Subsidies - Nederlands Letterenfonds | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it

Het gaat om subsidie voor literaire projecten en manifestaties of festivals die gericht zijn op vergroting van het publiek voor de Nederlandstalige literatuur. Ook projecten en manifestaties waarbij sprake is van een wisselwerking tussen Nederlandse en internationale literatuur vallen binnen het bereik van de regeling.