Begeleiden
16.6K views | +0 today
Follow
Begeleiden
Begeleiden in de zorg, wie ben je en waar ga je het mee doen?
Curated by Maikel
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Maikel
Scoop.it!

Helft cliënten met verstandelijke beperking kan zonder medicijnen

Helft cliënten met verstandelijke beperking kan zonder medicijnen | Begeleiden | Scoop.it

Bij bijna 50 procent van de cliënten met een ernstige verstandelijke beperking die meededen aan het onderzoek naar afbouw van psychofarmaca, is de medicatie afgebouwd. Dat is het resultaat van een intensief project. ‘Nauwe afstemming tussen professionals en ouders is nodig.’


Het project is uitgevoerd door zorgorganisaties Sherpa en Amerpoort. De resultaten zijn opmerkelijk: Bij 60 cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag werd na uitvoerig medisch onderzoek begonnen de medicatie af te bouwen. Het resultaat: bij bijna de helft van de onderzochte groep bleek volledige afbouw of optimalisatie van medicatie mogelijk. 'Cliënten zijn alerter, levendiger, tonen meer emotie en kunnen zelfstandiger functioneren', volgens AnnePauline Cohen, leider van het project “Zinnig en Zuinig met psychofarmaca”.


Psychofarmaca

In de gehandicaptenzorg wordt psychofarmaca vaak voorgeschreven om moeilijk gedrag te bestrijden. Het medicijngebruik van cliënten kan leiden tot schadelijke bijwerkingen, zoals gewichtstoename, verstoorde stofwisseling, hart- en vaataandoeningen, botontkalking en neurologische aandoeningen. Voor sommige cliënten kan ook een alternatief medicijn, dat is gebaseerd op een juiste psychiatrische diagnose, een verbetering zijn, volgens Cohen.


Afbouwen medicatie Het afbouwen van medicatie bij cliënten met een complexe verstandelijke beperking vraagt nauwe afstemming tussen professionals, familie en de cliënt zelf. Een van de betrokken ouders zegt: ‘Het was soms flink zoeken met elkaar, maar het is gelukt. Dankzij het team dat er voor ging, en een zeer betrokken gedragskundige. Ik herken mijn dochter van vroeger weer.’


Vilans Kenniscentrum Vilans werkt mee in het project voor vermindering van medicatie. Vanaf begin dit jaar heeft Vilans het landelijk programma “Beter af met minder” gelanceerd. Samen met de projectleider van Amerpoort en Sherpa ontwikkelt Vilans een e-learning module voor gedragskundigen en begeleiders die de medicatie van hun cliënten willen afbouwen.


Probleemgedrag

Volgens Vilans moet de aanpak voor het terugdringen van psychofarmaca gericht zijn op het beter begrijpen van en inspelen op probleemgedrag. Er zijn twee belangrijke voorwaarden, aldus Vilans: - Kennis: medewerkers kennen de oorzaken van het probleemgedrag van een cliënt en weten welke alternatieve interventies er zijn om het gedrag te beïnvloeden. - Inbedding in de organisatie: medewerkers weten hoe ze deze kennis toe kunnen passen, werken multidisciplinair samen en voelen zich gesteund door collega’s, management en familie.

more...
No comment yet.
Scooped by Maikel
Scoop.it!

Lean denken in de zorg: Geen probleem te klein

Lean denken in de zorg: Geen probleem te klein | Begeleiden | Scoop.it
Geen probleem te klein

Een uitspraak die aan Toyota toegeschreven wordt is:

"no problem is too small for a response"

Eerst dacht ik dat het zo iets betekende als dat alle kleine beetjes optellen tot veel en dus ook de moeite waard zijn. De volgende anekdote heeft me doen beseffen dat er meer achter zit. In een fabriek van Toyota werd per dag ongeveer 1.000 keer aan het 'andon' koord getrokken omdat een medewerker constateert dat iets niet verloopt zoals het hoort. Dat genereert een signaal waarop de teamleider komt, het probleem constateert en actie onderneemt om het (structureel) te verbeteren, indien nodig direct samen met een ander team.

Op een dag constateerde de manager van de fabriek echter dat er 700 keer aan het koord getrokken was. Hij riep de leidinggevenden bij elkaar en vroeg waarom er slechts (!) 700 keer een verbeteractie in gang is gezet. De formatie is erop berekend om 1.000 verbeteringen per dag te kunnen doorvoeren en als dat niet gebeurt betekent het dat de kwaliteit achteruit zal gaan slippen.

Hij benoemt twee mogelijke verklaringen:
 1. Er zijn problemen, maar desondanks wordt niet aan het koord getrokken
2. De verspilling is onvoldoende zichtbaar en moet dus zichtbaarder gemaakt worden (Uit: Toyota Kata, p.140)

Door een concreet beeld te hebben naar welke toestand van het proces toegewerkt moet worden ('target condition') worden medewerkers in staat gesteld om de obstakels die daartoe in de weg staan te zien en in vele kleine stapjes naar die wenselijke toestand toe te werken. Doordat het om kleine stapjes gaat kunnen veel verbeteringen tijdens het normale werk uitgevoerd worden en hoeven daarvoor geen verbeterprojecten opgestart te worden. Bovendien stelt het de medewerkers beter in staat te leren. Er ontstaat een directere feedback doordat kleine stapjes vaak in je zicht liggen.

Grotere veranderingen overzie je niet individueel of als team en vergen acties die een langere doorlooptijd kennen en meer afstemming vergen. Al doende leren dus.

Toyota is wellicht helemaal niet beter in het ontwerpen van slimme processen, maar beter in het leren van de fouten tijdens het uitvoeren van de processen. Door continu, gestaag, verbeteren worden de processen vanzelf stapje voor stapje slimmer.
more...
Maikel 's comment, May 11, 2016 4:05 PM
Gaat er iets mis, denk je dat er en fout gaat als Begeleider? Trek aan het spreekwoordelijke Andon-koord! De productielijn komt tot stilstand en de Andon-man, de teamleider die verantwoordelijk is voor het betreffende onderdeel in het productieproces, lost samen met de medewerkers het probleem op zodat de productielijn zo snel mogelijk weer op gang kan komen. Daarna kijken zij samen of het probleem (structureel) te verbeteren of te verhelpen is, zodat het betreffende probleem niet nog een keer optreedt.
Maikel 's comment, May 11, 2016 4:06 PM
Dit natuurlijk om verspilling tegen te gaan,
Scooped by Maikel
Scoop.it!

Cursus over ouder worden voor mensen met een beperking.

Deze cursus “Ik word ouder” is gebaseerd op een cursus ontwikkeld door Carla Varkevisser en Marja Campagne van zorgorganisatie Reinaerde. De cursus heeft zich daar in de praktijk bewezen en is nu beschikbaar gemaakt voor iedereen die met het thema aan de slag wil. In de cursus leren mensen met een verstandelijke beperking onder begeleiding wat het inhoudt om ouder te worden. De overige producten zijn een bundel opleiden en leren voor docenten en opleiders en een competentieprofiel Ouder wordende cliënt. In totaal 3 prachtige producten, bedoeld om het leven van ouder wordende cliënten in de gehandicaptenzorg te verbeteren.

Maikel 's insight:

Soms zijn oplossingen die je zoekt veel dichterbij dan je denkt. Vandaag collega gesproken die aan de ontwikkeling hiervan heeft mee gewerkt.

more...
No comment yet.
Scooped by Maikel
Scoop.it!

Waarom help jij mensen?

Waarom help jij mensen? | Begeleiden | Scoop.it
Het is belangrijk om na te denken over de vraag waarom jij als sociaal professional mensen wil helpen en wat dat helpen voor jou betekent.

