Het voorstel gaat niet ver genoeg. Alleen het uitgeklede Vlaamse statuut is goed. “Wat we zelf doen, doen we beter”. Het is duidelijk waar die rechtse partij voor staat: gedaan met werkbaar werk, werken tot je neervalt, weg met loonanciënniteit en vooral geen stimulans om aan het werk te blijven. 

Cynisch voegen ze toe “dat de N-VA-fractie het werk van het griffiepersoneel van de VGC ten zeerste apprecieert”. 

Liefst als dat personeel gratis werkt.
more...
No comment yet.
Scooped by Brussels Socialisme à Bruxelles
Scoop.it!

Discours du 1er mai de Dirk De Block, président du PTB en Région bruxelloise

Discours du 1er mai de Dirk De Block, président du PTB en Région bruxelloise | Brussels socialisme à Bruxelles | Scoop.it
Bonjour et bienvenue camarades, welkom.Si je suis en costard aujourd'hui, c'est parce que cette journée est exceptionnelle. Ce n'est pas seulement la journée des travailleurs en Belgique. C'est la journée internationale des travailleurs. Que ce soit en Espagne, en Grèce ou au Québec, aujourd'hui, c'est la fête. Nous fêtons les travailleurs, ces femmes et hommes qui produisent les richesses,.
more...
No comment yet.
Scooped by Brussels Socialisme à Bruxelles
Scoop.it!

1 mei: een terugblik

1 mei: een terugblik | Brussels socialisme à Bruxelles | Scoop.it
Op 1 mei 2015 wordt de 125e Dag van de Arbeid gevierd. Amsab-medewerkers Luc Peiren en Mario Van Driessche maakten naar aanleiding van die verjaardag een montage. In een eerste deel spoelen ze letterlijk de tijd terug. In een tweede deel focussen ze op het prille begin: het jaar 1890.
more...
No comment yet.
Scooped by Brussels Socialisme à Bruxelles
Scoop.it!

Les origines du 1er mai: une courte histoire, par Joseph Daher (solidaritéS)

Les origines du 1er mai, fête et journée internationale des travailleurs·euses par Joe Daher (solidaritéS Genève). Images : 1er mai 2014 Genève
more...
No comment yet.
Scooped by Brussels Socialisme à Bruxelles
Scoop.it!

Geschiedenis van 1 Mei. Van de internationale stakingen voor de 8-urendag tot vandaag

Geschiedenis van 1 Mei. Van de internationale stakingen voor de 8-urendag tot vandaag | Brussels socialisme à Bruxelles | Scoop.it

1 mei is voor ons een belangrijke dag, het is de internationale dag van strijd, solidariteit en socialisme. Om het belang van deze strijddag van de arbeidersbeweging te duiden, grijpen we terug naar twee artikels uit onze archieven. Het eerste werd in 2012 gepubliceerd, het tweede is iets ouder en dateert uit 2000. Beide geven een idee van de oorsprong van de traditie van 1 mei en van het belang ervan. Een strijdbare 1 mei gewenst!

more...
No comment yet.
Scooped by Brussels Socialisme à Bruxelles
Scoop.it!

PVDA lanceert lentecampagne 30-uren-week op 1 mei

PVDA lanceert lentecampagne 30-uren-week op 1 mei | Brussels socialisme à Bruxelles | Scoop.it
Onder de hashtags #1mei30u en #1ermai30h zal de PVDA morgen, op 1 mei, een lentecampagne lanceren voor de 30-uren-week. « Als out-of-the-box-links gaan we in het offensief met een positief maatschappelijk verhaal », zegt Peter Mertens.
more...
No comment yet.
Scooped by Brussels Socialisme à Bruxelles
Scoop.it!

Van de ene dag op de andere ontslagen: staat het Parlement van de Franse Gemeenschap boven de wet?

Van de ene dag op de andere ontslagen: staat het Parlement van de Franse Gemeenschap boven de wet? | Brussels socialisme à Bruxelles | Scoop.it

Van de ene dag op de andere ontslaat het Parlement van de Franse Gemeenschap – onrechtmatig en zonder mededogen – zijn hele dienst Verslaggeving. Hun collega’s van het federaal, Vlaams en Brussels Parlement reageren geschokt. Ze vrezen dat binnen het huidige besparingsklimaat ook hen gelijkaardige afslankingen te wachten staan. 

Op 2 februari liet het Bureau van het Parlement van de Franse Gemeenschap (PCF) de 34 werknemers van de dienst Verslaggeving (25% van het personeel van het PCF) weten dat ze vanaf 15 februari bedankt zouden worden voor bewezen diensten. Om het gebrek aan opzegperiode te rechtvaardigen, gaf PCF al deze ervaren werknemers (van typiste tot directeur) het statuut van ‘gelegenheidsmedewerkers’, hoewel dit niet bestaat in het Belgisch recht. 

Besparingsdrang 
Na dit collectieve ontslag volgde geen enkele informatieronde of onderhandeling. Er werd ook niet gezocht naar alternatieve oplossingen. Nochtans eisen de personeelsleden van de dienst Verslaggeving de regularisatie van hun statuut, evenals een rationalisering van de dienst. 
Tevergeefs. Uit besparingsoverwegingen heeft het PCF de verslaggeving uitbesteed aan de Senaat, dit alles ten koste van de elementaire beginselen van het arbeidsrecht en het overleg en zonder enig respect voor het personeel. Op advies van de Personeelsraad van de Senaat heeft het personeel van de Senaat deze taak met veel terughoudendheid op zich genomen. 

