Ondernemende bibliotheek
1.7K views | +0 today
Follow
Ondernemende bibliotheek
Bibliotheken zitten in een veranderproces dat innovatie en ondernemerschap vraagt. Financiering vormt een essentieel onderdeel om tot vernieuwing te komen. De Brabantse netwerk Bibliotheek (BNB) brengt kansen op het gebied van subsidies, fondsen, crowdfunding en derde stromen in beeld.
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

MIT-regeling Topsector Creatieve Industrie | Agentschap NL

MIT-regeling Topsector Creatieve Industrie | Agentschap NL | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it

 De kernactiviteiten in de sector bestaat uit het maken van vorm, betekenis of een symbolische waarde. Maar ook de manier waarop zij die activiteiten vormgeven: het creatieve innovatieproces. Architectuur, mode, gaming, design, reclame en nieuwe media horen onder meer tot de creatieve industrie. Het gaat het om bedrijven die hun bestaansreden vinden in creativiteit, innovatie en ondernemerschap.

Rutger van den Assem's insight:

Er kan vanaf 22 mei subsidie worden aangevraagd voor kennisvouchers en R&Dsamenwerkingsprojecten.

more...
Rutger van den Assem's comment, May 23, 2013 3:15 AM
Cubiss is door AgentschapNL aangemerkt als kennisinstelling waar kennisvoucher voor onderzoeksvragen uit de creatieve industrie kunnen worden ingediend.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Platform31 - Oproep nieuwe ronde experimenten bevolkingskrimp

Platform31 - Oproep nieuwe ronde experimenten bevolkingskrimp | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it

In een nieuwe ronde experimenten bevolkingsdaling biedt Platform31 in plaats aan tien innovatieve experimenten. Deze zijn bedoeld om oplossingen te vinden voor de problematiek die de bevolkingsdaling met zich meebrengt. Indieners werken samen met lokale betrokkenen, bijvoorbeeld provincies, gemeenten, corporaties, makelaars, bewonersorganisaties, zorg, welzijn en arbeidsbureaus.

Rutger van den Assem's insight:

Aandragen van experimenten kan vanuit anticipeergebieden (o.a. West Brabant en Limburg). Er is een beperkte financiële bijdrage voor onderzoek en inhuur van experts (ca. 10.000 euro op basis van cofinanciering per experiment).

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Oranje Fonds - Subsidie Ontmoetingsruimtes

Oranje Fonds - Subsidie Ontmoetingsruimtes | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it

De knutselclub, de jongerensoos, buurtbewoners met kleine kinderen…
Iedere ontmoetingsruimte heeft vaste groepjes gebruikers.
Het Oranje Fonds helpt als u uw ontmoetingsruimte of activiteiten aanpast en er zodoende meer of andere groepen mensen gebruik van maken.

Rutger van den Assem's insight:

Omdat het een lokale voorziening betreft, vinden we dat onderhoud en aanschaf van basisbenodigdheden lokaal geregeld moeten zijn. We maken wel uitzonderingen. Als u aantoont dat er iets speciaals nodig is zodat een nieuwe groep mensen ook kan deelnemen, dan helpen we graag.

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Provincie Limburg stelt subsidie de Bibliotheek op School beschikbaar

Provincie Limburg stelt subsidie de Bibliotheek op School beschikbaar | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it

De Provincie Limburg stelt ook in 2013 een subsidie van maximaal € 10.000,- per school beschikbaar aan bibliotheken die aan de slag willen gaan met de Bibliotheek op school. Voornoemde subsidie moet besteed worden aan een op de doelgroep aangeschafte en afgestemde collectie van max. € 7.500,- en een inrichting van max. € 2.500,-.

Rutger van den Assem's insight:

Uiterste indiendatum voor de 1e tranche: 1 maart 2013
Uiterste indiendatum voor de 2e tranche: 1 september 2013

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Mediawijzer Stimuleringsregeling 2013 | Mediawijzer

Mediawijzer Stimuleringsregeling 2013 | Mediawijzer | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it

Mediawijzer.net heeft voor 2013 net als in voorgaande jaren een Stimuleringsregeling ingesteld. Onderdeel van de missie van Mediawijzer.net is het versterken van mediawijsheid initiatieven door netwerkpartners met elkaar te verbinden. Projecten dienen daarom samenwerking en synergie te bevorderen en met minimaal drie verschillende netwerkpartners worden uitgevoerd. Binnen de regeling is in totaal €200.000,- (inclusief btw) beschikbaar voor projecten. Er zijn 3 projectonderwerpen waarop men kan inschrijven. De inschrijving start op 23 mei, de dag van de Mediawijsheidmarkt 2013.

Rutger van den Assem's insight:

Er is één toewijzingsmoment  in 2013, mochten niet alle onderwerpen een invulling krijgen dan wordt een tweede toewijzingsmoment georganiseerd. De planning is als volgt: Start indienen: 23 mei 2013. Deadline indienen: 15 juli 2013. Uitslag: begin september 2013. Opleveren projectresultaten: begin april 2014.

more...
mira jantzen's curator insight, April 21, 2013 8:15 AM

Let op: indiening uiterlijk 15 juli!

 

Rutger van den Assem's comment, May 21, 2013 3:29 AM
Indienen is niet uiterlijk 23 mei, maar gaat 23 mei van start..
mira jantzen's comment, May 27, 2013 6:26 AM
Dank je, commentaar aangepast!
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Nieuwe regeling Persinnovatie 2013

Nieuwe regeling Persinnovatie 2013 | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it

Het Stimuleringsfonds voor de Pers heeft voor 2013 een nieuwe regeling voor persinnovatie bekendgemaakt. Met de Tijdelijke subsidieregeling persinnovatie 2013 kan subsidie worden verstrekt voor vernieuwingen op het gebied van journalistieke producten en diensten, van vervaardiging tot presentatie.

Rutger van den Assem's insight:

Aanvragen kunnen in twee ronden worden ingediend. De eerste aanvraagronde sluit op 19 mei 2013, de tweede op 20 oktober 2013. Het subsidieplafond bedraagt € 450.000 per ronde. Per aanvraag kan maximaal € 100.000,- voor een peridoe van 1 jaar worden aangevraagd.

more...
Rutger van den Assem's comment, March 5, 2013 3:04 AM
In 2012 heeft de Zeeuwse bibliotheek succesvol deelgenomen aan een project van het fonds persinnovatie.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Cultuur-Ondernemen | Allesovergeld - workshops

Cultuur-Ondernemen | Allesovergeld - workshops | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it

Geld speelt een rol en dat roept vragen op. Wat zijn risico's, aan welke voorwaarden moet gedacht worden, hoe is de wet, regelgeving en wat kan wel en niet met extern financiering. Op donderdagochtend 4 april a.s. biedt Cultuur-Ondernemen u de mogelijkheid antwoord te vinden op deze zaken.

Rutger van den Assem's insight:

Inschrijven voor deze ochtend kan tot 25 maart 2013 en kost € 25,-.

more...
No comment yet.
Scooped by Rutger van den Assem
Scoop.it!

Subsidies - Nederlands Letterenfonds

Subsidies - Nederlands Letterenfonds | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it

Het gaat om subsidie voor literaire projecten en manifestaties of festivals die gericht zijn op vergroting van het publiek voor de Nederlandstalige literatuur. Ook projecten en manifestaties waarbij sprake is van een wisselwerking tussen Nederlandse en internationale literatuur vallen binnen het bereik van de regeling.

more...
No comment yet.