Jij vindt de zorg misschien geen handeling om mensen zo snel mogelijk weer zelfredzaam te maken.

 

Op basis waarvan mensen elkaar helpen is niet altijd duidelijk. Er zijn verschillende theorieën om dit sociale gedrag te verklaren. We helpen mensen die ons genetisch gezien het meest nabij zijn om onze genen zo te beschermen (evolutiepsychologie). We helpen omdat het ons iets oplevert (sociale uitwisselingstheorie), maar we helpen ook uit empathie, als we ons in de hulpvrager kunnen verplaatsen en hun emoties op dezelfde manier beleven (empathie-altruïsmehypothese).

 

Efficiënt

Hoe wil jij helpen? Binnen de hulpverlening moet je voortdurend keuzes maken. Welke onderdelen van het verhaal van je cliënt vind je belangrijk? Welke methodiek past het best? Welke andere professionals ga je inschakelen? De samenleving bepaalt grotendeels hoe wij denken over hulp geven. Iedereen heeft in gelijke mate recht op hulp, maar in onze samenleving is de behoefte aan hulp alleen groter dan de financiële mogelijkheden voor hulp. Daarom klinkt de roep om efficiënt te werken.

 

Nummer

Die instelling kan in strijd zijn met jouw waarden als hulpverlener. Wanneer jouw hulpverlening alleen gebaseerd is op abstracte normen en logische argumenten, dan kan er een afstand ontstaan tussen jou en je cliënt. De hulpvrager dreigt een nummer te worden en jij als hulpverlener een radertje in de organisatie. Jij vindt de zorg misschien geen handeling om mensen zo snel mogelijk weer zelfredzaam te maken, maar eerder een onderdeel van het leven waarin ieder mens kwetsbaar is.

 

Helpen vanuit compassie

Je kan vanuit verschillende uitgangspunten helpen. Helpen vanuit compassie is helpen vanuit medeleven. Deze hulp gaat uit van het idee dat de ander net zo is als jijzelf, alleen met op dit moment iets meer belemmeringen. Wanneer je iemand wil helpen zijn eigen mogelijkheden te vergroten, uitgaan van de kracht en de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt, is een houding van compassie een basisvoorwaarde.

 

Helpen vanuit een religie

Alle grote wereldreligies spreken over compassie of barmhartigheid: de intentie tot helpen. De islam definieert barmhartigheid als onzelfzuchtige zorgzaamheid. In de boeddhistische visie is helpen een goede zaak, omdat het bijdraagt aan het beëindigen van het lijden van alle mensen. De Joodse religie spoort aan om rechtvaardig te handelen en ieder tot zijn recht te laten komen. Het christendom legt de nadruk op de dienende liefde voor de naaste in nood.

 

Helpen vanuit humanistische overtuiging

het humanisme is een manier van leven waarbij de mens centraal staat. Het is belangrijk dat mensen zelf zin en vorm geven aan hun leven op de manier waar hij zelf achter staat. Dit wordt zelfbeschikking genoemd. Voor een humanist staat het geloof in de goedheid van de mensheid centraal.

 

Helpen 'van huis uit'

Als je iets doet omdat je dat vanuit je opvoeding hebt meegekregen spreken we over de invloed van je socialisatie. Als je ouders helpend zijn ingesteld is de kans groot dat jij helpen ook belangrijk vindt. Het is goed om na te denken over de vraag welke waarden, normen en motieven je vanuit je socialisatie hebt meegekregen werkelijk bij jou passen.

 

Helpen uit ervaring

Als je zelf iets hebt meegemaakt wat indruk op je heeft gemaakt, ben je vaak goed in staat om je in anderen in te leven. Levenservaringen zorgen ervoor dat je empathie kunt tonen en dat je levenswijsheid hebt opgedaan.  Zeker als je eigen ervaringen moeilijk of misschien zelfs traumatisch waren. Helpen omdat je zelf dingen hebt meegemaakt, kan een goede reden zijn om als sociale professional te werken. Maar je moet wel bedenken dat het helpen van anderen geen manier is om je eigen problemen te ontlopen of aan je eigen problemen te werken.

 

Dit artikel is gebaseerd op informatie uit het boek Basiswerk maatschappelijk werk en dienstverlening, een uitgave van Bohn Stafleu van Loghum, verkrijg baar via www.bsl.nl en de boekhandel  (ISBN 9789036808903)voor 37,99 euro.

more...
No comment yet.
Scooped by Maikel
Scoop.it!

‘Zorg moet domotica temmen’

‘Zorg moet domotica temmen’ | Begeleiden | Scoop.it

Voordat domotica in de zorg kan worden toegepast, moet het als een huisdier getemd worden. Het is nu nog te industrieel en er wordt te weinig rekening gehouden met de wensen van de gebruiker. Dat stelt Masi Mohammadi, lector Architecture in Health aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, in Zorgvisie ict magazine. 

 

 

Mohammadi legt uit dat technologie meestal wordt ontwikkeld voor het leger of de industrie omdat daar veel geld aanwezig is. Om deze technologie voor gebruikers beschikbaar te maken moet er rekening gehouden worden met de wensen van de doelgroep. 'Het is bijna een cliché, maar op het gebied van domotica worden de wensen van gebruikers nog niet centraal gesteld.' Tijdens een ontmoeting met de doelgroep ontdekt Mohammadi dat de weerstand tegen domotica soms een andere oorzaak heeft dan men initieel denkt. 'Een man met een slechte gezondheid schuifelde naar de microfoon. Ondanks dat hij moeite had met spreken, zei hij dat hem was verteld dat de vloerbedekking weg zou moeten om de woning toegankelijker te maken. Die vloerbedekking was een huwelijkscadeau. Dan gaat de deur dus meteen dicht.'

 

Langetermijnplan

Zorginstellingen die willen investeren in domotica moeten werken aan een plan voor de lange termijn, vertelt Adrie van Duijne, directeur van de Stichting KIEN, in het artikel. 'Als een instelling na  twee jaar wil uitbreiden komen ze ineens tot de conclusie dat dit niet meer mogelijk is. De producten waren niet gestandaardiseerd, waardoor ze niet verder komen. Ik adviseer daarom vanuit een breed perspectief en integraal te denken.'

more...
No comment yet.
Scooped by Maikel
Scoop.it!

Uitzending EO en RTV Utrecht over vergeten slachtoffers Tweede Wereldoorlog

Uitzending EO en RTV Utrecht over vergeten slachtoffers Tweede Wereldoorlog | Begeleiden | Scoop.it

Het EO-programma 'Dit is de Dag' zond zaterdag 25 april om 21.15 de reportage 'Het verzwegen oorlogsleed van psychiatrische patiënten' uit. Wat is er gebeurd met psychiatrische patiënten en mensen met een verstandelijke beperking in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog? RTV Utrecht bestedde aandacht aan de familie Abelman die in de oorlog bij de Willem Arntz Hoeve verbleef.