Vage beloftes 
Nadat de pers vragen begon te stellen, belooft het PCF nu ‘een uitzonderlijke en kosteloze’ schadevergoeding voor de ontslagen bedienden en ‘hoogst onwaarschijnlijke’ individuele outplacementoplossingen voor de minst begunstigden. Deze vage en duidelijk ontoereikende voorstellen geven blijk van de manier waarop het PCF zijn contractuele wettelijke verplichtingen benadert. 
Gelet op het cynisme waarmee deze medewerkers, van wie de kwaliteit algemeen en meermaals erkend werd, voor een voldongen feit worden gezet, zullen ze geen andere mogelijkheid hebben dan gerechtelijke stappen te ondernemen om hun rechten te laten gelden en hun re-integratie te eisen. ACOD AMiO hoopt alvast dat de werkwijze van het PCF geen voorafspiegeling is van eventuele besparingsplannen bij de andere parlementen in ons land. 

Eddy Plaisier, 

ACOD

Tribune - april 2015 

more...
No comment yet.
Scooped by Brussels Socialisme à Bruxelles
Scoop.it!

De Helfie of de Moutza?

De Helfie of de Moutza? | Brussels socialisme à Bruxelles | Scoop.it
N-VA lanceerde vandaag de opvolger van haar bekende V-teken: de Helfie. Het is een duwende hand dat een teken is van de motor van vooruitgang. Braakland vond de originele Griekse betekenis van de uitgestrekte hand en die is ... iets minder vriendelijk.
more...
No comment yet.
Scooped by Brussels Socialisme à Bruxelles
Scoop.it!

Partij van de Arbeid: 'Ik wil niet vervreemden van arbeiders en bij de elite horen'

Partij van de Arbeid: 'Ik wil niet vervreemden van arbeiders en bij de elite horen' | Brussels socialisme à Bruxelles | Scoop.it
Ze waren de vreemde eenden in de bijt, de vier Brusselse verkozenen van de Partij van de Arbeid. Na de gewestverkiezingen van mei vorig jaar belandden ze in het Brussels parlement, een beetje tot hun eigen verbazing. Hoe vergaat het de vier...
more...
No comment yet.
Scooped by Brussels Socialisme à Bruxelles
Scoop.it!

De miljonairstaks en zeven andere briljante ideeën om de samenleving te veranderen

De miljonairstaks en zeven andere briljante ideeën om de samenleving te veranderen | Brussels socialisme à Bruxelles | Scoop.it
Stel je voor dat het alledaagse ongewoon wordt en het ongewone alledaags. Onder dat motto schreef Peter Mertens samen met vijftien andere doeners die durven dromen 'De miljonairstaks en zeven andere briljante ideeën om de samenleving te veranderen'. Solidair publiceert exclusief de inleiding.
more...
No comment yet.
Scooped by Brussels Socialisme à Bruxelles
Scoop.it!

’Als ik de uitspraken van sommige socialisten lees, denk ik: simpele duiven!’

Gewezen sp.a-minister Luc Van den Bossche geeft niet vaak interviews. Maar als hij spreekt, doet hij het ongezouten. Over sp.a-toppers die als vreemden voor elkaar zijn. Over de vraag hoeveel socialist er in een kaviaarsocialist zit. En over emoties. ‘Sentimenten bewaar je het best voor de slaapkamer.’

 

’Ik heb geen ziel’, zegt Luc Van den Bossche (67), terwijl hij in zijn lederen kantoorzetel achteroverleunt. Wat hij wel heeft, nu hij sinds kort geen directievoorzitter meer is van Optima Bank, is tijd. Tijd om voluit terug te blikken op zijn onorthodoxe carrière: eerst als Vlaams en federaal minister vechten voor politieke idealen en dan kiezen voor het grote geld bij het semioverheidsbedrijf BIAC en de Gentse financiële planner Optima. ‘Ben ik nu een socialist of een liberaal? Een mix van beide, vermoedelijk.’

 

Kandidaat-partijvoorzitter John Crombez zei over u: ‘Ik wil dat hij niets meer met deze partij te maken heeft. Hij begrijpt blijkbaar niet wat bij de mensen leeft.’

Luc Van den Bossche: ‘Ik vind John een uitermate intelligente man. Ik respecteer en waardeer hem.’

 

Maar in de discussie over topsalarissen staat u lijnrecht tegenover de sp.a.

Van den Bossche: ‘Als ik daarover uitspraken van sommige socialisten lees, denk ik: simpele duiven! De gemakzucht waarmee zij hun opinies op populistische wijze de wereld insturen, vind ik hemeltergend. Neem die hele kwestie over Johnny Thijs, de vorige topman van Bpost. Groot schandaal dat hij zoveel verdiende. Die man kreeg de leiding in handen van een overheidsbedrijf dat diep in de rode cijfers zat en onder zware invloed van de vakbond stond. In tien jaar tijd maakte hij er een winstgevende onderneming van die amper sociale onrust kent en opnieuw een toekomst heeft. Zijn salaris was te laag, als je het mij vraagt, want hij bracht de belastingbetaler vreselijk veel op. De manier waarop hij behandeld is, blijf ik schandalig vinden.’

 

De socialisten nemen u zulke uitspraken niet in dank af.

Van den Bossche: ‘Dat stoort me bitter weinig. Misschien neem ik sommige uitspraken van hen ook niet in dank af. Maar ik zwijg er dan over. Crombez zal wel gelijk hebben als hij zegt dat die kwestie gevoelig ligt bij veel mensen. Maar wie zegt mij dat wat er leeft onder de mensen ook juist is? Staan grote getallen altijd garant voor een precieze weergave van de werkelijkheid? J’en doute fort.’

 

Vindt u van uzelf dat u een toploon waard bent?

