Bodem en Water
35 views | +0 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Karla Niggebrugge
Scoop.it!

Europa: Wat valt er te kiezen voor de Nederlandse waterprofessional?

Europa: Wat valt er te kiezen voor de Nederlandse waterprofessional? | Bodem en Water | Scoop.it
Donderdag 22 mei gaan we naar de stembus om te kiezen voor een nieuw Europees Parlement. Wat willen de verschillende partijen watergebied en welke thema’s zijn de komende jaren actueel?
more...
No comment yet.
Scooped by Karla Niggebrugge
Scoop.it!

Erkenning drinkwater als nationaal belang

Erkenning drinkwater als nationaal belang | Bodem en Water | Scoop.it
 
Terecht dat het kabinet de drinkwatervoorziening als nationaal belang erkent. Dat zegt Vewin - de vereniging van drinkwaterbedrijven - in reactie op de Beleidsnota Drinkwater van het Ministerie van I&M.
more...
No comment yet.
Scooped by Karla Niggebrugge
Scoop.it!

PS stellen kadernota Ondergrond vast - Provincie Utrecht

Hoofdonderwerpen hierbij zijn veiligstelling drinkwater, ondiepe bodemenergie (Warmte-Koude Opslag), bodemsanering en mijnbouwactiviteiten in diepere lagen (geothermie, schaliegas). De kadernota is in PS vastgesteld.
more...
No comment yet.
Scooped by Karla Niggebrugge
Scoop.it!

Roep om Belasting op Leidingwater af te schaffen steeds luider

Roep om Belasting op Leidingwater af te schaffen steeds luider | Bodem en Water | Scoop.it
Verschillende partijen uit de watersector, waaronder Vewin en Vitens, grijpen de start van de besprekingen over de Rijksbegroting aan om zich opnieuw uit te spreken tegen de Belasting op Leidingwater (BOL).
more...
No comment yet.
Scooped by Karla Niggebrugge
Scoop.it!

Effecten van bodembeheer op gewasproductie en klimaat

Effecten van bodembeheer op gewasproductie en klimaat | Bodem en Water | Scoop.it
Wetenschappers in het Europese project Catch–C onderzoeken het effect van maatregelen die bijdragen aan een beter bodembeheer. Hierbij is gekeken naar het effect op klimaat, gewasproductie en bodemeigenschappen.
more...
No comment yet.
Scooped by Karla Niggebrugge
Scoop.it!

Nieuwbouwwijk Beljaart in Dongen krijgt alsnog aardgas - Brabants Dagblad

Nieuwbouwwijk Beljaart in Dongen krijgt alsnog aardgas
Brabants Dagblad
De bewoners van fase 2, jarenlang geplaagd door een haperend collectief systeem van warmte- en koude-opslag (wko) krijgen de keuze.
more...
No comment yet.
Scooped by Karla Niggebrugge
Scoop.it!

Arjan Hendriksen (Interpolis): Tekort aan bluswater groeiend probleem. - z24

Arjan Hendriksen (Interpolis): Tekort aan bluswater groeiend probleem. - z24 | Bodem en Water | Scoop.it
z24
Arjan Hendriksen (Interpolis): Tekort aan bluswater groeiend probleem.
z24
Brandputten zijn bluswatervoorzieningen die bluswater onttrekken aan het grondwater. Deze voorzieningen leveren over het algemeen een groot debiet.
more...
No comment yet.
Scooped by Karla Niggebrugge
Scoop.it!

Vitens: 'Bescherm gebied voor waterwinning toekomst' - RTV Oost

Vitens: 'Bescherm gebied voor waterwinning toekomst' - RTV Oost | Bodem en Water | Scoop.it
Vitens: 'Bescherm gebied voor waterwinning toekomst'
RTV Oost
Waterbedrijf Vitens wil dat speciale gebieden worden aangewezen als 'strategische reserves' voor toekomstige drinkwaterwinning.
more...
No comment yet.
Scooped by Karla Niggebrugge
Scoop.it!

'Bijen-actie Syngenta ongeloofwaardig'

'Bijen-actie Syngenta ongeloofwaardig' | Bodem en Water | Scoop.it
NieuweOogst.nu brengt het agrarische nieuws uit de regio en nieuws over de verschillende sectoren uit de land- en tuinbouw.
more...
No comment yet.
Scooped by Karla Niggebrugge
Scoop.it!

Grondwaterstand in zuidoosten van Brabant te laag voor de tijd van het jaar - Agriholland (persbericht)

Doordat er deze winter weinig regen is gevallen is de grondwaterstand in het zuidoosten van Brabant te laag voor de tijd van het jaar.

more...
No comment yet.
Rescooped by Karla Niggebrugge from Bodem en water in het nieuws
Scoop.it!

Maatregelen nodig voor behoud drinkwaterkwaliteit

Maatregelen nodig voor behoud drinkwaterkwaliteit | Bodem en Water | Scoop.it
Op alle locaties in Nederland waar oppervlaktewater wordt gewonnen voor drinkwater staat de waterkwaliteit onder druk als gevolg van de klimaatverandering. Maatregelen zijn nodig om het water in de toekomst geschikt te houden voor de drinkwaterbereiding. Het meest kansrijk is een combinatie van beleidsmaatregelen, aanpassingen in het watersysteem en een uitgebreidere zuivering door de drinkwaterbedrijven.