 

In de reportage van Dit is de Dag wordt op zoek gegaan naar het verzwegen oorlogsleed van deze patiënten. Twee families gaan in Warnsveld op zoek naar het onbekende en verzwegen oorlogsverhaal van hun familielid. Daarnaast wordt Johan Gortworst geïnterviewd die een boek heeft geschreven over zijn moeder die als verpleegkundige van een ggz-instelling in Franeker tijdens de Tweede Wereldoorlog joodse patiënten naar kamp Westerbork heeft begeleid. Hij vindt dat er meer onderzoek gedaan moet worden naar wat er zich tijdens de bezetting heeft afgespeeld binnen de instellingen. In reportage ontmoet hij Roxanne Vernimmen, bestuursvoorzitter van Altrecht, die hem vertelt over het onderzoek dat er naar de Willem Arntsz Hoeve is gedaan en hoe dit voor Altrecht en Reinaerde aanleiding is om vervolgonderzoek te laten doen. ‘Het verzwegen oorlogsleed van psychiatrische patiënten’, is terug te zien op internet: EO Dit is de Dag Reportage, 21.15 uur op NPO 2. Voor meer info en de uitgebreide website kijk op www.eo.nl/oorlog


RTV Utrecht besteedde vrijdag 24 april in het programma U Vandaag ook aandacht aan dit onderwerp. Zij vertellen het verhaal van de familie Abelman waarvan Gerrit Abelman in de Tweede Wereldoorlog op de Willem Artsz Hoeve verbleef en op 28-jarige leeftijd overleed. De familie Abelman tast nog altijd in het duister over wat er met Gerrit is gebeurd. Deze uitzending is ook op internet terug te zien via www.rtvutrecht.nl.

.

Maikel 's insight:

Onbekende nederlandse geschiedenis, in duitsland is erkenning voor het T4 project . Belangrijk stuk vak geschiedenis m.i.

more...
No comment yet.
Rescooped by Maikel from Begeleiden
Scoop.it!

Piramide van Maslow uitleg & voorbeeld | Maslow behoeftepiramide

Piramide van Maslow uitleg & voorbeeld | Maslow behoeftepiramide | Begeleiden | Scoop.it

Piramide van MaslowPosted on April 29, 2013 by admin — 2 reacties ↓  

De Piramide van Maslow, of behoeftepiramide van Maslow, is een theorie waarmee behoeften van consumenten verklaard kunnen worden. De theorie is gebaseerd op het idee dat ieder mens eerst bepaalde basisbehoeften heeft. Pas als de eerste behoeften zijn behaald, zal de consument behoefte of de ruimte hebben om de volgende fase te realiseren.

Omdat het model van Maslow de vorm van een piramide heeft wordt de theorie de Piramide van Maslow genoemd.

Piramide van Maslow

 

De piramide van Maslow ken 5 fasen,  enkele voorbeelden:

 

De eerste basisbehoefte zoals eten, lucht en water – Maslow noemt dit de fysiologische behoeften of primaire biologische behoeften.

 

De tweede fase in de behoeftepiramide van Maslov is bestaandszekerheid. Hier vallen zaken als veiligheid en zekerheid onder.

 

De derde fase is definieert Maslow als sociaal contact, zeg maar vriendschap en liefde

 

De vierde fase is waardering erkenning en zelfrespect, dus hoe anderen over jou denken

 

De laatste fase is zelfontplooiing.

 

Uitleg nut Piramide van Maslow

Wat kan je precies met de Piramide van Maslow? Van oorsprong is de Piramide van Maslow een sociologisch model, maar zoals je in de uitleg en voorbeelden hierboven hebt kunnen opmaken wordt de theorie ook veel gebruikt door economen. Het verklaren van behoeften is handig voor marketeers, bedrijfskundigen en economen om rekening mee te houden. De Piramide van Maslow is natuurlijk heel zwart wit. Je denkt al heel snel aan de derde wereld waar bepaalde basisbehoeften niet aanwezig zijn.

 

Toch is het zo dat bij voorbeeld  in crisistijd de Piramide van Maslow heel goed gebruikt kan worden om te verklaren dat het consumentenvertrouwen daalt omdat consumenten bijvoorbeeld bang zijn om hun baan te verliezen (zekerheid: fase twee van de Maslow piramide). Als de consument minder zekerheid heeft dan zal deze minder geld uitgeven aan zelfontplooiing.

 

Ook kan je je voorstellen dat bepaalde uitgaven sneller worden geschrapt en daardoor conjunctuurgevoeliger zijn dan anderen.

Een basisbehoefte als eten zal misschien op bezuinigd worden, maar de vraag zal nooit helemaal wegvallen. Dat ligt anders bij bepaalde luxegoederen. Hetzelfde geldt voor eerste levensbehoeften als ander bijvoorbeeld het repareren van een vervanging ten opzichte van een nieuwe sportauto.

more...
No comment yet.
Scooped by Maikel
Scoop.it!

minder psychofarmaca in de gehandicaptenzorg !

minder psychofarmaca in de gehandicaptenzorg ! | Begeleiden | Scoop.it

'Bedenk of het mag! Een pil voor gedrag?' Is de slogan van het project dat Vilans en diverse andere organisaties uit de langdurige zorg lanceren. Doel is professionals in de zorg bewust maken van het oneigenlijk gebruik van gedragsmedicatie bij mensen met een verstandelijke beperking of dementie. 

Eén op de drie bewoners met een verstandelijke beperking of dementie krijgt bijvoorbeeld antipsychotica voorgeschreven. Deze aantallen kunnen en moeten minder. Het project wil dit voor elkaar krijgen door zorgverleners bewuster te maken van de gevolgen en alternatieven en zo het voorschrijven en gebruik van psychofarmaca verminderen.

 

Alternatieve interventies

In de praktijk van de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en de ouderenzorg worden psychofarmaca veel ingezet om probleemgedrag te onderdrukken of als vrijheidsbeperking. Onderzoeken laten zien dat het gebruik van gedragsmedicatie dikwijls niet effectief en bij langdurig gebruik zelfs schadelijk is voor de cliënt. Oneigenlijk gebruik van psychofarmaca kan op een verantwoorde manier worden teruggedrongen. Onder andere door eerst alternatieve interventies in te zetten, zoals dagbesteding, andere bejegening en gestructureerde activiteiten.

 

more...
No comment yet.
Scooped by Maikel
Scoop.it!

Triple-C ; de onvoorwaardelijke realtie

Triple-C ; de onvoorwaardelijke realtie | Begeleiden | Scoop.it

Onvoorwaardelijke relatie


“Triple-C is een heel andere manier van denken”, zegt de Triple-C coach van de woning. Een voorbeeld: “Als een kind je in het verleden sloeg, bracht je hem naar zijn kamer. Een kind gaat dat als een logische combinatie zien: als ik sla, ga ik naar mijn kamer. Synoniem voor: als ik sla, krijg ik rust. Als nu iemand slaat, ga je bij hem zitten en stel je hem gerust: ik ben bij je, we komen er samen uit. Dat hoort bij een onvoorwaardelijke relatie.” Dat vergt veel van de begeleider, aldus de coach. “En van het team. Iedereen moet er volledig achterstaan, want iedereen moet op dezelfde manier reageren en begeleiden. Dat heeft tijd nodig, daarbij moet je elkaar helpen. Nu zijn we met zijn zestienen zover dat we allemaal volgens Triple-C denken. Belangrijk is ook dat de Triple-C coach, de coördinerend begeleider en de gedragskundige goed samenwerken en op één lijn zitten.”

more...
No comment yet.
Scooped by Maikel
Scoop.it!

Intervisie, de incidentmethode

Intervisie, de incidentmethode | Begeleiden | Scoop.it

Wat is de incidentmethode?


De incidentmethode is eenvoudige en gestructureerde manier om moeilijke problemen of nieuwe ontwikkelingen in een groep te bespreken. Structuur is nodig, omdat het ruimte en grenzen geeft, zodat de deelnemers voldoende openheid, rust en tijd hebben om mee te doen. Het is belangrijk ook flexibel te mogen omgaan met de structuur zodat gesprek soepel verloopt. De incidentmethode helpt een groep door middel van deze structuur en tijdsplanning om doelmatig en effectief aan de oplossing van een probleem te werken.
De incidentmethode is een werkvorm, waarbij een groep zich intensief verdiept in een bepaalde situatie, door het bespreken en analyseren van een situatie van één van de groepsleden. De gespreksleider moet de tijd goed bewaken.