Van den Bossche: ‘Na mijn vertrek uit de politiek in 2003 ben ik bij de luchthavenuitbater BIAC aan de slag gegaan. Als voorzitter verdiende ik ergens tussen 250.000 en 300.000 euro. Als je het precieze bedrag wilt weten, moet je het aan mijn vrouw vragen.

Op een bepaald moment - ik zat in de auto op weg naar mijn buitenverblijf in Frankrijk - hoorde ik dat de Australische BIAC-aandeelhouder Macquarie blijkbaar het voorstel had gedaan om 689.000 euro te betalen voor de functie van voorzitter. Maar ik had toen mijn woord al gegeven aan Jeroen Piqueur van de Gentse financiële planner Optima om voor hem te gaan werken.’

 

Is 689.000 euro een fatsoenlijke vergoeding voor een voorzitter van een semioverheidsbedrijf?

Van den Bossche: ‘Dat bedrag is me nooit uitbetaald. Denkt u nu echt dat een aandeelhouder graag geld uitgeeft als hij vindt dat je het niet waard bent? Mijn ervaring is dat aandeelhouders net kijken naar wat een manager opbrengt. Ze kijken naar je toegevoegde waarde. Vergeet niet dat de luchthaven een mooie dividendstroom opleverde voor de aandeelhouders, waaronder de overheid. Kijk, ik ben nooit de grootste socialistische ideoloog geweest. Pragmatisme is minstens even belangrijk. Je hebt politieke ideeën nodig, maar ze zijn als zaadjes op een veld: het hangt af van de weersomstandigheden of ze goed groeien of niet.’

 

Was u altijd al zo’n koele cijferaar?

Van den Bossche: ‘Ik ben altijd erg rationeel geweest, en dat is niet verminderd met de jaren. Sentimenten bewaar je het best voor de slaapkamer. Je lost problemen niet op met emoties. Je moet die uitermate rationeel en koel benaderen. Ik vond en vind het veel belangrijker een dossier ten gronde te kennen, daarover diep na te denken en het advies van verstandige experts in te winnen dan per se populair te willen zijn.’

 

Een politicus die geen zieltjes wint, houdt het doorgaans niet lang uit.

Van den Bossche: ‘Toen ik actief was in de Wetstraat, zat de politiek gelukkig nog anders in elkaar. Vandaag regeert de waan van de dag. Populariteit is de graadmeter. Ik weet ook wel dat het aantal stemmen de sterkte van een partijformatie bepaalt. Maar de populariteitspoll is onevenredig belangrijk geworden. Als er een probleem is, dan schuift een deel van de pers al meteen de microfoon onder de neus van een minister om te vragen wat hij eraan zal doen. Laat ons eerlijk zijn, het enige verstandige antwoord dat je dan kan geven, is: ‘Ik zal het eens bekijken.’ Je hebt het probleem nog niet eens geanalyseerd, laat staan dat je er al een oplossing voor hebt. En als je denkt dat er een kant-en-klare oplossing is, dan is het wellicht een domme oplossing.’

 

Hoe kijkt u naar de sp.a, nu de partijtop al maanden vechtend over straat rolt?

Van den Bossche: ‘Je moet opletten niet in simpele redeneringen te vervallen. Ik stel wel vast dat er vroeger en toute amitié werd gediscussieerd over allerlei thema’s. Er waren vaak meningsverschillen tussen mij en Louis Tobback, Karel Van Miert, Norbert De Batselier of Freddy Willockx, maar zonder dat de partij daaronder te lijden had. Dat is nu niet meer zo evident in de sp.a. Wellicht omdat nu veel van de politici op basis van populariteit lokaal verkozen zijn en ze elkaar als vreemden tegenkomen in het parlement. Er is geen band meer.’

 

Welke oplossing ziet u voor de zwalpende partij?

Van den Bossche: ‘Daar bemoei ik me niet mee. Want dan zou ik mijn eigen overtuiging loochenen, namelijk dat ik geen schoonmoeder wil spelen. Ik onthoud me sinds 2003 dus van elke politieke uitlating. Ik beperk me tot het jaarlijks betalen van mijn lidgeld. Dat zal ik blijven doen tot ik sterf.’

 

Uw overstap van BIAC naar Optima was niet meteen een succes. Het bedrijf heeft zijn bancaire ambities moeten opgeven.

Van den Bossche: ‘Ja en nee. Optima was een kleine of middelgrote speler die in een strikt gereglementeerde omgeving terechtkwam. Daarvoor was een cultuuromslag nodig, en die is gebeurd. We hebben het bancaire stuk dat erbij kwam (de overname van Ethias Bank in 2011, onderdeel van de gelijknamige verzekeringsgroep, red.) niet snel genoeg kunnen integreren zodat het rendabel genoeg werd. De omgevingsfactoren waren ons niet gunstig gezind. Misschien hadden we in een ander tijdperk wel in drie jaar het gat kunnen dichtrijden. Nu had dat veel meer jaren in beslag genomen. En intussen stond de wereld niet stil. Dus was het beter maar meteen de zure appel door te bijten en terug te plooien op de essentie van onze business: financiële planning.’

 

Is de toekomst van Optima nu niet onzeker?

Van den Bossche: ‘Nee. Als ik zie dat het kapitaal vorig jaar gestegen is met 11,4 miljoen euro, volledig volstort - in oude munt bijna een half miljard Belgische frank - dan toont het duidelijk aan dat de aandeelhouders blijven geloven in dit bedrijf. We plooien ons nu terug op onze niche. Is dat een mislukking? Nee. Is het grote euforie? Ook niet. Het is entre les deux.’

