Stichting Pica zoekt bibliotheekprojecten | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it

Stichting Pica bevordert en stimuleert de wetenschappelijke en openbare informatieverzorging in Nederland. Zij tracht dit doel te bereiken door in strikte onafhankelijkheid en met zo laag mogelijke kosten te voorzien in de behoeften van openbare, wetenschappelijke en speciale bibliotheken, en andere instellingen op het gebied van informatieverzorging. Stichting Pica subsidieert projecten en activiteiten die samenwerking tussen bibliotheken bevorderen.