De bijeenkomsten worden met regelmaat gehouden. De rollen van inbrenger, gespreksleider zijn tevoren bekend.


Fase 1 Start en reflectie over de vorige intervisie (10 minuten)
Hoe is de vorige bijeenkomst bevallen, gelet op de resultaten ?
Het reflectieverslag van de vorige inbrenger wordt besproken. Met een kort verslag over de ervaringen met de adviezen voor de ingebrachte werksituatie.


Fase 2 Inbreng van een nieuwe veranderingsvraag (10 minuten)
Het belangrijk te kiezen voor een persoonlijke situatie, die kort geleden in de praktijk plaats heeft gevonden.
Degene die de situatie, of casus inbrengt introduceert de casus door een korte schets op papier. De casus is beschreven tot op het kritische moment, hoe hij handelde en eventuele reacties. Mogelijke ideeën of oplossingen worden door de inbrenger weggelaten.
Deelnemers noteren ieder vragen die ze zouden willen stellen om meer inzicht te krijgen in de situatie.


Fase 3 Inzicht van de casus. Vragenronden (20 minuten)
De groep stelt informatieve vragen aan de inbrenger. Het gaat om feitelijke vragen.
Doorvragen en het stellen van verdiepingsvragen, maar niet interpreteren, oordelen of suggereren.


Fase 4 Analyse en inzichten vanuit de deelnemers (15 minuten)
De deelnemers bespreken hoe zij de situatie zien en welke oorzaken voor het probleem ze hebben bedacht. Ze benoemen relevante aspecten van de situatie. Ze geven hun visie op de rol van de inbrenger en betrokkenen. Ze nemen ook omgevingsfactoren in ogenschouw.


Fase 5 Adviesronde (15 minuten)
Bepaal welke persoonlijke betrokkenheid ieder heeft tot het ingebrachte probleem. Wat zouden de deelnemers doen in deze situatie? Bespreek de inzichten die ontstaan zijn.
Fase 6 Evaluatie en vervolgafspraken (10 minuten)
Hoe hebben de deelnemers de bijeenkomst ervaren? Welke persoonlijke leeropbrengst is er?
Wat is nog niet uitgesproken? Afspraken voor de volgende intervisie

Maikel 's insight:

Het goed  reflecteren en het plaatsen van gebeurtenissen zijn van essentieel belang voor een professioneel begeleider om zijn werk te kunnen doen. Het is ook erg belangrijk hier tijd voor te nemen en te vragen.

more...
No comment yet.
Scooped by Maikel
Scoop.it!

Piramide van Maslow uitleg & voorbeeld | Maslow behoeftepiramide

Piramide van Maslow uitleg & voorbeeld | Maslow behoeftepiramide | Begeleiden | Scoop.it

Piramide van MaslowPosted on April 29, 2013 by admin — 2 reacties ↓  

De Piramide van Maslow, of behoeftepiramide van Maslow, is een theorie waarmee behoeften van consumenten verklaard kunnen worden. De theorie is gebaseerd op het idee dat ieder mens eerst bepaalde basisbehoeften heeft. Pas als de eerste behoeften zijn behaald, zal de consument behoefte of de ruimte hebben om de volgende fase te realiseren.

Omdat het model van Maslow de vorm van een piramide heeft wordt de theorie de Piramide van Maslow genoemd.

Piramide van Maslow

 

De piramide van Maslow ken 5 fasen,  enkele voorbeelden:

 

De eerste basisbehoefte zoals eten, lucht en water – Maslow noemt dit de fysiologische behoeften of primaire biologische behoeften.

 

De tweede fase in de behoeftepiramide van Maslov is bestaandszekerheid. Hier vallen zaken als veiligheid en zekerheid onder.

 

De derde fase is definieert Maslow als sociaal contact, zeg maar vriendschap en liefde

 

De vierde fase is waardering erkenning en zelfrespect, dus hoe anderen over jou denken

 

De laatste fase is zelfontplooiing.

 

Uitleg nut Piramide van Maslow

Wat kan je precies met de Piramide van Maslow? Van oorsprong is de Piramide van Maslow een sociologisch model, maar zoals je in de uitleg en voorbeelden hierboven hebt kunnen opmaken wordt de theorie ook veel gebruikt door economen. Het verklaren van behoeften is handig voor marketeers, bedrijfskundigen en economen om rekening mee te houden. De Piramide van Maslow is natuurlijk heel zwart wit. Je denkt al heel snel aan de derde wereld waar bepaalde basisbehoeften niet aanwezig zijn.

 

Toch is het zo dat bij voorbeeld  in crisistijd de Piramide van Maslow heel goed gebruikt kan worden om te verklaren dat het consumentenvertrouwen daalt omdat consumenten bijvoorbeeld bang zijn om hun baan te verliezen (zekerheid: fase twee van de Maslow piramide). Als de consument minder zekerheid heeft dan zal deze minder geld uitgeven aan zelfontplooiing.

 

Ook kan je je voorstellen dat bepaalde uitgaven sneller worden geschrapt en daardoor conjunctuurgevoeliger zijn dan anderen.

Een basisbehoefte als eten zal misschien op bezuinigd worden, maar de vraag zal nooit helemaal wegvallen. Dat ligt anders bij bepaalde luxegoederen. Hetzelfde geldt voor eerste levensbehoeften als ander bijvoorbeeld het repareren van een vervanging ten opzichte van een nieuwe sportauto.

Maikel 's insight:

Als consumerende burgers met een keuze's, rechten en plichten zijn we natuurlijk voornamelijk mens ;) Vandaar is al onze communicatie (gedrag) te verklaren. Deze theorie kan hier een goed hulpmiddel bij zijn.

more...
No comment yet.
Scooped by Maikel
Scoop.it!

Wat is de Roos van Leary?

Wat is de Roos van Leary? | Begeleiden | Scoop.it

Wat is de Roos van Leary

De Roos van Leary (1957) is een communicatiemodel dat interactiepatronen tussen mensen vereenvoudigt en daardoor inzichtelijk maakt. De Roos bestaat uit een dominantie-as (verticaal) en een sympathie-as (horizontaal). De verticale as heeft als uitersten boven (B) en onder (O), de horizontale as heeft als uitersten tegen (T) en samen (S). De twee assen verdelen de Roos in vier kwadranten van gedrag. Ook daarbinnen heeft Leary een nuancering aangebracht, waardoor in totaal acht verschillende gedragingen worden beschreven. Belangrijk: bij iedereen kunnen alle gedragingen voorkomen, het is dus geen karaktertypering.

Hoe werkt het model

Het model gaat uit van de volgende natuurlijke reacties op gedrag:

 

tip: Vouw de cirkel dubbel over de horizontale as. De gedragingen die elkaar van nature oproepen komen dan op elkaar.

1. Samenwerkend gedrag door de een roept samenwerking op bij de ander.
2. Tegenwerkend gedrag door de een roept tegenwerking op bij de ander.
3. Dominant gedrag door de een roept afhankelijkheid op bij de ander.
4. Afhankelijk gedrag door de een roept dominantie op bij de ander.