 

Wat zocht u eigenlijk bij Optima?

Van den Bossche: ‘Waarom zou ik daar niet mijn werk mogen zoeken?’

 

Was het gewoon dat: een job?

Van den Bossche: ‘Moet ik dan elke morgen mijn acte van geloof opzeggen? Ik zie niet in wat er oneerbaar is aan werken bij Optima.’

 

In de politiek bouwde u aan een maatschappijbeeld. Bij Optima verdiende u gewoon geld.

Van den Bossche: ‘De politieke bladzijde was omgedraaid. Mijn doelstellingen lagen dus elders. Dat vind ik niet oneerbaar.’

 

We moeten niet naïef zijn: u bent ook bij Optima terechtgekomen omdat u politieke connecties had. Of had de overname van Ethias Bank, onderdeel van de socialistische zuil, daar niets mee te maken?

Van den Bossche: ‘Iedereen die ergens komt, heeft een voorgeschiedenis en kent dus mensen in bepaalde kringen. Dat zal dus wel meespelen. Als ik een dossier bij iemand moet verdedigen, zal ik dat doen. Maar of dat het grote verschil maakt? Ik zou daar niet te zwaar aan tillen. De invloed van politieke connecties wordt overschat. Wat wel helpt, is dat je direct naar iemand kan bellen. Je moet niet eerst tientallen telefoons plegen of twee weken wachten vooraleer een afspraak te maken.’

 

Een telefoontje naar Luc Coene van de Nationale Bank was dus snel gepleegd?

Van den Bossche: ‘Dat is juist. Maar hij ging daardoor zijn overtuiging niet loochenen, dat kan ik u verzekeren. Ik heb altijd goed opgeschoten met Coene, hoewel we het vaak oneens waren. Ik kon daar ook perfect mee leven. Het erg strenge toezicht dat de Nationale Bank op Optima uitoefende, was in zekere zin vervelend omdat ik vond dat in sommige zaken werd overdreven. Maar we hadden wederzijds respect voor elkaars persoon en functie.’

 

Sluimert in u geen verborgen liberaal?

Van den Bossche: ‘Met de linkse liberalen heb ik altijd goed opgeschoten. De paarse coalitie in Gent in 1988 is door mij gevormd, tegen de toenmalige regering in waar ik toen zelf in zat. Wilfried Martens tilde er nogal zwaar aan dat de premier in zijn eigen stad in de oppositie werd geduwd. Maar ik deed dat met overtuiging. De Gentse liberaal Willy De Clercq en ik hebben de zaak onderhandeld en getrokken. Er waren toen intense contacten tussen de socialistische en de liberale partij, ook via de vrijzinnigheid. Het is juist, ik ben nooit lid geweest van de linkse vleugel in mijn partij. Met de linkerzijde van de VLD kon ik veel beter overweg.’

 

Eigenlijk bent u altijd een linkse Open VLD’er geweest.

Van den Bossche: ‘Als het politieke landschap kon worden herschikt en je zou de linkervleugel van de liberalen en de rechtervleugel van de socialisten samen zetten, dan denk ik dat ik me daar vrij goed thuis zou voelen. Ben ik dan een socialist of een liberaal? Een mix van beide, vermoed ik. Ik hou niet zo van labeling. Ik ben wellicht te complex samengesteld om één stempel op mij te laten drukken.’

 

Wat heeft u eigenlijk al die tijd gedreven? Gewoon de uitdaging?

Van den Bossche: ‘Ik geef toe: als iets niet uitdagend is, zal ik het waarschijnlijk ook niet doen. Dat zou me vrij snel vervelen. Zolang het verhaal maar eerbaar is. Als de maffia me zou vragen haar patrimonium te beheren, dan zal ik weigeren. Ook al is dat uitdagend.’

 

Hebt u nooit oneerbare voorstellen gekregen in uw carrière?

Van den Bossche: ‘Ik heb in mijn leven enkele keren gezegd dat ik iets niet gehoord heb. Mijn gesprekspartners wisten dan ook vrij snel wat ze konden proberen en wat niet.’

 

Nooit uw ziel verkocht?

Van den Bossche: ‘In tegenstelling tot de dichter Wies Moens, die zijn ziel droeg in het gedrang en opkwam voor het onbaatzuchtige idealisme, heb ik geen ziel. Daarvoor is mijn karakter wellicht te slecht. (grijnst) Maar mij kopen? God, nee.’

 

 

BIO LUC VAN DEN BOSSCHE

Geboren in 1947 in Aalst.

Studeerde rechten aan de Universiteit Gent.

Begon zijn carrière als advocaat, werd in 1981 parlementslid voor de toenmalige BSP en bekleedde vanaf 1988 diverse ministerposten op Vlaams en federaal niveau.

Is bekend van spraakmakende hervormingen zoals de fusie van het hoger onderwijs en de moderisering van de ambtenarij (Copernicus).

Stapte in 2003 over naar de privésector, werd topman bij de luchthavenuitbater BIAC en daarna voorzitter en CEO van de Gentse financiële planner Optima.

Is sinds begin dit jaar enkel nog voorzitter van Optima Global Estate.

 

PIET DEPUYDT, De Tijd, 14 maart 2014 

Brussels Socialisme à Bruxelles's insight:

Het einde van de sociaal-democratie - Luc Van den Bossche: 

'Het is juist, ik ben nooit lid geweest van de linkse vleugel in mijn partij. Met de linkerzijde van de VLD kon ik veel beter overweg.’ 

more...
No comment yet.
Scooped by Brussels Socialisme à Bruxelles
Scoop.it!

