Un vídeo elaborat per Philip Brady, restaurador de mecanismes dels ocells cantaires. Mostra el funcionament de la manxa per generar el cant.
"2 identical large French singing bird cage movements. Shows one bellows unrestored compared to a restored bellows. The restored bellows produces a much brigh..."