Hoe kun je het gebruiken

In de begeleiding van mensen en in de samenwerking met collega’s krijg je te maken met interactiepatronen in het boven-tegenkwadrant en/of onder-tegenkwadrant van de Roos. De kunst van het inzetten van een professionele interventie is doelbewust (soms tegennatuurlijk) te reageren op het gedrag van de ander. Als je meewerkend gedrag wilt oproepen, moet je helpend gedrag vertonen, ook wanneer de ander opstandig gedrag laat zien. Zo kun je het gedrag van de ander in de linkerhelft (tegen) buigen naar de rechterhelft (samen) van de cirkel. Het gebruik van de Roos kan helpen bij het analyseren van een vastgelopen en negatief reactiepatroon, bijvoorbeeld door intervisie. Belangrijk om te weten: het realiseren van gedragsverandering kost tijd. Als je interventie niet meteen het gewenste effect heeft, blijf dan trouw aan je voorgenomen aanpak en laat je niet verleiden tot voor de hand liggende tegenreacties. Geef de ander de tijd om mee te veranderen.

more...
No comment yet.
Scooped by Maikel
Scoop.it!

Inspectie voor de Gezondheidszorg - Investeren in kwaliteit

Inspectie voor de Gezondheidszorg - Investeren in kwaliteit | Begeleiden | Scoop.it

Sturen op het functioneren van zorgmedewerkers komt de kwaliteit en veiligheid van de zorg ten goede. Dat schrijft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in de Staat van de Gezondheidszorg 2013.

 

Cultuurverandering

Bij sturen op functioneren gaat het niet alleen om procedures en systemen, maar ook om cultuur. De IGZ ziet dat er bij een melding over disfunctioneren, bij collega’s vaak al veel eerder signalen waren dat een medewerker of afdeling niet goed draaide. Als instellingen of collega’s zelf niet tijdig ingrijpen, staan patiënten onnodig bloot aan risico’s en krijgt een zorgverlener ook niet de kans om het functioneren te verbeteren. Disfunctioneren ligt dan op de loer. Zorgmedewerkers moeten elkaar veilig kunnen aanspreken op gedrag. Elkaar aanspreken en leren van elkaar kan en moet ook binnen de zorg, zodat voortduren leren en verbeteren mogelijk is. Ronnie van Diemen: "Waar angst regeert, wordt niet geleerd. We zien als inspectie dat dit aloude gezegde nog steeds vaak actueel is."

 

Vermogen om te leren

De IGZ vindt het belangrijk dat een instelling of zorgprofessional het vermogen heeft om te leren. De inspectie wil bij een calamiteit zien dat die ook zo erkend en onderzocht wordt en dat er zaken verbeterd worden. Investeren in de kwaliteit en veiligheid van zorg betekent investeren in zorgprofessionals. Functioneringsgesprekken, visitaties en andere audits kunnen daarbij helpen. Als blijkt dat individuele of groepen beroepsbeoefenaren achterblijven, dan is gerichte verbetering nodig. Als deze verbetering achterwege blijft, moet het bestuur optreden om de patiëntveiligheid te borgen. De IGZ ziet erop toe dat besturen deze verantwoordelijkheid nemen.

 

 

Maikel 's insight:

Het nieuws van vandaag is; "IGZ grijpt steeds vaker in". Ik vraag me af hoe dit komt? Het lijkt namelijk dat de IGZ veel meer op de inhoud van kwaliteits- verbetering gaat staan. Hier zijn interne afdelingen en functionarissen bij de instellingen voor.

 

Is de kwaliteit van zorg meer in het geding dat de inspectie zoveel optreed? Of is er een trend van een verschuivende rol van de inspectie? Van inspecteur naar kwaliteitsmanager. Mocht dit zo zijn ben ik erg benieuwd naar de motivatie hiervan.

more...
No comment yet.
Scooped by Maikel
Scoop.it!

De 8 verspillingen van Lean |

De 8 verspillingen van Lean | | Begeleiden | Scoop.it
Het wegnemen van (een van) de 8 verspillingen vormt de basis van Lean. Leer efficiënter werken en voeg waarde toe voor de klant door processen te verbeteren
more...
No comment yet.
Scooped by Maikel
Scoop.it!

Psychofarmaca bewust gebruiken

Psychofarmaca bewust gebruiken | Begeleiden | Scoop.it
Psychofarmaca bij onbegrepen gedrag

Mensen met dementie of een verstandelijke beperking krijgen nog te vaak psychofarmaca bij onbegrepen gedrag. Dat constateren cliëntorganisaties, onderzoekers, ministerie van VWS en IGZ. Medicatie bestrijdt acute symptomen (zoals dwalen, agressie of rusteloosheid), maar laat onderliggende oorzaken onopgelost. De medicijnen hebben grote invloed op de persoonlijke levenssfeer van de cliënt, de werkzaamheid is beperkt (slechts 1 op de 5 mensen heeft er baat bij) en de bijwerkingen zijn aanzienlijk.

Sufheid, slecht lopen, moeite met slikken en risico’s op beroerte, longontsteking en overlijden komen regelmatig voor. Alle binnenlandse en buitenlandse richtlijnen geven aan dat alternatieve interventies de voorkeur hebben. Het wetsvoorstel zorg en dwang ondersteunt dit. Uitgangspunt is het principe ‘nee, tenzij…’: beperking van iemands vrijheid, waaronder het onvrijwillig toedienen van gedragsmedicatie, is alleen toegestaan als het niet anders kan.

 

Wat zijn psychofarmaca?

Psychofarmaca zijn medicijnen die aangrijpen op het centrale zenuwstelsel en werkzaam zijn tegen psychische aandoeningen:

Angst-dempende middelen (= anxiolytica): bij angststoornissen Anti-depressiva: bij depressies en manisch-depressieve aandoeningenAnti-psychotica: bij psychosen en schizofrene aandoeningenLithium-middelen: bij manie en manisch-depressieve aandoeningen Psycho-stimulantia: bij ADHD en slaapzucht (= narcolepsie) Kalmerende middelen (= sedativa): bij opwinding, onrust en zenuwachtigheid Slaapmiddelen (= hypnotica): bij slapeloosheid

 

Wat we gedaan hebben

Van oktober 2014 tot september 2015 hebben we een pilot uitgevoerd met 4 organisaties in de ouderen- en gehandicaptenzorg Florence, Topaz, Zorgwaard en Reinaerde. Onze aanpak was dat organisaties een visie ontwikkelen op gebruik van psychofarmaca, de bestuurder draagt deze visie uit en het effect is zichtbaar in houding en gedrag van alle betrokkenen. Belangrijke factor is klinisch leiderschap van artsen, gedragsdeskundigen en verzorgenden in combinatie met ervaringsdeskundigheid van cliënt en familie.

Maikel 's insight:

Soms houd onze eigen logica en reactie op wat er kan gebeuren ons als begeleiders in de greep. Geef je cliënt het vertrouwen en help nieuw gedrag te creëren bij de afbouw van psychfamaca. Want logica( wanneer wij afbouwen dan ....) is niet perse oorzakelijk ( wat er daadwerkelijk gebeurd ).

more...
No comment yet.
Scooped by Maikel
Scoop.it!

De AgressieWijzer | www.duidelijkoveragressie.nl

De AgressieWijzer zorgt voor duidelijkheid over agressie in je dagelijkse werk. Die duidelijkheid is belangrijk omdat in de praktijk blijkt dat je agressie alleen succesvol kunt verminderen en voorkomen wanneer je dit samen doet en allemaal op dezelfde manier. En dat wil iedereen, want minder agressie zorgt voor veiligheid, een prettiger werkklimaat, minder uitval en verzuim en geeft meer energie.