La Taxe Caïman, « digne de figurer au festival du rire »

La Taxe Caïman, « digne de figurer au festival du rire » | Brussels socialisme à Bruxelles | Scoop.it
Les récentes fuites dans la presse sur le projet de loi que prépare le ministre des Finances quant à la Taxe Caïman inquiètent le PTB. « Jusqu'ici, cette taxe semblait inutile pour lutter contre la grande fraude fiscale, indique le député Marco Van Hees. Elle pourrait bien s'avérer… nuisible. » Cette taxe risque en effet d'être en réalité une amnistie fiscale anticipée.
more...
No comment yet.
Scooped by Brussels Socialisme à Bruxelles
Scoop.it!

“De Kaaimantaks, die is gewoon lachwekkend”

“De Kaaimantaks, die is gewoon lachwekkend” | Brussels socialisme à Bruxelles | Scoop.it
De PVDA is erg verontrust over de berichten die in de media verschijnen over het wetsontwerp dat de minister van Financiën voorbereidt voor een Kaaimantaks. “Tot nu toe dachten we alleen maar dat de Kaaimantaks zinloos was in de strijd tegen de grote fiscale fraude”, aldus PVDA-volksvertegenwoordiger Marco Van Hees. “Maar nu lijkt het erop dat de taks nefast kan zijn voor de strijd tegen fiscale fraude.” De Kaaimantaks dreigt in werkelijkheid een vorm van vervroegde fiscale amnestie te worden.
more...
No comment yet.
Scooped by Brussels Socialisme à Bruxelles
Scoop.it!

Hoe het boek gelijk kreeg over de keizer van Oostende

Hoe het boek gelijk kreeg over de keizer van Oostende | Brussels socialisme à Bruxelles | Scoop.it
“Zelfs de rechter heeft Johan Vande Lanotte op de vingers getikt voor belangenvermenging” 

 

n 2012 schetsten VRT-journalisten Wim Van den Eynde en Luc Pauwels in De keizer van Oostende een vernietigend beeld van de enorme machtsconcentratie rond Johan Vande Lanotte (SP.A). De voltallige Belgische Wetstraatpers maakte het boek af, zonder dat iemand het had gelezen. Drie jaar later blijken de verguisde auteurs hoofdstuk per hoofdstuk gelijk te krijgen. 


Ze zullen toch wel geweten hebben tegen wie ze het opnamen?” vertrouwde een liberale ex-minister me ooit toe na een interview. ‘Ze’ waren VRT-journalisten Wim Van den Eynde en Luc Pauwels. ‘Ze’ hadden het gewaagd een kritisch boek te schrijven over Johan Vande Lanotte. De liberaal merkte geamuseerd op dat “Johan dat knap had gespeeld”. Knap, zoals in: duivels sluw. Het is maandag 21 mei 2012 en Johan Vande Lanotte heeft een tiental doorgewinterde Wetstraatjournalisten uitgenodigd op de koffi e. De SP.A-minister weet dat De keizer van Oostende de volgende dag uitkomt en wil de puntjes op de i zetten. De auteurs zijn zo sportief geweest hem op voorhand de teksten te laten lezen. Vande Lanotte buit dat uit in zijn voordeel. “Er staan 65 fouten in dat boek”, speldt hij de journalisten op de mouw. 

“Het hangt aan elkaar van de halve waarheden, leugens en insinuaties.” Hij start zijn opsomming door drie smerige roddels over zijn privéleven te weerleggen. De toon is gezet. De roddels staan niet eens in het boek, maar geen van de aanwezigen doet de moeite om dat te checken. Ze laten zich overdonderen door het defensief van Vande Lanotte, zonder een letter van het offensief te hebben gelezen. En zonder de auteurs te bellen. Daar is geen tijd voor, want er moeten vernietigende stukken geschreven worden. De volgende ochtend heeft de voltallige pers De keizer van Oostende in de vuilbak gekeild, nog voor het boek goed en wel in de rekken ligt. En het wordt nog erger. Luc Rademakers, algemeen hoofdredacteur van de VRT-nieuwsdienst en als logebroeder goede maatjes met de machtigste socialisten, besluit op te treden. Hij is niet blij met het staaltje onderzoeksjournalistiek van zijn twee topjournalisten en plaatst hen op non-actief. De twee worden publiekelijk in hun hemd gezet, voor fouten die ze niet gemaakt hebben.


Vandaag blijkt dat hun voorspellingen en analyses klopten als een bus.

more...
No comment yet.
Scooped by Brussels Socialisme à Bruxelles
Scoop.it!

Dit land is ons land! - 1 mei boodschap van ROOD!

Dit land is ons land! - 1 mei boodschap van ROOD! | Brussels socialisme à Bruxelles | Scoop.it

Dit land wordt gemaakt door het werkvolk, de loontrekkenden, de kleine zelfstandigen en de ondernemers die zelf ook de handen uit de mouwen steken. 

Dit land wordt NIET gemaakt door de aandeelhouders, de renteniers, de makelaars van beleggingsproducten. Zij verrijken zich op de kap van de meerderheid. 

Voor de crisis telde ons land 70.000 euro miljonairs, vandaag zijn ze met meer dan 100.000. En allen zijn ze slapend rijker geworden. Voor hen zijn de crisisjaren gouden jaren. Zij hebben een regering ter hunner beschikking die hen op hun wenken bedient. Niet alleen met een index-sprong maar ook dankzij alle afspraken met de overheid zodat zij geen belastingen meer betalen. Of amper. 

Deze regering voert maatregelen uit die door drie van de vier partijen expliciet werden afgewezen toen de kiezers versierd moesten worden. Nu ze aan de macht zijn vegen deze partijen hun voeten aan de democratie. Kiezers zijn er om bedrogen te worden terwijl parlementen uitgerangeerd worden... Dit is even ondemocratisch als asociaal! 

