Bewust ouderschap
393 views | +0 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Kiind Magazine
Scoop.it!

Prijzen en belonen, waarom zou je? | Kiind Magazine

Prijzen en belonen, waarom zou je? | Kiind Magazine | Bewust ouderschap | Scoop.it

Ooit hebben opvoedkundigen bedacht dat straffen toch niet zo'n goed middel was om kinderen mee op te voeden. Straffen levert meer narigheid op en erg effectief is het meestal niet. Nou ja, het gedrag stopt eventjes, maar meestal niet voor lang. Daarbij zijn de langetermijneffecten ingrijpend. Ook de relatie tussen ouder en kind komt er flink mee onder druk te staan.

Maar ja, wij ouders willen toch wel graag dat kinderen doen wat wij zeggen. Dat ze netjes aan tafel blijven zitten tijdens het eten, dat ze hun broertje of zusje niet slaan, dat ze hun speelgoed heel laten en van de dure ipad van mama afblijven.

Door het prijzen van goed gedrag zou je in theorie je kind kunnen stimuleren om het juiste gedrag vaker te laten zien. Verbaal belonen lijkt een mooi en redelijk alternatief. Maar is dat wel zo?

'Nee' zegt Alfie Kohn, schrijver van boeken over opvoeding en educatie. Prijzen is niets anders dan de andere kant van de medaille waar straffen ook op staat. Het is manipuleren van gedrag. Goed, het is wat milder en vriendelijker op het oog dan straf geven, maar het is een wolf in schaapskleren.

Kijk bijvoorbeeld maar eens naar dit onderzoek: onlinelibrary.wiley.com | Is no praise good praise?. De conclusie is dat het prijzen van de inzet weliswaar niet schadelijk is, maar dat prijzen om wie het kind is (“Wat knap van jou!”) dat wel is. Dit is een van de vele onderzoeken en eigenlijk zijn de uitkomsten steeds hetzelfde: prijzen verlaagt het zelfvertrouwen en de motivatie van kinderen. Maar hoe zit dat dan precies?

Eigenlijk is het vrij logisch: een kind dat van een ander te horen krijgt of het iets goed of fout doet, vertrouwt steeds vaker op het oordeel van anderen. In plaats van dat een kind zelf denkt: 'ik ben zeer tevreden over wat ik heb gedaan', aarzelt het en kijkt naar zijn ouder of leerkracht: 'is het zo wel goed?'

 

Lees verder: http://kiind.nl/articles/507/Prijzenenbelonenwaaromzouje.html

more...
No comment yet.
Scooped by Kiind Magazine
Scoop.it!

Nachtwacht, reëel over nachtelijk ouderschap | Kiind Magazine

Nachtwacht, reëel over nachtelijk ouderschap | Kiind Magazine | Bewust ouderschap | Scoop.it

Na de losse opvoedingsstijl van de jaren zeventig ging men het uit angst voor ontsporende kinderen radicaal anders doen. Een autoritaire opvoedstijl raakte daardoor weer helemaal in de mode. Veel mensen zijn nog altijd bang dat hun kinderen verwend raken door de aandacht die je ze geeft en al van heel jonge baby's wordt verwacht dat ze doorslapen. Deze meningen laten vaak weinig ruimte voor informatie over de behoeften van kinderen aan troost, warmte, lichamelijke nabijheid en voeding tijdens de nachtelijke uren.

Als ouder hoef je je niet schuldig of bezorgd te voelen als jouw kindje niet doorslaapt

 

Doorslapen
Veel mensen beschouwen de nachtelijke behoeften van jonge kinderen als lastig of zelfs als teken van een gedragsprobleem of -stoornis. Ze zien het laten 'doorslapen' van hun kindje als een belangrijk deel van het ouderschap en zijn teleurgesteld in zichzelf of hun kindje als dit niet binnen een paar maanden lukt. Er zijn wel slaapkopjes die op jonge leeftijd de klok rond slapen. Vele kinderen hebben behoefte aan een of meer melkvoedingen, troost en nabijheid van de ouders. Als ouder hoef je je dus niet schuldig of bezorgd te voelen als jouw kindje niet doorslaapt. Blijkbaar past het doorslapen niet bij jouw kindje op dit punt in zijn ontwikkeling.