 

Drie sessies
In een paar heldere sessies helpt de AgressieWijzer teams (of afdelingen) om samen succesvol agressie aan te pakken. Je bespreekt samen met je team in drie sessies ervaringen met gewenst gedrag (‘groen gedrag’), emotioneel gedrag (‘oranje gedrag’) en agressief gedrag (‘rood gedrag’) op jullie werkvloer. Je stelt een gezamenlijke norm vast – wat vinden we acceptabel, wat niet – en bepaalt samen hoe je groen gedrag kunt stimuleren, oranje gedrag kunt ombuigen en rood gedrag kunt stoppen. Ook bespreken jullie samen welke maatregelen jullie nemen bij ongewenst gedrag, zodat voor iedereen duidelijk is wat je wanneer kunt doen.

 

Bewezen in de praktijk
De AgressieWijzer is ontwikkeld in samenwerking met RadarVertige en mensen uit de directe praktijk. De AgressieWijzer werkt vanuit een ‘normstellend kader’ die alle onderdelen van een effectieve aanpak van agressie bevat (preventie, reageren op een voorval, zorgvuldige afhandeling) en al enkele jaren bij gemeenten, UWV, Belastingdienst en verschillende zorgorganisaties succesvol wordt toegepast.

Maikel 's insight:

Agressie lijkt er zomaar bij te horen in de zorg, de cliënten kunnen er toch niks aan doen. ( dit aspect word vaak lastig begrepen, in een interview met een landelijke krant was het gelijk geen intersant onderwerp meer er geen boef, slechterik aan te wijzen was. )  Dat kan kloppen maar maakt het niet normaal en acceptabel. Ik durf zelfs te stellen dat je geen goede zorg kunt bieden wanneer je geen maatregelen neemt voor agressie ( nazorg, intervisie, snappen van gedrag, waarom wordt agressie gekozen als communicatie vorm ).  Goed zorg duurzaam, een situatie met agressie is nooit duurzaam, de omgeving stort in verloop van tijd in. Het systeem kan de continuïteit niet bieden.

 

19 november is er het congres duidelijkoveragressie.nl agressie in de zorg met o.a. William Bertrand (ontwikkelaar AgressieWijzer) als spreker, ik ben benieuwd.

more...
No comment yet.
Scooped by Maikel
Scoop.it!

Luistertip: radioreportages over Groot Emaus en agressie in de zorg | VGN

Luistertip: radioreportages over Groot Emaus en agressie in de zorg | VGN | Begeleiden | Scoop.it
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) is de brancheorganisatie voor instellingen in de gehandicaptenzorg.
more...
No comment yet.
Scooped by Maikel
Scoop.it!

Samenwerken vanuit de Belbin Teamrollen

Het voordeel van een klus doen met een team is dat er meerdere mensen in zitten. Je hoeft dus niet alles zelf te kunnen. Elk teamlid brengt naast zijn eigen ervaring en deskundigheid ook zijn eigen Belbin Teamrollen in. Een Teamrol is een samenhangend pakket van eigenschappen en vaardigheden dat je 'aangeboren' is. Houd je daar rekening mee, dan gaat je team beter functioneren omdat iedereen doet waar hij goed in is.


Teamrollen beschrijven het gedrag dat we kunnen herkennen wanneer wij samenwerken met anderen. Elke teamrol is eigenlijk een strategie in het omgaan met het werk en met de collega’s. Anders gezegd: een favoriete samenwerkingsstijl die te zien is door met anderen samen te werken. Voor teams vormen de teamrollen hét instrument om de verschillende stijlen van samenwerken succesvol te combineren.

 

Teamrollen zijn complementair

Een team moet bestaan uit verschillende rollen om tot prestaties te komen. De negen rollen zijn in principe complementair. Ze vullen elkaar aan en versterken elkaar, maar ze kunnen ook tegenstrijdig zijn en rivaliseren. De teamrol zegt veel over de stijl van samenwerken van een teamlid en komt voort uit de persoonlijkheid van het individu.

 

In de praktijk hebben we allemaal twee à drie teamrollen die ons goed passen, een paar die we, als is het maar voor een tijdje en met wat goede wil, wel kunnen opbrengen, en een aantal die ons echt niet liggen of die zelfs ronduit tegen onze natuur ingaan.

Talenten van de teamrollen

Een handige manier om de teamrollen snel in de vingers te krijgen, is door te kijken naar de wijze waarop wij de werkelijkheid om ons heen zien. Daarin is een vierdeling mogelijk waaraan de teamrollen makkelijk zijn te koppelen.

Doen Bedrijfsman en BrononderzoekerDenken Plant en MonitorWillen Vormer en VoorzitterVoelen Zorgdrager en Groepswerker

 

Negen Teamrollen

 

Bedrijfsman: de nuchtere aanpakkerBrononderzoeker: de enthousiaste netwerker en ‘ideeënverbinder’Monitor: de bedachtzame analysatorPlant: de creatieve solistVormer: de drijvende krachtVoorzitter: de neutrale organisatorGroepswerker: de warme sfeerbewakerZorgdrager: de perfectionistische afmakerSpecialist: de vakman op zijn eigen terreinDoen, denken, voelen of willen, actief of reactief

Als je je er een beetje in verdiept, ga je de rollen herkennen in het gedrag van je teamleden: wat ze doen en wat ze zeggen. Daarbij helpen twee indelingen:

De vier hoofdvoorkeuren: doen, denken, voelen, willenActief of reactief gedragen: komen ze meestal zelf met een idee of voorstel of reageren ze vaker op de inbreng van anderen.
more...
No comment yet.
Scooped by Maikel
Scoop.it!

Het effect van inclusie: Jitske Kramer at TEDxAlmere

In the spirit of ideas worth spreading, TEDx is a program of local, self-organized events that bring people together to share a TED-like experience. At a TED...
Maikel 's insight:

Gister hebben we een geweldige masterclass geleid door Jitske Kramer gehad over het effect van inclusie.

 

De minderheids-mening in de besluitvorming meenemen geeft een rijkdom aan vernieuwde inzichten, ander perspectieven maken het beter. Ga het goede gesprek aan, dit is soms erg oncomfortabel, draai je hoofd om te begrijpen wat er word bedoeld, het heeft waarde.

 

De 8 principes van inclusie geven je gezamelijke taal om te zorgen dat het beter word, je hebt daar zelf een aandeel in.

 

Het boek deep democratie heb ik gelijk gekocht. Ik ben erg benieuwd naar de avonturen van Harrie in de kroeg en bij het kampvuur.

 

https://www.managementboek.nl/boek/9789058719324/deep-democracy-de-wijsheid-van-de-minderheid-jitske-kramer

more...
No comment yet.
Scooped by Maikel
Scoop.it!

Handreiking Seksualiteit en seksueel misbruik voor zorgprofessionals in de gehandicaptenzorg

Handreiking Seksualiteit en seksueel misbruik voor zorgprofessionals in de gehandicaptenzorg | Begeleiden | Scoop.it

Handreiking voor zorgprofessionals in de verstandelijke gehandicaptenzorg om visie & beleid rondom seksualiteit te ontwikkelen/verankeren en misbruik aan te pakken.

Maikel 's insight:

Lees ook zeker de lijst met signalen die kunnen duiden op  seksueel misbruik bij mensen met een verstandelijke beperking. Misschien wel een goed item om tijdens een team vergadering te bespreken

more...
No comment yet.
Scooped by Maikel
Scoop.it!