Daarom: hoe sneller deze regering valt, hoe beter. Er valt niets te onderhandelen. In feite zijn we beroofd van een overwinning die we in december hadden kunnen behalen, toen de regering wankelde. Het regeringsbeleid wordt gedicteerd door één partijvoorzitter en hangt voor de rest met speeksel en plakband aan elkaar. De N-VA weet dit maar al te best en investeert één miljoen euro in politieke gadgets zoals de ‘helfie’. 

Het feit dat Michel Maus, een professor van de VUB, een schaduwkabinet vormt met technocraten bewijst dat de kwestie van een machtswissel zich nu reeds stelt. 

Waarop wachten wij? Het is aan de linkerzijde om aan één zeel te trekken en samen de handen in elkaar te slaan rond een gemeenschappelijk platform. Indien dit niet gedaan wordt dan is dat een enorm cadeau voor het antisociaal besparingsbeleid. 

Maar waarom zouden de sp.a en de PS stoutmoedig zijn indien zelfs een PVDA niet durft zeggen dat deze regering best zo snel mogelijk valt? Willen sommigen in de partijhoofdkwartieren ‘slapend rijk’ worden dankzij luidruchtige tussenkomsten in de Kamer, terwijl het gewone volk aangepakt wordt door de ene strafmaatregel na de andere? 

Daarom: dit land is ons land en wij willen niet geregeerd worden door een bende slippendragers van VOKA-UNIZO en VBO. Wij willen een volwaardige democratie waar volksbedrog en misbruik van verkiezingen gesanctioneerd kan worden. 

Wij doen een oproep aan de vakbeweging en burgerbewegingen om een roodgroene alliantie in de steigers te zetten. Alle linkse en progressieve partijen zouden zich moeten uitspreken over een gemeenschappelijk democratisch en sociaal-ecologisch alternatief. Niet binnen drie jaar maar zo snel mogelijk! 

Het tij is beginnen keren. We kunnen deze beweging enkel maar versnellen indien we duidelijk eisen en standpunten uitdragen zoals

- voor een dividendensprong in plaats van een indexsprong! 

- voor een onvoorwaardelijk recht op een inkomen boven de armoedegrens in plaats van de jacht op werklozen! 

- openbare investeringen in groene energie en een grootschalig plan met klimaatjobs! 

- voor een dertig uren week met behoud van inkomen en bijkomende aanwervingen ! 

- voor het bevriezen van de afbetaling van de staatsschuld zolang er geen duidelijkheid is wie er rijker wordt van een oneindige schuldslavernij! 

- voor de sluiting van alle fiscale achterpoortjes en een minimale heffingsvoet op bedrijfswinsten van 20%! 

- voor een échte taxshift: nieuwe belasting schijven van 60% of meer op hoge inkomens boven 100.000 euro/jaar en een vermogensbelasting van 1,5% op de superrijken! 

- voor de herovering van de democratie. Directe participatie aan het beleid van burgers en belangengroepen.

- alle verkozenen zouden afzetbaar moeten zijn, nooit meer dan twee opeenvolgende mandaten mogen uitoefenen en nooit meer dan het dubbele van het gemiddelde loon mogen verdienen. 

 

Leve 1 mei en de strijd van de werkende klasse!  

Leve democratie en ecosocialisme! 

more...
No comment yet.
Scooped by Brussels Socialisme à Bruxelles
Scoop.it!

Haymarket Martyrs--Origin of International Workers Day

Part 1. Public Broadcasting Service (PBS) looks at one of the incidents that gave rise to International Workers Day--May 1 or Mayday. The video only deals wi...
more...
No comment yet.
Scooped by Brussels Socialisme à Bruxelles
Scoop.it!

1 mei - de mooiste dag van het jaar

Ontdek in deze cartoonfilm de geschiedenis van 1 mei!
more...
No comment yet.
Scooped by Brussels Socialisme à Bruxelles
Scoop.it!

Meigroet van Jan Blommaert

Meigroet van Jan Blommaert | Brussels socialisme à Bruxelles | Scoop.it

Kameraden, 

Het is een boutade, maar ze klopt: je hebt een extreemrechtse regering nodig om links terug een smoel te geven. Dat proces is volop bezig. De linkse partijen zijn aan een transformatie bezig; dat proces gaat lang niet snel genoeg, maar het gebeurt wel. De vakbonden hebben hun slagkracht en militante energie teruggevonden. En een nieuwe burgerbeweging, Hart boven Hard, is uit het niets opgedoken en geeft het sociaal protest een nieuwe brede basis in de samenleving, en smeedt allerhande individuen groepen en organisaties in een nieuwe dialoog aaneen. 

Het was de bedoeling van deze regering om, in navolging van Thatcher, de samenleving af te schaffen en ze te vervangen door elf miljoen elkaar beconcurrerende individuen, allemaal behept door een drang naar winst en een angst voor verlies. Die poging is op een schitterende manier aan het falen. Het is precies het offensief van deze regering tegen de samenleving die een nieuwe samenleving schept, met veel meer cohesie en wil tot samenwerking dan tevoren. Die nieuwe samenleving groepeert al de energie die de overheid absoluut niet wenst te gebruiken: de energie van vrijwillige inzet, van belangeloos sociaal engagement, van solidariteit en delen met elkaar, van creatieve activiteit, pret en culturele ontplooiing.

