Van een wild idee tot een super project | Jij maakt het mee | Ondernemende bibliotheek | Scoop.it

Jij maakt het mee is een platform van het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP), bedoeld voor mensen die in hun vrije tijd met kunst bezig zijn en organisaties die dat ondersteunen. Een interactieve omgeving waarin een project kan worden gestart en voor mensen die mee willen denken over hoe bijzondere amateurkunstprojecten er uit moeten zien. Je kunt hier twee dingen doen: subsidie aanvragen en meedenken en meebeslissen over projectideeën.