პატარა სამყაროს ეფექტი ანუ სოციალური მედია | Blog Newspaper | Scoop.it
“თუ სოციალურ ქსელში შენ მიერ გავრცელებულ ინცორმაციას შენი მეგობარი დაა–li...