Een jaar terug, bij de verkiezingen van mei 2014, was links verslagen en gedemoraliseerd. Nu niet meer. We komen hier immers sterker uit, en met meer mensen dan ooit tevoren. Wat we doorheen de kille en elitaire politiek van deze overheid herontdekken, dat is het nut en belang van “samen sterk”, en de duurzaamheid van waarden zoals solidariteit, gelijkheid, respect voor elkaar, gerechtigheid, strijdbaarheid en opstandigheid tegen onrechtvaardige macht, en democratisch overleg. We herontdekken, met andere woorden, met z’n allen de linkse waarden, en we begrijpen opnieuw welke meerwaarde precies deze waarden ons in onze geschiedenis hebben geboden. Het zijn die waarden die hier een samenleving hebben gebouwd uit een collectie geïsoleerde individuen. En we herontdekken nu de waarde van zo’n samenleving. 

We staan echter nog maar aan het begin van deze herontdekking, en er ligt nog heel wat werk voor de boeg. 1 mei is een dag waarop we die opdracht goed beseffen: dat het werk aan een betere samenleving, een betere mens, nooit af is en steeds inspanningen vraagt. Maar elk jaar weer halen we uit 1 mei precies dat besef, samen met de energie die we nodig hebben om dat besef in actie om te zetten. Dit jaar is niet anders, of toch – het besef is acuter dan anders, en de energie is groter. 

Kameraadschappelijke 1 mei groeten aan allen, 

Jan Blommaert 

more...
No comment yet.
Scooped by Brussels Socialisme à Bruxelles
Scoop.it!

Le PTB lance sa campagne de printemps pour les 30 heures semaine ce 1er Mai

Le PTB lance sa campagne de printemps pour les 30 heures semaine ce 1er Mai | Brussels socialisme à Bruxelles | Scoop.it
Sous les hashtags #1erMai30h et #1mei30u, le PTB lancera demain, le 1er Mai, sa campagne de printemps pour les 30 heures semaine.
more...
No comment yet.
Scooped by Brussels Socialisme à Bruxelles
Scoop.it!

Le PTB propose la semaine de 30 heures.

Le PTB propose la semaine de 30 heures. | Brussels socialisme à Bruxelles | Scoop.it
Invité de Bel-RTL à 7h50 : Raoul Hedebouw, député fédéral et porte-parole du PTB. Le Parti du Travail de Belgique sort un livre, intitulé « La taxe de
more...
No comment yet.
Scooped by Brussels Socialisme à Bruxelles
Scoop.it!

Parti du Travail de Belgique: 'I don't want to end up far removed from the workers'

Parti du Travail de Belgique: 'I don't want to end up far removed from the workers' | Brussels socialisme à Bruxelles | Scoop.it
They were the big surprise in last May's elections, the 4 Brussels elected representatives for the PTB, Parti du Travail de Belgique. They are now in Brussels Parliament, and they're a little surprised themselves. How have they been doing...
more...
No comment yet.
Scooped by Brussels Socialisme à Bruxelles
Scoop.it!

Als De Morgen voor een niet-verkozen besparingsregering kiest…

Als De Morgen voor een niet-verkozen besparingsregering kiest… | Brussels socialisme à Bruxelles | Scoop.it

Een regering van technocraten zoals afgelopen maandag voorgesteld door De Morgen is niets anders dan een niet-verkozen regering – waar is de tijd dat dit gewoon een dictatuur werd genoemd? – die een zelfde neoliberale beleid als vandaag zou voeren, maar dan overgoten met een sausje van ‘wetenschappelijke objectiviteit’ en met een forse nieuwe aanval op onze democratische rechten. Neen, deze zalm zal bij ons niet pakken. 

 

Het idee is niet nieuw en het vertrekpunt is begrijpelijk. Waarom zouden we politiek overlaten aan kibbelende politici die meer bezig lijken te zijn met hun eigen loopbaan dan met de belangen van de bevolking? In plaats van als alternatief te wijzen op de mogelijkheid dat de bevolking zelf actief aan politiek gaat doen, beperken burgerlijke media en figuren zich evenwel liever tot het idee van een bewind door specialisten, zogenaamde technocraten. Vorige week was er zelfs een zelfverklaarde expert, Michel Maus, die met het idee van een technocratenpartij kwam. 

 

De zoektocht naar capabele technocraten leidt al snel tot specialisten inzake privatiseringen, het opvoeren van de flexibiliteit of het opleggen van nieuwe besparingen op de kap van de werkende bevolking. Hoogstens worden wat progressieve schaamlapjes toegevoegd om een schijn van evenwichtigheid te wekken. Kapitalistische experten inzetten om hetzelfde beleid te voeren als we vandaag kennen, is helemaal geen progressief idee.

Bovendien zet het de deur open om verder te gaan in de richting van een ondemocratisch regime waarin de uitvoerende macht alle beslissingen neemt, het is een stap weg van het parlementarisme. Het klopt dat we vandaag niet veel te zeggen hebben en dat democratische rechten beperkt zijn tot om de paar jaar een bolletje te kleuren achter verschillende partijen die eenzelfde neoliberale visie brengen, hoogstens met wat nuances inzake ritme van de aanvallen op onze levensstandaard. Maar moeten we daarom zelfs onze beperkte democratische rechten maar overboord gooien?

In het parlementaire stelsel in een kapitalistische omgeving haalt de kandidaat met de meeste financiële middelen het doorgaans, denk maar aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Maar tegelijk bieden verkiezingen mogelijkheden voor echte opposanten om een campagne te voeren voor een fundamentele breuk met het huidige systeem. Nu lijkt De Morgen ervoor te pleiten om ons zelfs die mogelijkheid te ontnemen? 