Hermeneutiek - YouTube

Als begeleider treed je in contact met de ander. Daarbij neem je je eigen levensverhaal mee, met eigen normen en waarden en je eigen  levensgeschiedenis. 't Is de kunst je bestaanswijze te relativeren, ten gunste van de leefwereld van die ander, met wie je een ontmoeting aangaat. Redenerend vanuit een holistische mensvisie stellen we: 'Het gaat om het verhaal van die ene, unieke cliënt'. In de ontmoeting met de cliënt ga je als begeleider op zoek naar de  (hulp)vragen. Wanneer je een narratief mensbeeld hanteert, op zoek bent naar het hele verhaal van die ene mens, reduceer je die mens niet tot zijn lichamelijke (on)mogelijkheden, zijn al dan niet onverwerkte jeugd, zijn emotionele draagkracht of welk element dan ook. Een mens is meer dan de som van al die delen.

 

Een begeleider interesseert zich voor het totaalbeeld van de cliënt, maakt gebruik van zoveel mogelijk informatie en verbreedt zo mogelijk die informatie in de geschiedenis en in de actualiteit. Vanuit een dergelijke visie met mensen omgaan brengt ons terug bij een belangrijk attitudeaspect, namelijk: acceptatie. Dit is het je actief verplaatsen in de belevingswereld van die ene mens, door diens ogen de wereld inkijken.

Het narratief mensbeeld

Het vraagt om een onbevangen attitude om het  verhaal van de cliënt helder te krijgen.

De idee dat je een mens kunt 'lezen' weerspiegelt een bepaalde visie. Namelijk dat mensen verhalen zijn. Het vak begeleider komt vaak neer op het achterhalen van de betekenis van gedrag. Wanneer we de betekenissen van gedragingen van een cliënt bij elkaar optellen ontstaat er een verhaal, het verhaal van die ene mens. Het is de kunst dat verhaal goed te lezen. Zodoende begrijp je iemand beter.

 

De hermeneutiek is een denkwijze die haar oorsprong vindt in een geesteswetenschappelijke stroming. Deze  toepassing van een visie is geschikt om in de leefwereld van een ander te stappen. Daarbij maakt men gebruik van 'de hermeneutische cirkel'.

De methodiek van de hermeneutische cirkel als hulpmiddel

We gebruiken de hermeneutische cirkel als hulpmiddel om een zo goed mogelijke persoonlijke inschatting te maken van die cliënt, Om de persoon beter te begrijpen in alle mogelijke facetten die met dit onderwerp te maken hebben, zoals de emotionele draagkracht, het verstandelijke niveau, het sociale niveau, vaardigheden, achtergrond, eventuele opmerkelijke gebeurtenissen, enzovoorts. Gebruikmaken van de methodiek van de hermeneutische cirkel helpt ons een mens in zijn totaalbeeld te plaatsen, te zien. Het vergemakkelijkt ons diens gedrag te begrijpen. Deze inzichten leiden - zo blijkt ons in de praktijk - tot grotere acceptatie van de cliënt.

Dit hulpmiddel is een methodiek die ons in staat stelt de hulpvraag te verduidelijken

 

De hermeneutische cirkel

Binnen de hermeneutische cirkel kunnen een aantal onderwerpen worden geplaatst, die ieder op hun beurt de moeite van het bekijken waard zijn. Puntsgewijs stellen we deze onderwerpen kort aan de orde.

 

De lichamelijke ontwikkeling (1)

Qua lichamelijke ontwikkeling doorlopen mensen met een verstandelijke beperking precies dezelfde processen als mensen zonder een dergelijke handicap. Het is dus van belang rekening te houden met de leeftijdsfase waarin de betrokkene zich bevindt. Gaat het om een kind, een puber, een volwassene of een oudere mens? Het blijkt dat iedere levensfase - de lichamelijke ontwikkeling beziend - andere vragen met zich meebrengt op het gebied van seksualiteit en relatievorming.

 

De verstandelijke ontwikkeling (2)

Wat kan iemand vatten en bevatten? Wat kan iemand grijpen en begrijpen? Het is verstandig je in de omgang met een ander aan te sluiten bij diens verstandelijke regie op het leven.

Er zijn mensen met een lichte, een matige, een ernstige en een diepe verstandelijke handicap. Het maakt nogal uit of je door de ogen van een kind van acht jaar, zes jaar, vier jaar of twee jaar de wereld in kijkt. Kennis van iemands 'snapvermogen' draagt bij aan kennis van diens hulpvragen.

 

De emotionele ontwikkeling (3)

In de hermeneutische cirkel is de emotionele ontwikkeling bewust in het midden geplaatst. Die keuze is terug te voeren op de reeds gemaakte opmerkingen over het spanningsveld tussen 'kunnen' en 'aankunnen'. Zo stellen wij:

 

'Tegenover de - soms ogenschijnlijke - macht van de cognitie, het verstand, staat vaak de onmacht van het sociaal-emotionele; vaak kunnen cliënten niet dragen wat ze verstandelijk lijken uit te dragen. Ondersteuning dient dan ook vaak plaats te vinden op het vlak van het sociaal-emotionele'. Vandaar dat wij hier spreken van de emotionele draagkracht.

Immers, hoe 'geringer' het emotionele niveau van functioneren is, hoe moeilijker het is adequaat aangepast gedrag te vertonen (sociale ontwikkeling), laat staan dat dat gedrag geïnternaliseerd is tot een geweten, tot een al dan niet geaccepteerd bewustzijn van wat hoort en niet hoort. In die zin is het dan ook zinnig het emotionele niveau van de betrokkene goed te (door)zien. Wanneer dat bekend is, wordt veel gedrag begrijpelijker en weet de omgeving wat de betrokkene aan hem of haar vraagt.

 

De sociale ontwikkeling (4)

Sociale en emotionele ontwikkeling worden vaak in een adem genoemd. Hoe gaat de cliënt met een ander om? In welke fase van de ontwikkeling verkeert hij of zij? In hoeverre is er mogelijkheid geweest tot experimenteren met anderen? Hoe is de inhoud van de sociale contacten geweest? Welke invloed hebben deze sociale contacten gehad op de uiteindelijke  identiteit van deze mens?

 

De persoonlijke levensgeschiedenis (5)

Iedere mens is geworden tot wie hij nu is. Iedere mens heeft een hem of haar kenmerkende unieke historie. Deze is van grote invloed op hoe een mens zichzelf beleeft, hoe hij zichzelf ziet, op identiteit. Identiteit is gebaseerd op een aantal bouwstenen. Gedurende het levensverhaal, onze levensgeschiedenis, dienen zich een aantal van die bouwstenen aan. Die nemen we mee; ze bepalen voor een groot deel ons zelfbeeld.

 

Bij persoonlijke levensgeschiedenis denken we aan:

opvoedingsgeschiedenis

ontwikkelingsgeschiedenis

bijzondere gebeurtenissen ('life events')

de vraag hoe iemand opvoeding genoten heeft, wat iemand heeft meegekregen op dit gebiedafkomst, milieu, cultuur.

Maikel 's insight:

Afkomstig vanuit de filosofie, een hulpmiddel om vanuit de context de betekenis van een verhaal te begrijpen, ook al zit je er midden in.

 

In de gehandicaptenzorg dus een geweldig hulpmiddel om in de taal van de verteller te duiken. Wat bedoeld de verteller (cliënt) ?

 

Dit is zeker nodig wanneer mensen door stoornissen en beperkingen anders waarnemen en dus ook anders communiceren.

more...
No comment yet.
Scooped by Maikel
Scoop.it!

KLIK | Vrijheidsbeperkingen: hoe zit het nu precies? | Rechten

KLIK | Vrijheidsbeperkingen: hoe zit het nu precies? | Rechten | Begeleiden | Scoop.it
Vrijheidsbeperkingen: hoe zit het nu precies?