 

Nachtelijk ouderschap
In het algemeen hebben kinderen lange tijd 's nachts behoefte aan troost, zorg, aandacht, borstvoeding en de nabijheid van anderen. Je bent dus niet alleen overdag, maar ook 's nachts ouder. Mocht je ervan uitgaan dat je kindje op een aparte kamer zal slapen en op jonge leeftijd de hele avond en nacht zal doorslapen zonder jouw aandacht, kan het onverwachts en erg vermoeiend zijn wanneer dit niet opgaat voor jullie kindje. Daarom kan het nuttig zijn om te zoeken naar een vorm van nachtelijke ouderschap dat de behoeften van jezelf en je kind tegemoet komt.

 

Lees verder >> http://kiind.nl/articles/15/Nachtwacht.html

more...
No comment yet.
Scooped by Kiind Magazine
Scoop.it!

Twee sporten, muziekles en een hobby? | Kiind Magazine

Twee sporten, muziekles en een hobby? | Kiind Magazine | Bewust ouderschap | Scoop.it

Als je kind een jaar of zeven is, heeft het eindelijk zwemdiploma A en B binnen. Gelukkig, niet meer elke week in die benauwde kantine van het zwembad hoeven te wachten. Maar: wat dan? Zwemmen is gezond, en als dat ophoudt, wat kan je kind dan gaan doen ter vervanging?

 

Sport- of muziekles
Er zijn kinderen die graag op een sport willen, en weer andere kinderen willen op muziekles. En dan zijn er natuurlijk ouders die willen dat hun kind een muziekinstrument leert bespelen of minimaal een sport gaat beoefenen. Maar wat als je kind daar zelf helemaal geen zin in heeft? Is sporten wel zo belangrijk voor een kind, en moeten we wel willen dat ze naar al die clubjes gaan na schooltijd?

 

Jeugdherinneringen
Het blijft een dilemma: van huis uit heb ik meegekregen dat sporten goed is voor lijf en leden: een goede conditie is belangrijk voor een gezond leven, en door sporten ontwikkel je daarnaast allerlei belangrijke sociale vaardigheden. Na heel wat sporten uitgeprobeerd te hebben, vond ik er uiteindelijk rond mijn veertiende eentje die echt bij me paste. Misschien wel omdat ik daar talent voor had? In elk geval ging ik uit vrije wil zomaar vier keer in de week trainen, en bestond mijn weekend uit competitie of toernooien spelen. Ik at gezond, sportte genoeg, zat letterlijk en figuurlijk prima in mijn vel. Genoten heb ik van die tijd. De herinneringen van mijn man zijn iets minder florissant: zijn moeder eiste, min of meer onuitgesproken, dat hij op pianoles ging. Dat had ze zelf nooit gemogen vroeger, en dus vond ze het belangrijk dat hij het wel kreeg. Muziekles, dat hoort immers bij de opvoeding van elk kind. Vond zij.

 

Lees meer > http://kiind.nl/articles/464/Tweesportenmuziekleseneenhobby.html

more...
No comment yet.
Scooped by Kiind Magazine
Scoop.it!

Alles is spel: Stimuleren van de fantasie | Kiind Magazine

Alles is spel: Stimuleren van de fantasie | Kiind Magazine | Bewust ouderschap | Scoop.it

Het belang van spel wordt onderschat. De huidige trend op scholen is om kinderen al in de kleuterklas te leren lezen en tellen. Een artikel in de Volkskrant van ontwikkelingspsycholoog Ewald Vervaet vond ik verhelderend:


“Kleuters hebben 360 uur nodig om 16 letters te leren, en dan kunnen ze nog niet lezen. Dat is 22 uur per letter. En dat terwijl een kind dat aan lezen toe is in 40 uur alle letters kent en ook nog eens kan lezen”. (22 nov 2010)


Het is dus niet een kwestie van ‘mooi meegenomen’, maar daadwerkelijk het verspillen van tijd. Tijd waarin kinderen zich met betekenisvolle activiteiten bezig kunnen houden. Met spel.