 

De afgelopen jaren waren er enkele ervaringen met technocratische regeringen in Griekenland en Italië. Daar werden allerhande professoren en experts aangesteld om een asociaal besparingsbeleid te voeren. In welke zin was dit volgens de aanhangers van een technocratisch model een stap vooruit? Als we verder in de geschiedenis teruggaan, zien we dat technocratische regeringen vooral gebruikt werden op ogenblikken dat de politieke instrumenten van de burgerij verbrand waren en er vanuit het establishment een roep groeide naar een ‘sterk bewind’. De stap van een technocratie naar een openlijke dictatuur is niet zo heel groot. In Portugal wordt bij het idee van een technocratische regering vaak verwezen naar de dictatuur van Salazar als ‘voorbeeld’. Is dat het voorbeeld dat De Morgen ons voorschotelt? Een fascistische dictatuur? 

 

Socialisten staan voor een ander type van regering. We zijn het eens dat we politiek niet aan politiekers moeten overlaten, maar stellen in de plaats daarvan voor dat de meerderheid van de bevolking zelf actief aan politiek gaat doen. Een arbeidersregering met vertegenwoordigers vanuit de arbeidersbeweging en sociale bewegingen die permanent afzetbaar zijn en geen privileges genieten. Vertegenwoordigers die leven aan een gemiddeld arbeidersloon zodat beslissingen ook concreet zijn voor diegenen die ze nemen. En een regering die maatregelen neemt die gesteund worden door de meerderheid van de bevolking, met name een stopzetting van de aanvallen op onze levensstandaard door het geld te zoeken waar het zit. De roep naar een dergelijk antibesparingsbeleid weerklinkt steeds luider, in Groot-Brittannië blijkt het zelfs uit wat kiezers van Labour graag in het programma van die partij hadden gezien (zie dit opmerkelijke artikel in The Guardian), maar uiteraard niet van Labour moeten verwachten.

Een antibesparingspartij met respect voor alle stromingen die betrokken zijn in de strijd tegen het huidige asociale beleid en gericht op de vorming van een regering die niet alleen breekt met de aanvallen op onze levensstandaard maar ook met de vriendjespolitiek die vandaag schering en inslag is in de kringen van het establishment, dat zou pas een radicaal alternatief op het Thatcheriaanse kibbelkabinet vormen! 

more...
No comment yet.
Scooped by Brussels Socialisme à Bruxelles
Scoop.it!

Linkse (???) kopstukken vallen sp.a-top aan

Linkse (???)  kopstukken vallen sp.a-top aan | Brussels socialisme à Bruxelles | Scoop.it

Net nu Bruno Tobback en John Crombez officieel kandidaat zijn voor het sp.a-voorzitterschap, schetsen enkele invloedrijke linkse figuren een vernietigend beeld van de partij.

Brussels Socialisme à Bruxelles's insight:

Linkse???? 

- Frank Van Massenhoven 

- Luc Van den Bossche 

- Willy Claes 

- Fons Leroy 

- Mark Elchardus 

- ... 

#newspeak 

more...
No comment yet.
Scooped by Brussels Socialisme à Bruxelles
Scoop.it!

Plan Laanan : « Le sac orange ne remplacera pas une collecte des sacs blancs »

Plan Laanan : « Le sac orange ne remplacera pas une collecte des sacs blancs » | Brussels socialisme à Bruxelles | Scoop.it
Le PTB réagit sur le Plan Laanan. Selon Youssef Handichi, député régional : « le sac orange ne permettra pas de compenser la suppression d'une collecte des sacs blancs ». Pire, l'alternance des sacs oranges et blancs va compliquer la vie des Bruxellois. Il interpellera au Parlement bruxellois la ministre Laanan sur son plan de récolte des déchets. Fidèle à son principe rue-parlement-rue, le PTB mobilisera les habitants lors de cette interpellation.
more...
No comment yet.
Scooped by Brussels Socialisme à Bruxelles
Scoop.it!

De toekomst van de socialistische partijen

De toekomst van de socialistische partijen | Brussels socialisme à Bruxelles | Scoop.it

Sp.a hield een nationaal congres op 7 februari. De korte congrestekst die er werd goedgekeurd blinkt uit door nietszeggendheid. Dit schudden ze uit hun mouw na een periode van grote syndicale bewegingen in eigen land, na de klinkende verkiezingsoverwinning van Syriza in Griekenland. De ideologische neergang van de sp.a blijft ons verbazen. Niet dat we dit schrijven met leedvermaak. We leven mee met de duizenden basismilitanten van de sp.a die knarsetandend de teloorgang van hun partij ondergaan en meestal niet op het congres aanwezig waren. 

 

Maar wat te doen om het tij te keren? De misnoegdheid over de politiek van de rechtse regering is toch groot. Waarom kunnen noch sp.a noch PS voordeel halen uit hun kritiek daarop? Het antwoord is duidelijk: die kritiek is compleet ongeloofwaardig als men geen afstand neemt van veel maatregelen die de vorige regeringen genomen hebben, met deelname van de socialistische partijen en zelfs met een socialistische eerste minister. 

De basis van de partij weet dat het nodig is om afstand te nemen van het verleden. Nergens was dat duidelijker dan in Antwerpen. Op de eerste vergaderingen die de Antwerpse afdeling hield na de nederlaag in de gemeenteraadsverkiezingen was de haat tegen het beleid van Patrick Janssens voelbaar. Unaniem werd beslist de naam “stadspartij” te laten vallen. Het woord socialisme uit de partijnaam weren, de partij een kartel met de CD&V opdringen, het had enkel maar geleid tot De Wever als burgemeester. Helaas blijven de geesten van vroeger sterk aanwezig. 

more...
No comment yet.