Via JPW
more...
No comment yet.
Scooped by Karla Niggebrugge
Scoop.it!

138 miljoen voor POP3 Oost-Nederland

NieuweOogst.nu brengt het agrarische nieuws uit de regio en nieuws over de verschillende sectoren uit de land- en tuinbouw.
more...
No comment yet.
Scooped by Karla Niggebrugge
Scoop.it!

Climate Change Now Impacts Daily Life, U.S. Report Finds

Climate Change Now Impacts Daily Life, U.S. Report Finds | Bodem en Water | Scoop.it
Climate change already has an impact on Americans every day, and its effects will continue to grow as manmade emissions of greenhouse gases continue, according to a landmark report released Tuesday by the Obama administration The report, known as...
more...
No comment yet.
Scooped by Karla Niggebrugge
Scoop.it!

Olieramp op Nederlands-Duitse grens - Eén Vandaag

Olieramp op Nederlands-Duitse grens - Eén Vandaag | Bodem en Water | Scoop.it
Eén Vandaag Olieramp op Nederlands-Duitse grens Eén Vandaag Over 1900 meter worden nu damwanden geslagen om het grondwater te beschermen.Bewoners in zowel Nederland als Duitsland zijn bezorgd over de gevolgen van de verontreiniging en willen dat...
more...
No comment yet.
Scooped by Karla Niggebrugge
Scoop.it!

Tarief voor monitoring van derogatie is voor 2014 verhoogd - Agriholland (persbericht)

Tarief voor monitoring van derogatie is voor 2014 verhoogd Agriholland (persbericht) Omdat de Europese Commissie constateert dat in het zuidelijke zandgebied en in het lössgebied de kwaliteit van het grondwater nog niet voldoet aan de norm van de...
more...
No comment yet.
Scooped by Karla Niggebrugge
Scoop.it!

Beantwoording Kamervragen over het opnemen van de Structuurvisie Schaliegas in de Structuurvisie Ondergrond | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

Beantwoording Kamervragen over het opnemen van de Structuurvisie Schaliegas in de Structuurvisie Ondergrond | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl | Bodem en Water | Scoop.it
Actueel: http://t.co/b6vCe4n5nf @HJWijnants CDA doe wat: geen giftig grondwater e.d.@cdavandaag @ruthpeetoom @jefwintermans @PCGGlas
more...
No comment yet.
Scooped by Karla Niggebrugge
Scoop.it!

Nieuw IPCC-rapport biedt voor Nederland geen verrassingen

Nieuw IPCC-rapport biedt voor Nederland geen verrassingen | Bodem en Water | Scoop.it
Het vorige week verschenen tweede deel van het vijfde IPCC Assessment rapport heeft geen verrassingen voor de Nederlandse situatie op gebied van klimaatverandering, gevolgen en te nemen maatregelen.
more...
No comment yet.
Scooped by Karla Niggebrugge
Scoop.it!

Droogte begint boeren Brabant dwars te zitten

Droogte begint boeren Brabant dwars te zitten | Bodem en Water | Scoop.it
ZEELAND - Droge sloten, stofwolken over boerenland. De aanhoudende droogte begint een probleem te worden in het oosten van Brabant, met name op de zanderige Peel.
more...
No comment yet.
Scooped by Karla Niggebrugge
Scoop.it!

Eerste resultaten bodemkwaliteit op zandgrond 2013

Eerste resultaten bodemkwaliteit op zandgrond 2013 | Bodem en Water | Scoop.it
Het project Bodemkwaliteit op zandgrond geeft aan dat een hoge aanvoer van organische stof een gunstig effect heeft op zowel de gewasopbrengsten als het nitraatgehalte in het grondwater.
more...
No comment yet.
Scooped by Karla Niggebrugge
Scoop.it!

OESO: ‘Excellence moet niet leiden tot zelfgenoegzaamheid’

OESO: ‘Excellence moet niet leiden tot zelfgenoegzaamheid’ | Bodem en Water | Scoop.it
De Nederlandse watersector levert goede prestaties, maar moet wel uitkijken voor zelfingenomenheid. In het kader van een duurzame toekomst moet ook de Nederlandse watersector zich aanpassen.
more...
No comment yet.
Scooped by Karla Niggebrugge
Scoop.it!

Aa en Maas - website — Zonnige start voorjaar, nu al aandacht voor droogte

Aa en Maas - website — Zonnige start voorjaar, nu al aandacht voor droogte | Bodem en Water | Scoop.it
De winter is niet eens officieel afgelopen en we genieten al van warme zonnige dagen. Fijn voor ons maar minder goed voor de grondwaterstand.
more...
No comment yet.
Scooped by Karla Niggebrugge
Scoop.it!

Burgers gezocht voor sponsoring akkerrand

Burgers gezocht voor sponsoring akkerrand | Bodem en Water | Scoop.it

Via Crowdfunding kunnen burgers een boer sponsoren die een bij-vriendelijke akkerrand realiseert. En vervolgens op bezoek gaan om te zien hoe het erbij staat!

more...
No comment yet.
Scooped by Karla Niggebrugge
Scoop.it!

OESO: Toezicht op waterschappen versterken

Het wereldwijd geroemde Nederlandse waterbeleid, kan op belangrijke onderdelen worden verbeterd. Zo is onafhankelijk toezicht nodig en meer transparantie over de bestedingen in het waterbeheer.
more...
No comment yet.