Speelgoed dat kinderen uitdaagt tot fantasiespel bevat een bepaalde mate van vrijheid


Leren door spel
Kinderen krijgen grip op de wereld door fantasiespel. Ze imiteren hun ouders, maar ook gebeurtenissen die ze aan het verwerken zijn. Dat kan een bezoekje aan de bakker zijn, of die valpartij van de fiets. Pedagoog Langeveld noemde spel een ‘kinderlijke vorm van exploratie van de wereld’. Het kind ontwikkelt zich sociaal-emotioneel en cognitief door te spelen. Psycholoog Piaget noemde dat ‘assimilatie’: het kind laat zich in het spel leiden door de ervaringen en denkbeelden die het materiaal bij de kinderen opwekken.

 

Goed speelgoed
Speelgoed dat kinderen uitdaagt tot fantasiespel bevat een bepaalde mate van vrijheid; het kan nog alles worden. Het is de ene keer een boot en een andere keer een konijn. Dit zijn materialen uit de omgeving zoals keukengerei, een bak oude kranten en tijdschriften, lege shampooflessen, doeken, sponsjes en borstels maar ook houten blokken of kosteloze materialen uit de omgeving zoals dennenappels, stenen en schelpen.

 

Lees meer >

http://kiind.nl/articles/348/Allesisspel.html

 

more...
No comment yet.
Scooped by Kiind Magazine
Scoop.it!

De opvoedbehavioristen: conditioneren is passé | Kiind Magazine

De opvoedbehavioristen: conditioneren is passé | Kiind Magazine | Bewust ouderschap | Scoop.it

conditioneren: con - di - tio' ne - ren [-(t)sjoo-] («Frans) (conditioneerde, h. geconditioneerd) een mens of dier aanleren om na toediening van een bep. prikkel een bep. reactie te vertonen

De Rus Pavlov ontdekte eind negentiende eeuw dat je gedrag kan manipuleren en ontdekte daarmee het conditioneringsreflex. De psycholoog Skinner toonde decennia later aan dat je nieuw gedrag kan aanleren door middel van conditionering. Het enige wat je nodig hebt is een beloningssysteem. Niet veel later werd conditionering een onderdeel van omgaan met kinderen. Zo kunnen we zelf bepalen wat kinderen wel en niet doen. Mooi, toch?

 

Gedrag manipuleren
Uit bovenstaande (en meerdere) onderzoeken kwam het behaviorisme voort. Een stroming binnen de psychologie die het manipuleren en controleren van gedrag door middel van conditioneren onderzoekt en beschrijft. Behavioristen stelden dat door middel van conditionering de maatschappij verbeterd kon worden. De vrije wil van de mens zou een utopie zijn en zelfs kwalijk; het zorgt voor individualisering van de samenleving.
Er was veel weerstand tegen deze denkwijze. Het is onethisch om mensen te manipuleren en bovendien: naar welke waarden en normen zou je ze moeten kneden en wie bepaalt dat?

 

Opvoeden en conditioneren: achterhaald
Wanneer het gaat om conditionering als opvoedmiddel, dan doet de ethiek ineens niet meer mee in de discussie. Bij kinderen geldt blijkbaar een andere moraal, getuigen populaire opvoedprogramma's zoals bijvoorbeeld het 'Positief Opvoeden'. Ook de Supernanny's op TV weten wel raad met straf- en belongingsmanipulatie. De Opvoeding lijkt wel doorgeslagen hierin. Een kind dat leert kruipen bejubelen we met luidkeels 'Ja, goed zo' geroep en een klaporkest toe. En waarom? Het kind heeft deze aanmoediging niet nodig om tot een doodnormale ontwikkeling te komen.
Wanneer het om kinderen gaat, lopen we achter op het gebied van ethiek.

 

Lees meer > http://kiind.nl/articles/403/Deopvoedbehavioristen.html

more...
No comment yet.