 

Als jurist werkzaam in een zorginstelling voor mensen met een beperking ontvang ik regelmatig vragen over vrijheidsbeperkingen. Wat zijn vrijheidsbeperkingen nu precies? Onder welke voorwaarden mag ik ze bij cliënten toepassen? Hoe registreer ik ze goed?
Kort samengevat zit het als volgt. - Column Monica de Visser.

Vrijheidsbeperkingen van cliënten van een zorginstelling kun je onderscheiden in maatschappelijke regels, huisregels en vrijheidsbeperkende maatregelen.

Maatschappelijke regels gelden niet alleen voor cliënten, maar voor iedere burger in Nederland. Voorbeelden van maatschappelijke regels zijn dat je moet stoppen voor een rood verkeerslicht of dat je tijdens het rijden op de brommer een helm draagt.Huisregels zijn van toepassing op alle cliënten die in een woning wonen of op een dagbestedingslocatie komen. Het gaat om algemene gedragsregels die gelden voor iedere cliënt die daar woont of dagbesteding heeft. In huisregels kunnen bijvoorbeeld afspraken staan over drugs- en alcoholgebruik of over de tijden van de pauzes.Een vrijheidsbeperkende maatregel is iedere ingreep, die de rechten van een cliënt inperkt. Dus niet alleen fysieke maatregelen zoals het slapen in een bedbox, maar ook als een cliënt niet mag douchen als hij dat wil, 's nachts wordt uitgeluisterd, verplicht zijn fietssleutel moet inleveren, een deurverklikker op zijn deur is gemonteerd of dat zijn computer enkele uren van internet wordt afgesloten.

Voorwaarden
Vijf zware vrijheidsbeperkende maatregelen worden specifiek in de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet Bopz) genoemd. Dit zijn: afzonderen, fixeren, separeren en onder het onder dwang toedienen van medicatie, vocht of voeding. Deze worden Middelen en Maatregelen (M&M's) genoemd en mag je in een zorginstelling alleen onder de strikte voorwaarden bij cliënten toepassen.

De cliënt moet onvrijwillig (via de rechter) of niet vrijwillig (via speciale procedure bij het Centrum Indicatiestelling Zorg) opgenomen zijn ener is sprake van gevaar voor de cliënt of een ander persoon en dit gevaar kan niet op een andere (lichtere) wijze worden afgewend ende zorginstelling of afdeling heeft een Bopz-aanmerking enalleen na een multidisciplinair overleg envoor maximaal 7 dagen. Hierna moet je de M&M met instemming van de cliënt in het ondersteuningsplan vermelden of je moet de M&M beëindigen.

Bij de toepassing van een vrijheidsbeperkende maatregel moet je altijd kijken of de maatregel wel geschikt is

om het gestelde doel te behalen,er geen minder ingrijpend alternatief mogelijk is enhoe de maatregel zo spoedig mogelijk kan worden afgebouwd.

De maatregel moet altijd gericht zijn op het belang van de cliënt en uiteraard alleen door een bevoegde en bekwame medewerker worden toegepast. Een tekort aan personeel is zeker geen reden om een vrijheidsbeperkende maatregel toe te passen.

Bespreken
Voor alle deze maatregelen geldt dat je deze vastlegt in het ondersteuningsplan van de cliënt. Ook als de cliënt en/of zijn vertegenwoordiger akkoord gaat met de uitvoering ervan. Tijdens iedere cliëntbespreking (of vaker tijdens een multidisciplinair overleg) bespreek je de afgesproken maatregel(en) met de cliënt en/of zijn vertegenwoordiger, evalueer je, zoek je naar een lichter alternatief en bouw je (indien mogelijk) de vrijheidsbeperkende maatregel af.

Deze regels gaan met de komst van de Wet Zorg en Dwang ingrijpend veranderen. Deze wet vervangt de Wet Bopz voor de Verstandelijk Gehandicaptenzorg en de Psychogeriatrie. Begin september buigt de Tweede Kamer zich weer over de wet Zorg en Dwang. In een volgend artikel meer over de veranderingen in de wet Zorg en Dwang!

Maikel 's insight:

Gister stond er stukje op nu.nl (http://www.nu.nl/gezondheid/3566545/jongere-gehandicapte-vaak-in-vrijheid-beperkt.html) over dat 2/3 van de begeleiders die zijn onderzocht te weinig informatie en kennis hebben over vrijheidsbeperkingen.

 

Grote zaken zoals separatie en fixatie werden wel als zodanig herkend. De "kleinere"dingen zoals mag iemand zelf zn post open maken, vrij recht op bezoek, een rolstoel op de rem. Dat is een stuk lastiger.  

 

Een belangrijk terrein waar helaas snel veel te winnen valt. Intiatieven zoals

 

http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Vindplaats-Vrijheidsbeperking.html

 

en

 

https://www.dwangindezorg.nl/begrippenlijst/vrijheidsbeperkingen

 

zijn super, het valt of staat wel dat deze onderwerpen met en door de team worden besproken.

more...
No comment yet.
Suggested by Petra Eikenboom
Scoop.it!

'Zorg voor verstandelijk beperkte ouderen onder de maat'

'Zorg voor verstandelijk beperkte ouderen onder de maat' | Begeleiden | Scoop.it

Instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking brengen hun cliënten geen gezonde leefgewoonten bij.

Maikel 's insight:

Wat triest om te zien lezen dat de conclusie is dat mensen met een verstandelijke beperking ongezond ouder worden. Hier spelen zoveel aspecten een rol. Hoe reëel is het om dit gegeven bij de instelling neer te leggen. Ik weet ervaring dat de mensen daar zich helemaal in rondte werken om een goede zorg te kunnen blijven garanderen.

 

De meeste mensen in een instelling hebben ook wel een aantal "tropenjaren"achter de rug, heftige dingen meegemaakt. Dat trekt een stevige wissel op een Mens.

 

Volgens mij zijn er ook sociologische aspecten die mee doen. Hoe geëmancipeerd is deze groep, zijn ze zelf verantwoordelijk voor hun gezondheid en nemen ze die verantwoording ook. Is dit wel een goede verwachting dat de mensen die verantwoording aankunnen. Helaas is hier nog een groot stuk te winnen in de maatschappij, gelijkwaardige medeburgers; zelf wanneer iemand anders hun stemrecht beheerd!

more...
No comment yet.
Scooped by Maikel
Scoop.it!

Jij en de gehandicaptenzorg

De gehandicaptenzorg kent veel verschillende functies en beroepen. Op deze pagina vind je een overzicht van functies die veel voorkomen in de gehandicaptenzorg. Wil je meer weten over beroepen? Lees dan ook eens de verhalen op deze website van jonge mensen die allemaal werkzaam zijn in de gehandicaptenzorg. Deze verhalen geven je een beeld van het werk en de clienten die begeleid worden.

Maikel 's insight:

Ondanks dat tijden wel eens beter zijn geweest en er veel veranderd in de gehandicaptenzorg. Het blijft een geweldig leuke sector om in te werken. Zodra de economie weer aantrekt zal de werkgelegenheid ook weer snel toenemen, daar ben ik van overtuigd. Misschien wel juist nu daarom kiezen voor een opleiding voor dit mooie en uitdagende werk.

more...
No comment yet.
Scooped by Maikel
Scoop.it!

▶ Roos van Leary, herken jij de rol ?

Roos van Leary, Bepaald gedrag roept ander bepaald gedrag op.. Hier een aantal voorbeelden...
Maikel 's insight:

Vier leuke en duidelijke clips waar een heldere rolverdeling in is. Kan je met de Roos van Leary in gedachten de rollen toebedelen? 

 

 

more...
No comment yet.